Det står en-og-førti øl
 

Etiske rammer og retningslinjer

Etter endel introspektiv grubling, har jeg kommet frem til følgende kodifisering av etiske prinsipper og retningslinjer for bloggen. Det er jo alltid mulig å finne grensetilfeller, men desto viktigere er det å ha noen prinsipper å måle det opp mot.

 1. Reklame. Bloggen skal ikke målbære alkoholreklame eller annen reklame. Det er imidlertid en gråsone mellom reklame og informasjon, og mye avhenger av hvem som formidler det og motivasjonen som ligger bak. Produktinformasjon fra bryggeriene blir nærmest pr def reklame. Det er ikke noe prinsippielt problem om bloggen formidler informasjon fra slike kilder, men jeg ønsker å være bevisst på at det skal skje i kontekster som ikke er reklamemotiverte, og som heller ikke skal kunne misoppfattes som det.
 2. Ølsmaking og -anmeldelser. Disse tekstsjangerne er forsåvidt relevante, men jeg synes ikke de er så interessante i seg selv uten at det settes inn i en større kontekst. Det kan for eksempel være profilering av en ølstil, trening av smaksteknikk, skildring av et bryggeri eller en pub, knyttet til nyheter, osv. I de første årene hadde jeg endel slike løsrevne anmeldelser, men det er i praksis blitt slutte på det ed årene.
 3. Bilder og annet «lånestoff». Stoff som lånes skal brukes i tråd med lisensbetingelser, og opphavet skal tydelig markeres og henvises til – gjerne med klikkbar link i den grad det er praktisk mulig. Dersom det er materiale som ikke bare brukes som illustrasjon til teksten, men som i seg selv er tema for teksten, så kommer sitatretten også inn i bildet.
 4. Free beers. Jeg skal ikke motta gratis øl som omtales på bloggen, uten at det opplyses om det. I praksis unngår jeg slikt stoff. Det gjelder også andre typer «freebies» som kan kobles til det som skrives. Dette er et vanskelig tema, for ofte kan man få smaksprøver på øl som er halvferdig, som er ferdig men ennå ikke i salg, eller som er eksperimentelle batcher – og der det ikke finnes noen måte å kjøpe det på. Ofte ønsker bryggeren ens oppriktige mening om ølet, og det gir jeg ofte. Så kan man diskutere i hvilken grad det kan farge mine meninger eller diskvalifisere meg fra å skrive om et bryggeri eller en aktør i bransjen. Det beste jeg kan si er at jeg er oppmerksom på problemstillingen, at jeg foretrekker å betalte for det jeg skriver om, at jeg ikke ønsker at det er omfattende eller systematisk, at jeg gjør mitt for å ikke å la det farge det jeg blogger om, og at jeg forsøker å være tydelig på det i tvilstilfeller.
 5. Tilsvar. Når jeg har skrevet kritisk om aktører i bransjen, skal jeg akseptere tilsvar. Disse må følge de vanlige begrensningene, dvs at de er korte, faktarettete og direkte relevante for det som det er tilsvar på.
 6. Dobbeltsjekking. Jeg har et ansvar så langt det er mulig for å sjekke kilder og opplysninger jeg formidler eller skriver om, især når de er usikre eller kontroversielle, eller jeg har grunn til å tro det.
 7. Ansvar for å referere til hvor opplysninger kommer fra når jeg skriver om ting jeg plukket opp annetsteds, og slik referanse bør rimelig nært bruken. I den grad det er mulig bør referansene være lenket inn i teksten og klikkbare.
 8. Balansert fremstilling. En sak vil kunne ses fra flere sider, og jeg har et ansvar for å være åpen for motforestillinger, selv der jeg ikke er enig i dem. Samtidig har jeg et ansvar for å presentere tydelige og subjektive meninger. Viktig å være tydelig på hva som er subjektivt meninger og hva som er objektive nyheter og analyser.
 9. Alkohol er et rusmiddel. Det er essensielt å være klar over dette og behandle temaet med respekt og seriøsitet, både rundt overforbruk, avhengighet, helseproblemer og adferd i ruset tilstand. Imidlertid skal ikke øl som rusmiddel ensidig overskygge at det også er et nytelsesmiddel til glede for mange og et næringsmiddel som sysselsetter mange.
 10. Bryggerier og utesteder er ofte små aktører, og må behandles med respekt og rettferdighet. Jo mindre de er, jo viktigere er det å ta høyde for at de kanskje ikke har tid, kapasitet eller kompetanse til å delta en polemikk på nett.
 11. Ikke alt trengs å publiseres. Det er ikke nødvendig å fortelle om alt man kommer over. Det er ikke alt som er like interessant. Mye er marginalt relevant. Dermed hviler det et redaksjonelt ansvar på bloggen å selektere det stoffet som er både passende, relevant, interessant og i tråd med bloggens tematiske profil. Det er heller ikke noe mål å få med seg alt.
 12. Kildevern. Selv om det er viktig å oppgi kilder, er dette knyttet til offentlig tilgjengelige kilder. Der hvor informasjonskildene ikke ønsker at de oppgis skal det respekteres. Men det stiller også høyere krav til dobbeltsjekking av slik informasjon og til en bevissthet rundt hvor relevant informasjonen er.
