Det står en-og-førti øl
 

Hvordan abonnere på denne bloggen?

Det er selvfølgelig mulig å lese bloggen interaktivt på nettsidene, men dersom du ønsker det, kan du lese den mer automatisert gjennom å abonnere på den. Her er en liste over mulighetene.

Abonnere via RSS

RSS er en mekanisme for å hente ned nye innlegg fra en såkalt RSS-strøm. For å kunne bruke RSS trenger du en RSS-leser, dvs et program som typisk laster ned nye innlegg automatisk, og som viser dem til deg etter hvert som de blir tilgjengelige. Det finnes egne RSS-lesere for datamakskiner og mobiltelefoner, samt at en rekke epostleseprogrammer også kan leses RSS-strømmer.

Denne bloggen bruker Blosxom som underliggende teknologi. Slik det er satt opp, kan du bruke abonnementer med RSS 2.0. Dersom du vil ha en slikt abonnement for hele bloggen, bruker du følgende adresse:

https://beerblog.no/?flav=rss

Dersom du bare vil ha et abonnement for én enkelt kategori av innlegg på bloggen, kan du oppgi det som «kategori/» like etter «beerblog.no/» i foregående URL. Her er noen eksempler på reelle abonnement som bare henter ned én enkelt kategori.

https://beerblog.no/smaking?flav=rss
https://beerblog.no/nyheter?flav=rss
https://beerblog.no/historie?flav=rss
https://beerblog.no/smaking/ingredienser?flav=rss

Dette gir deg fulle innlegg i din RSS-feed. Dersom du vil ha mindre tekst kan du bruke flav=rss-none for å kun få overskriftene og ikke noen innlegg, flav=rss-some for å få ca de første tre setningne, og flav=rss-intro for å få en spesielt markert intro-del fra starten av hvert innlegg (i den grad jeg husker å få det med). Bruker du flav=rss-full, får du hele innholdet i innleggene. Her er noen eksempler:

https://beerblog.no/?flav=rss-none
https://beerblog.no/?flav=rss-some
https://beerblog.no/?flav=rss-intro
https://beerblog.no/?flav=rss-full

Du kan selv konstruere flere utfra samme mønster.

Teknisk sett kan du gjøre det samme med stikkordene, ved å legge på «?flav=rss» på slutten av for eksempel «/tags/bryggeri», men strengt tatt så blogger jeg jo ikke så mye at det er en noen praktisk måte å lese bloggen på. Derimot fungerer det ikke å legge på «?flav=rss» på slutten av en URL som er begrenset i tid, så som «beerblog.no/2020/10/13/», for det gir jo heller ikke særlig mening å ha en slikk feed.

For å bruke en RSS-feed, må du enten selv installere et program som henter ned dataene og presenterer dem for deg, eller du kan bruke en website på nettet som gjør det for deg, se «online RSS-aggregatorer» nedenfor.

Lese via Facebook

Facebook-gruppa til bloggen blir det postet en kort henvisning til hvert innlegg, slik at du kan få med deg alle innleggene om du følger med der. Du må gjerne trykke «like» og dele det du synes fortjener det.

Lese via Patreon

Bloggen har en konto på Patreon, og selv om det ikke er spesielle ordninger for patrons der, så er tanken at det også skal være en mulighet for få info om nye innlegg der. Det er ikke implementert ennå.

Lese via Twitter

Bloggen hadde tidligere en Twitter-bruker, der blant annet korte referanser til nye innlegg ble publisert. Fra våren 2023 er den lagt ned i protest mot hvordan Twitter har utviklet seg i sterkt negativ retning. Bruk en av de andre mulighetene, som for eksempel Mastodon i stedet.

Lese via Fødiverset/Mastodon

Dersom du følger Mastodon-kontoen @41beers@toot.community på Fødiverset, vil du få en kort henvisning til alle nye innlegg etterhvert som de postes. Det er bare hyggelig om du trykker «like» og «boost» på de innleggene som du synes fortjener det.

Abonnere via e-post

Det er ennå ikke satt opp ennå, men tanken er at alle nye innlegg blir sendt ut på en epostliste som interesserte kan melde seg på.

Abonnere via online RSS-aggregatorer

Du kan bruke ulike nettsteder til å lese bloggen, vanligvis via RSS, og sammen med et utall andre nettsteder. Noen alternativer er Google Feedburner, Feedly og Feedreader Online.

Andre muligheter er NewNewsWire, Gwene, Inoreader, Feedwrangler, Bloglovin, FreshRSS, (Google) FeedFetcher, Newsblur. Det finnes et utall andre opsjoner for dette også.

Dersom du er tilstrekkelig datakyndig, kan du sette opp din egen aggregator på nettet, som for eksempel tt-rss.

Abonnere via Usenet News

Det er vel fremdeles noen som bruker Usenet News, selv storhetstiden egentlig varte frem til rundt år 2000. Det finnes en gateway som oversetter fra rss-feed til news. Se Gwene på gwene.org.

Abonnere på kommentarer til bloggen

Det er mulig å abonnere på kommentarer til bloggen, enten via RSS eller vi epost. Velger du å abonnere via RSS, kan du velge å abonnere på kommentarer for hele bloggen, for ett bestemt innlegg, eller for svar på dine egne kommentarer. Det er kun kommentarer på selve bloggen som vil formidles, ikke kommentarer i sosiale medier der bloggen er syndikert. Håndteringen av dette skjer i Remark42, som er systemet som brukes for kommentarer.

Se siden om kommentarer for mer informasjon om dette.