Det står en-og-førti øl
 

Kategorier av innlegg på bloggen

Her er en oversikt over de kategoriene som innleggene er delt inn i på denne bloggen. Dessverre er det mange innlegg som faller inn under flere kategorier, men jeg har enn så lenge valgt å la hvert entry kun tilhøre én kategori.

En alternativ måte er å navigere via stikkordslista (eller tags) der hvert innlegg er merket med ett eller flere stikkord. Det er også en tidsmessig inndeling, dersom du leter etter innlegg fra et bestemt tidsrom.

 • analyse – Analyser rundt ølbransjen: Fokuserer på tallmateriale eller kvalitative data som basis for analyser av bryggerier, utesteder osv. i ølbransjen.
  • bransje – Analyser rundt trender i bransjen: Analyser som er strekker seg på tvers av de øvrige kategoriene, og som fokuserer rundt trender som dekker større deler av bransjen.
  • bryggeri – Analyser av enkeltbryggerier: Analyser som fokuserer på enkeltbryggerier eller bryggeriselskap, fremfor å se på hele bransjen under ett.
  • marked – Analyser av ølmarkedet: Analyser av ølmarkedet og økonomi, som ikke er spesifikk for noen få bryggerier.
  • regnskap – Regnskapsanalyser for enkeltbryggerier: Gjennomgang av konkrete årsregnskaper for konkrete enkeltbryggerier og regnskapsanalyser med det som utgangspunkt.
  • strategi – Analyse og tolkning av strategier: Fokus på å tolke og analysere ulike strategier og strategidokumenter, gjerne med tolkning opp mot hvordan selskapene ellers posisjonerer seg
 • anmeldelse – Anmeldelser bryggerier, utsteder, øl etc: Vurderinger av øl, utesteder, bryggerier osv. Hovedsaklig med fokus på at det skal være noenlunde objektivt og saklig.
  • annet – Andre typer av anmeldelser: Herunder går vurderinger av forskjellige andre typer anmeldelser som ikke passer under de øvrige kategoriene.
  • bok – Anmeldelser av bøker, rapporter og lignende: Mine synspunkter, tanker og anmeldelser rundt bøker, rapporter og andre lignende, utgitte tekster, enten de er på papir eller elektroniske.
  • digitalt – Anmeldelse av nettsteder og nettressurser.: Vurderinger av ulike ølrelaterte nettressurser og andre nettsteder med fokus på øl, hvilket kan dekke et svært bredt tematisk område.
  • tidsskrift – Anmeldelse av tidsskrifter og blader.: Vurderinger av periodiske tidsskrifter, blader, aviser og magasiner, fortrinnsvis i fysisk format, men det kan også være på nett dersom det følger malen til et papirtidsskrift.
  • utesteder – Anmeldelser av utesteder som serverer øl: Vurderinger anmeldelser fra besøk på ulike steder som serverer øl, og ikke bare tradisjonelle puber.
 • blogging – Introspektivt på egen blogging: Samler innlegg som egentlig ikke er så mye om øl og bryggerier etc, men med mer introspektivt fokus på denne bloggen, på meg selv og lignende ting.
  • admin – Administrative meldinger: Ulike praktiske og administrative meldinger som går på bloggen, hovedsaklig på konkrete tema som ny eller funksjonalitet som det er viktig av brukerne er klar over.
  • personlig – Dersom det handler om meg: Noen innlegg handler egentlig mest om meg, og ikke så mye om bloggen eller om øl, da havner de her, spesielt dersom de kanskje ikke har noen stor varig verdi.
  • status – Oppsummering om bloggen: En gang i året – på bloggens fødselsdag (og kanskje en gang i blant ellers) – skriver jeg en oppsummering om hva som har skjedd og hva som er planlagt fremver, både tematisk og rundt det praktiske og tekniske for bloggen.
  • ølklubb – Det gode øls klubb i Trondheim: Da vi startet Det gode øls klubb i Trondheim i 2007, brukte jeg bloggen til info og beskrivelser, uten at jeg tenkte over at det var en blanding av tema og roller. Dessuten hadde vi en tidligere ølklubb kalt Ninkasi. Disse innleggene finnes her.
 • bryggeteknisk – Det tekniske i bryggeprosessen: Det er en meget kompleks prosess å brygge øl, i denne kategorien går innleggen som omhandler tekniske aspekter av bryggeprosessen.
  • eksperimenter – Eksperimentell brygging: Utforskning av eksperimentell brygging med ulike uvanlige eller sære teknikker, eller trekke det normale til det ekstrme, eller differensiell testing av variasjoner over bryggeteknikk.
