four beers in a row
Det står en-og-førti øl
 

Hvordan abonnere på denne bloggen?

Det er selvfølgelig mulig å lese bloggen interaktivt på nettsidene, men dersom du ønsker det, kan du lese den mer automatisert gjennom å abonnere på den. Her er en liste over mulighetene.

Abonnere via RSS

RSS er en mekanisme for å hente ned nye innlegg fra en såkalt RSS-strøm. For å kunne bruke RSS trenger du en RSS-leser, dvs et program som typisk laster ned nye innlegg automatisk, og som viser dem til deg etter hvert som de blir tilgjengelige. Det finnes egne RSS-lesere for datamakskiner og mobiltelefoner, samt at en rekke epostleseprogrammer også kan leses RSS-strømmer.

Denne bloggen bruker Blosxom som underliggende teknologi. Slik det er satt opp, kan du bruke abonnementer med RSS 2.0. Dersom du vil ha en slikt abonnement for hele bloggen, bruker du følgende adresse:

https://beerblog.no/?flav=rss

Dersom du bare vil ha et abonnement for én enkelt kategori av innlegg på bloggen, kan du oppgi det som «kategori/» like etter «beerblog.no/» i foregående URL. Her er noen eksempler på reelle abonnement som bare henter ned én enkelt kategori.

https://beerblog.no/smaking?flav=rss
https://beerblog.no/nyheter?flav=rss
https://beerblog.no/historie?flav=rss
https://beerblog.no/ingredienser?flav=rss

Dette gir deg fulle innlegg i din RSS-feed. Dersom du vil ha mindre tekst kan du bruke flav=rss-none for å kun få overskriftene og ikke noen innlegg, flav=rss-some for å få ca de første tre setningne, og flav=rss-intro for å få en spesielt markert intro-del fra starten av hvert innlegg (i den grad jeg husker å få det med). Bruker du flav=rss-full, får du hele innholdet i innleggene. Her er noen eksempler:

https://beerblog.no/beer?flav=rss-none
https://beerblog.no/beer?flav=rss-some
https://beerblog.no/beer?flav=rss-intro
https://beerblog.no/beer?flav=rss-full

Du kan selv konstruere flere utfra samme mønster.

Lese via Facebook

Facebook-gruppa til bloggen blir det postet en kort henvisning til hvert innlegg, slik at du kan få med deg alle innleggene om du følger med der. Du må gjerne like'e og dele det du synes fortjener det.

Lese via Twitter

Dersom du følger Twitter-kontoen til bloggen vil du få en kort henvisning til alle nye innlegg etterhvert som de postes. Det er hyggelig om du like'er og reposte det som du synes fortjener det.

Abonnere via epost

Det er ennå ikke satt opp ennå, men tanken er at alle nye innlegg blir sendt ut på en epostliste som interesserte kan melde seg på.

Abonnere via online aggregatorer

Du kan bruke ulike nettsteder til å lese bloggen, vanligvis via RSS, og sammen med et utall andre nettsteder. Noen alternativer er Google Feedburner, Feedly og Feedreader Online.

Abonnere på kommentarer til bloggen

Det er mulig å abonnere på kommentarer til bloggen, enten via RSS eller vi epost. Velger du å abonnere via RSS, kan du velge å abonnere på kommentarer for hele bloggen, for ett bestemt innlegg, eller for svar på dine egne kommentarer. Det er kun kommentarer på selve bloggen som vil formidles, ikke kommentarer i sosiale medier der bloggen er syndikert.

Se siden om kommentarer for mer informasjon om dette.