Det står en-og-førti øl
 

Betingelser for bruk av bloggen

Dersom du stusser på hvorfor jeg skulle stille noen betingelser for at du skulle få lov til å lese bloggen, så skjønner jeg det godt – det er jo liksom bare å lese bloggen og innleggene der? Hvor formalistisk trenger vi egentlig å være?

Saken er imidlertid at for å kunne bruke OAuth mot ulike sosiale medier, slik at man kan autentisere seg for å kunne skrive kommentarer, så kreves det vanligvis at man har en nettside med info om personvern, og en annen side med oversikt over betingelser for bruk.

Og strengt tatt er det kanskje like greit å være tydelig på forventninger og spilleregler, så her er betingelsene og retningslinjene for bruk av bloggen:

 • Du må kun videredistribuere og benytte data hentet fra bloggen i tråd med de eksplisitte eller implisitte lisensbetingelsene som gjelder for dem.
 • Du må ikke bruke bloggen på en slik måte at det overdrevent belaster kapasiteten på tjenerne eller unødig fordyrer eller forstyrrer driften av dem eller bloggen.
 • Du må ikke forsøke å autentisere deg som andre personer enn deg selv.
 • Dersom du legger igjen kommentarer:
  • må du la kommentarene dine i hovedsak være relatert til temaet for det innlegget som du kommenterer eller til øvrige relevante kommentarer til dette innlegget.
  • må du ikke la kommentarene dine inneholde krenkende påstander eller utilbørlig språk eller støtende bildebruk.
  • må du sikre at bilder og tekst du bruker i kommentarene er brukt i tråd med opphavsretten.
  • bør du holde kommentarene dine i en saklig og høflig tone.
  • forventes det at du avstår fra å komme med opplysninger eller påstander som du vet eller burde vite er innlysende gale.
  • bør du huske på at ironi og satire ofte blir misoppfattet, slik at du er påpasselig med ikke å skape unødige misforståelser eller eskalere meningskonflikter.
  • må du ikke i kommentarene forsøke å skjule eller tåkelegge din identitet eller late som du er en annen enn du er.
  • etter at kommentaren er skrevet og sendt inn, har du normalt 5 minutter der du kan redigere på kommentaren eller slette den. Etter denne tiden er kommentaren låst. Se også info om sletting av kommentarer i siden om personvern.
  • må du akseptere at dine kommentarer kan bli forkortet eller helt eller delvis bli slettet dersom bloggens administratorer vurderer at disse kommentarene bryter med reglene for bruk av bloggen.
  • må du forholde deg til de generelle retningslinjene for tema på bloggen (se etiske retningslinjer), og det forventes at du ikke bidrar til at disse blir brutt.
  • må du ikke i kommentarene reklamere for alkoholholdige drikkevarer, eller salgs- eller skjenkesteder for sådant, eller på andre måter bryte med alkohollovgivningen eller reklameforbudet for alkoholholdig drikke. Dette hindrer deg ikke i å nevne produkter og steder, sålenge det ikke er eller kan tolkes som reklame.
  • må du være klar over at kommentarer som bringer lite informasjon eller relevant innhold utover en link til eksternt innhold lett vil bli tolket som et forsøk på spam, og vil kunne bli slettet.
 • Vær oppmerksom på at bloggen er tilgjengeliggjort «as-is», og uten noen garantier for grad av oppetid, lengde på levetid eller forhåndsvarsel dersom den skulle bli lagt ned.
 • Vær oppmerksom på at selv om jeg gjør mitt beste for at informasjonen på bloggen er korrekt, så kan jeg ikke garantere dette. Dette gjelder blant annet informasjon i tidligere publiserte innlegg senere kan bli utdatert, det gjelder at at jeg kan ta feil, eller jeg har skrevet feil, og det kan gjelde andre situasjoner.
 • Vær oppmerksom at dersom bloggen skulle bli lagt ned, vil kommentarene kunne bli slettet, uten at de som har skrevet dem vil bli varslet.
 • Ved kommentarer som bedømmes å bryte med disse betingelsene for bruk, vil de normale reaksjonene (i økende grad av inngripen) kunne være:
  • Tillegg av balanserende eller korrigerende info i en svarkommentar.
  • Tillegg av en tydelig merket notis inn sammen med teksten til kommentaren for å gi relevant ekstra informasjon.
  • Sladding av deler av kommentaren, evt med en tydelig merket notis om hvorfor.
  • Erstatting av kommentaren med en notis om at den er slettet og hvorfor.
  • Sletting uten videre tilleggsinfo – dette vil normalt bare gjøres i forbindelse med fullstendig irrelevant spam.
 • Dersom kommentarer som bloggens administratorer vurderer som problematiske i henhold til disse reglene, blir endret, forkortet, slettes eller får tillagt opplysninger, så vil den leseren som skrev kommentaren typisk ikke bli kontaktet, verken i forkant eller etterkant.
 • Innleggene under kategorien «/meta» er ikke ment som vanlige innlegg med ytringer fra et konkret tidspunkt, men som sider med til en hver tid oppdatert administrativ informasjon. I den grad disse sidene er åpne for kommentarer, vil disse kommentarene typisk bli slettet etter at sidene er oppdatert eller ordskiftet er avsluttet.
 • Enkelte innlegg kan få muligheten til kommentarer låst. Dersom spam blir et problem, kan slik låsning skje automatisk et visst antall dager etter publisering.
 • I påvente av en avgjørelse for en kommentar som tolkes som mulig problematisk, kan kommentaren i mellomtiden bli skjult for leserne.
 • Grove eller gjentatte brudd på disse reglene og retningslinjene kan føre til at de enkelte epostadresser og konti på sosiale medier kan bli nektet å autentisere mot bloggen for å skrive kommentarer.

Forøvrig må det legges til at det vil sitte langt inne å helt eller delvis slette en kommentar eller å endre den ved å legge til info. Men det er allikevel en mulighet.

Grunnen til at jeg ikke vil varsle personer om kommentarene deres, er at Remark42 er særdeles personvern-orientert. Derfor lagres det personopplysninger i minst mulig grad. Det eneste identifiserende som lagres permanent er det navnet som ble oppgitt av sosiale medier ellersom ble angitt ved innlogging via epost. Både epost og identifikatoren hos de sosiale mediene er enveiskryptert som en SHA1-hash. Det vil si at kommentarsystemet senere kan konkludere med at en konkret epostadresse eller identifikator er den samme som ble brukt tidligere, men det vil generelt ikke være mulig reversere prosessen uten bistand fra det sosiale mediet som har OAuth som det er autentisert mot.