four beers in a row
Det står en-og-førti øl
 

Kategorier av innlegg på bloggen

Her er en oversikt over de kategoriene som innleggene er delt inn i på denne bloggen. Dessverre er det mange innlegg som faller inn under flere kategorier, men jeg har enn så lenge valgt å la hvert entry kun tilhøre én kategori.

En alternativ måte er å navigere via stikkordslista (eller tags) der hvert innlegg er merket med ett eller flere stikkord. Det er også en tidsmessig inndeling, dersom du leter etter innlegg fra et bestemt tidsrom.

 • analyse – Analyser rundt ølbransjen: Fokuserer på tallmateriale eller kvalitative data som basis for analyser av bryggerier, utesteder osv.
  • bransje – Analyser rundt trender i bransjen: Analyser som er strekker seg på tvers av de øvrige kategoriene, og som dekker større deler av bransjen
  • bryggeri – Analyser av enkeltbryggerier: Analyser som fokuserer på ett enkelt bryggeri eller bryggeriselskap, fremfor å se på hele bransjen
  • marked – Analyser av ølmarkedet: Analyser av ølmarkedet og økonomi, som ikke er spesifikk for noen få bryggerier
  • regnskap – Regnskapsanlyser for enkeltbryggerier: Gjennomgang av konkrete årsregnskaper for konkrete bryggerier og analyser av det
  • strategi – Analyse og tolkning av strategier: Fokus på å tolke og analysere ulike strategidokumenter, gjerne opp mot hvordan skelskapene ellers posisjonerer seg
 • anmeldelse – Anmeldelser: Vurderinger av øl, utesteder, bryggerier osv. Hovedsaklig med fokus på at det skal være noenlunde objektivt og saklig.
 • blogging – Introspektivt på egen blogging: Samler innlegg som egentlig ikk er så mye om øl og bryggerier etc, men mer med fokus på denne bloggen, på meg selv og lignende ting.
  • admin – Administrative meldinger: Ulike praktiske og informative meldinger som går på bloggen, hovedsaklig på konkrete tema som ny eller funksjonalitet som det er viktig av brukerne er klar over.
  • personlig – Dersom det handler om meg: Noen innlegg handler egentlig mest om meg, og ikke så mye om bloggen eller om øl, da havner de her, spesielt dersom de kanskje ikke har noen stor varig verdi.
  • status – Oppsummering om bloggen: En gang i året – på bloggens fødselsdag (og kanskje en gang i blant ellers) – skriver jeg om hva som har skjedd og hva som er planlagt fremver, både tematisk og rundt det praktiske og tekniske for bloggen.
  • ølklubb – Det gode øls klubb: Da vi startet Det gode øls klubb i Trondheim i 2007, brukte jeg bloggen til info og beskrivelser, uten at jeg tenkte over at det var en blanding av tema og roller. Dessuten hadde vi en tidligere ølklubb kalt Ninkasi. Disse innleggene finnes her.
 • bryggeteknisk – Det tekniske i bryggeprosessen: Det er en meget kompleks prosess å brygge øl, i denne kategorien går innleggen som omhandler tekniske aspekter av bryggeprosessen.
  • eksperimenter – Eksperimentell brygging: Utforskning av ulike uvanlige eller sære teknikker, eller trekke det normale til det ekstrme, eller differensiell testing av variasjoner over bryggeteknikk.
  • prosess – Selve bryggeprosessen: Fokus på elementer og trinn i bryggeprosessen, evt eksperimenter for å teste og utforske disse.
  • råvarer – Råvarer til brygging: Ulike ingredienser i bryggingen, fra et bryggeteknisk perspektiv.
  • teknikk – Utstyr og teknikk: Fokus på utstyr for brygging, også hjemmelaget sådant.
  • teori – Teori rundt brygging: Beregninger og teori knytte til bryggeprosessen.
  • tradisjoner – Tradisjonsbrygging: Teknikker, prosesser og utstyr som hovedsaklig knyttet til tradisjonsbrygging.
  • ølstiler – teknikk for ølstiler: Bestemte teknikker og prosesser knyttet til en spesifikk ølstil.
 • skildring – Reiseskildringer og besøk: Beskrivelser av opplevelser og reiser til og besøk på bryggerier, utesteder, festivaler og lignende, gjerne med et personlig og fortellende snitt
  • bryggeri – Besøk på bryggerier: Beskrivelser fra besøk på bryggerier og menneskene bak dem, samt deres bryggeutstyr og bryggeprosess, bryggefilosofi og produktspekter
  • festival – Besøk på ølfestivaler: Besøk på og beskrivelser av ølfestivaler og lignende tidsbegrensede arrangementer
  • produsenter – Besøk til produsenter utover øl: Skildringer av besøk til produsenter av mer eller mindre øl-relaterte ting utover selve ølet
  • reiser – Ølfokuserte reiseskildringer: Samlekategori for skildringer av ulike ting der den røde tråden er en ølfokusert reise
  • utesteder – Besøk på utesteder: Beskrivende besøk på utsteder, rundt atmosfære, vareutvalg og andre aspekter av den subjektive totalopplevelsen