  • prosess – Selve bryggeprosessen: Fokus på elementer og trinn i selve bryggeprosessen, evt eksperimenter for å teste og utforske disse, gjerne med fokus på det litt mer teoretiske.
  • råvarer – Råvarer til brygging: Ulike ingredienser i bryggingen, fra et bryggeteknisk perspektiv.
  • teknikk – Bryggeutstyr og -teknikk: Fokus på utstyr for brygging og bruken av det, gjerne også hjemmelaget bryggeutstyr.
  • teori – Teori rundt brygging: Beregninger og teori knyttet til bryggeprosessen og vitenskapen rundt brygging.
  • tradisjoner – Tradisjoner rundt ølbrygging: Teknikker, prosesser og utstyr som hovedsaklig knyttet til tradisjoner rundt ølbrygging, især gårdsbrygging.
  • ølstiler – Teknikk for ølstiler: Bestemte teknikker og prosesser knyttet til en spesifikk ølstil.
 • historie – Øl og historie: Om øl i historien og historien til ølet, inkludert bruk, brygging, skikker stilarter og alt annet.
  • antikken – Brygging og drikking av øl i antikken: Brygging av øl har en lang historie, og denne kategorien dekker ølet i antikken, produksjon, drikking, omtale osv.
  • bransje – Ølbransjens historiske utvikling: Fokus på ølbransjens utvikling i historiske perspektiver, især på hvordan brygging, distribusjon og salg har utviklet seg.
  • bryggeri – Historien til et bryggeri: Hvert enkelt bryggeri har en historie, og det er alltid spennende å grave seg ned i historien bak hvordan et bryggeri ble til og utviklet seg.
  • brygging – Ølbryggingens historie: Mer generelt om ølbryggingens historie dersom det ikke passer bedre under de andre underkategoriene av historie.
  • kalender – Om merkedager og datoer: Dels om tradisjoner knyttet til bestemte dager, men også om ølrelartere hendelser som skjedde på bestemte datoer, når det er datoen som er det viktige.
  • person – Personer i ølhistorien: Ulike personer som har hatt en historisk betydning for øl og ølbrygging.
  • rekonstruering – Rekonstruering av historiske øl: Graving i historiske kilder for å kunne rekonstruere historiske øl, og delvis også eksperimenter for å verifisere dette.
  • råvarer – Historiske råvarer for øl: Om råvarer til øl og ølbrygging, når disse er mer historiske enn de er i bruk i dag, eller dersom de i dag brukes som historiske ingredienser.
  • samfunn – Ølets historiske plass samfunnet: Øl har vært viktig i samfunnet opp igjennom historien, og ølets betydning og historiske plass og utviklingen av ølet dekkes her.
  • skikker – Skikker og tradisjoner rundt brygging og drikking av øl: En rekke ulike skikker finnes rundt brygging og drikking av øl, inkludert også overtro.
  • skrifter – Transkribering av gamle tekster: Tekster om øl og ølbrygging fra tidligere tider – inkludert transkribering og kommentering av dem.
  • økonomi – Bryggingens økonomiske historie: Brygging har alltid vært viktig, og ikke minst de økonomiske sidene i sin samtid. Her fokuserer vi på bryggingens historie.
  • ølstiler – Bakgrunnen for og utviklingen av ølstiler: Moderne eller historiske ølstiler sett i et historisk lyd, spesielt bakgrunnen for at de oppstod og utviklingen som de har hatt siden.
 • skildring – Reiseskildringer og besøk: Beskrivelser av opplevelser og reiser til og besøk på bryggerier, utesteder, festivaler og lignende, gjerne med et personlig og fortellende snitt
  • bryggeri – Besøk på ølbryggerier: Beskrivelser fra besøk på ølbryggerier og samtalene med menneskene bak dem, samt deres bryggeutstyr og bryggeprosess, bryggefilosofi og produktspekter
  • festival – Besøk på ølfestivaler: Besøk på og beskrivelser av ølfestivaler og lignende tidsbegrensede arrangementer
  • produsenter – Besøk til produsenter utover øl: Skildringer av besøk til produsenter av mer eller mindre øl-relaterte ting utover selve ølet
  • reiser – Ølfokuserte reiseskildringer: Samlekategori for reiseskildringer til mer eller mindre fjerne strøk, med beskrivelse av ulike ting der den røde tråden er ølfokuserte reiser
  • utesteder – Besøk på skjenkesteder: Beskrivende besøk på utsteder og skjenkesteder, rundt atmosfære, vareutvalg og andre aspekter av den subjektive totalopplevelsen