Det står en-og-førti øl
 

Polet og skråstilte hyller ... igjen

Jeg er gjentatte ganger blitt spurt om hvordan det gikk med henvendelsen min til Vinmonopolet om skråstilte hyller. Jeg har somlet og fomlet med å fortelle om det, men bedre sent enn aldri. Men først litt om bakgrunnen. Jeg sendte før jul i fjor en juleønskeliste, og fikk et svar, som jeg bad om utdypinger på.

Svaret jeg fikk fra polet kom 30 september i år, og er sendt fra Martin Paulsen, som titulerer seg som produktsjef. Om dette med plassering loddrett eller i skråhyller har han følgende utdyping å komme med:

Som tidligere produktsjef Mikalsen uttalte i et svar til deg, er det en uttalt policy at alle ølflasker skal lagres og stilles stående i våre butikker. Utsagnet "uttalt policy" kan tolkes som en retningslinje vi forventer at butikkene skal følge og overholde. Slike meldinger blir sendt ut sentralt og dersom noen ikke har fått dette med seg, skal vi sørge for at det blir gitt beskjed igjen.

Det kan vanskelig tolkes som noe annet enn at butikker som bruker skråhyller gjør dette etter eget initiativ og i direkte konflikt med de retningslinjene som Vinmonopolet har for kvalitetssikring av lagring og utstilling av varene. Jeg skal begynne å mase på polene her i Trondheim for å få dem til å slutte med dette, og jeg håper andre kan gjøre tilsvarende andre steder - se mer om dette under. Når det gjelder temaet om betjeningens ølkunnskap, så skriver Paulsen:

For oss er det viktig at alle produktgrupper blir behandlet seriøst og vi jobber langsiktig og målrettet med å bedre kunnskapsnivået for alle varetyper i våre butikker. Det er et arbeid vi vil fortsette med.

Det er kanskje mer en erklæring om hva man ønsker enn håndfast og praktisk informasjon, men det er i det minste hyggelig å vite at det dypt inne i pol-systemet finnes noen ønsker en kontinuerlig forbedring av kunnskap om og behandling av ølet de selger. Om plasseringen av ølhyllene i butikkene er han også passelig vag, men jeg har forståelse for at han ikke kan eller vil går dypere i den materien. Her er hva han sier:

Når det gjelder plassering av produkter i butikk er det naturlig at øl samles på et sted. Hvordan du oppfatter og vurderer plasseringen kan ikke jeg svare for, men jeg vil gjerne opplyse om at plasseringen av de ulike produktgruppene ikke blir utformet av den enkelte butikk, men av vår spacing avdeling.

Jeg vil gjerne presisere at øl ikke har et lavere status preg hos Vinmonopolet, men at vi tar kategorien svært alvorlig og med glødende interesse. Til tross for et relativt lavt salg, det vil si 0,4 prosent av det totale salget, fortsetter vi vårt arbeid med å utvikle kategorien.

Jeg synes det er et greitt svar. Det mest håndfaste der er at pol som bruker skråstilte hyller bør innrapporteres til produktsjefen for øl dersom de ikke selv rydder opp i saken når det påpekes. Jeg foreslår at vi alle tar tak i våre lokale pol i den grad de synder med skråhyller. Som nevnt skal jeg ta tak i polene i Trondheim, og jeg kommer til å formulere et standardbrev som dere kan kopiere. Enda enklere er det å bare prate med folkene på polet, men denne fremgangsmåten har lett for ikke å sette noe spor etter seg, slik at når ingenting skjer og man tar det opp igjen, så svares det at dette har man ahhldri hørt noenting om før. Med brev tvinges de til å ta større ansvar i svar og behandling.