 13. Personlige preferanser skal ikke farge objektiv fremstilling, uten at det er synliggjort som subjektive meninger.
 14. Publisert informasjon er endelig og varig, med visse unntak:
  1. Unntak for mindre stavefeil, grammatiske og typografiske feil osv, så lenge det ikke endrer innholdets mening, og kun tydeliggjør den eksisterende fremstillingen i retning av det som forfatteren formidlet.
  2. Unntak for endring av layout og design ifm oppdatering av dette, eller for å gjøre ting visuelt konsistent, eller for å gjøre det mer lesbart for ulike nettlesere.
  3. Unntak for tillegg av oppdateringer, tilsvar, rettelser, tilføyelser og slikt – som bør gjøres via den gamle kommentarmekanismen, dvs som et vedheng etter opprinnelig tekst, og skal merkes som hva slags type info det, samt at det evt henvises til fra kort kommentar på det relevante punktet i teksten.
  4. Retting i teksten som endrer hvordan innholdet kan oppfattes skal helst unngås, men kan gjøres for å rette direkte feil, eller der forfatters intensjon ikke har kommet tydelig nok frem. Men skal enten tydelig markeres som tillegg eller retting i den løpende teksten med datering så det er mulig å se hva som har vært gjort/endret, eller det skal markeres at det har vært endringer og henvises til et vedheng der bakgrunn og omfang.
  5. Justering eller tillegg av titler og beskrivelser og filnavn for å møte retningslinjene for «best practice» for søkemotorer rundt slikt som tekstlengder. Dette skal dog ikke endre budskapet i teksten, men kun hjelpe til med å eliminere advarsler på søkemotorene mm, samt å hjelpe til med å gjøre sidene på bloggen lettere å finne.
  6. Legge til illustrasjonsbilder og især «ikon»-bilde til innlegg, for å gi et bedre visuelt inntrykk og å bryte opp en massiv tekst.
  7. I den grad en artikkel trekkes, bør den fjernes helt, evt med unntak av informasjon om at den er trukket.
  8. Innlegg under kategorien «meta» er informasjon om bloggen, og de kan og bør oppdateres fortløpende etter behov, så de gir et aktuelt øyeblikksbilde.
 15. Manipulert fremstilling. Visuelle hjelpemidler som bilder og figurer bør primært tydeliggjøre og understøtte teksten og bidra til at den blir mer forståelig, og de skal ikke være misvisende. Rene illustrasjonsfoto er akseptabelt, men bør ikke være et automatisk førstevalg, og de bør merkes som at det er illustrasjonsfoto.
  1. Fotografier skal ikke være manipulert uten at det går tydelig frem av teksten, utover justeringer av størrelse, farger, kontrast osv. Slike justeringer skal være motivert av å øke bildets tydelighet, og ikke endre dets meningsinnhold.
  2. Grafer og andre figurer skal heller ikke være misvisende. I den grad de kan mistolkes, bør det forklares i teksten.
 16. Moderering av kommentarer. Kommentarer som leserne legger inn på bloggen representerer lesernes egne meninger, men bloggen har et ansvar for å fjerne det som ikke er forsvarlig å publisere. Leserne har ikke krav til å kunne legge inn kommentarer. Kommentarer kan forkortes mht lengde eller innhold, eller de kan fjernes. Kommentarer på andre nettsteder der bloggen syndikeres følger regler og vanlig praksis for disse nettstedenes bruk.
 17. Meningspåvirker. Når man publiserer tekster er man en meningspåvirker. Det påhviler et ansvar for at man kan innestå for de meningene og den fremstillingen man publiserer, og at meninger og påstander er rotfestet i synspunkter fremfor å være motivert av ønske om oppmerksomhet, omtale og økt leserskare.
 18. Dobbeltroller. Det er viktig å forsøke å unngå dobbeltroller og avhengigheter og andre momenter som kan trekke uavhengighet og habilitet i tvil. Der hvor det er vanskelig, bør man i det minste være tydelig på at slike finnes.
 19. Gjestestoff. Det er greit å ta inn originalt eller republisere tekster fra andre kilder, men det må være i tråd med bloggens profil og stoffets opphavsrett. Slikt stoff bør være tydelig markert, så det skilles mellom originalt stoff og republisert stoff.
 20. Korrigeringer. Faktafeil bør rettes så fort som mulig, og rettinger i teksten bør være tydelige for fremtidige lesere. Når feil er begått mot noen bør det beklages, og når spådommer ikke slår til, kan det med fordel innrømmes.
 21. Saklighet. Det påhviler et ansvar for å holde en saklig tone. Det omfatter å unngå klengenavn, uthenging, sarkasme osv, især når det er kan oppfattes som rettet mot enkeltpersoner eller mindre grupper. Forhold som helt klart er irrelevant for sakens øl-vinkling kan ofte med fordel utelates. Dette betyr ikke at man ikke kan være kontroversiell eller kritisk der det er nødvendig. Ironi og satire er selvfølgelig også innenfor, men forder stor forsiktighet så det ikke er egnet til å mistolkes.