four beers in a row
Det står en-og-førti øl
 

Kategorier av innlegg på bloggen

Her er en oversikt over de kategoriene som innleggene er delt inn i på denne bloggen. Dessverre er det mange innlegg som faller inn under flere kategorier, men jeg har enn så lenge valgt å la hvert entry kun tilhøre én kategori.

En alternativ måte er å navigere via stikkordslista (eller tags) der hvert innlegg er merket med ett eller flere stikkord. Det er også en tidsmessig inndeling, dersom du leter etter innlegg fra et bestemt tidsrom.

  • analyse – Analyser rundt ølbransjen: Analyser trekker konklusjoner eller tolknnger basert på tallmateriale eller lignende.
    • bransje – Analyser rundt trender i bransjen: Analyser som er strekker seg på tvers av de øvrige kategoriene, og som dekker større deler av bransjen.
    • bryggeri – Analyser av enkeltbryggerier: Analyser som fokuserer på ett enkelt bryggeri eller bryggeriselskap, fremfor å se på hele bransjen.