Det står en-og-førti øl
 

Svar fra Vinmonopolet på ønskelista

Jeg har for lenge siden fått svar fra Vinmonopolet på den juleønskelista jeg sendte dem i adventstiden. At jeg ikke har skrevet om det før skyldes sommel fra min side, for Polet svarte meg i slutten av januar.

Svaret deres var kanskje ikke spenstig, for gitt formen jeg skrev i, så kunne de godt ha løsnet litt på snippen. Det nærmest man kommer en litt ledig tone der er i åpningen der de takker «for en interessant og ikke minst konstruktiv ønskeliste». Videre tar de opp flere av de punktene jeg listet, og essensen i det de skriver er gjengitt under.

  • Status for varegrupper. Her insisterer de på at de ikke forskjellsbehandler noen varegruppe, men uten at de går inn på de enklete vinklingene jeg listet. Stort videre kommer vi vel ikke med denne saken, men det er lov å håpe at de i det stille forbedrer seg, samtidig som de utad insisterer på at alt har vært helt perfekt hele tiden.

  • Bestemte ønsker til utvalg. Polet påpeker her at det er grossister og importører som håndterer varene, mens polet bare håndterer salget. Men det visste vi fra før, så intet nytt der.

  • Partivarer. Her svarer de essensielt at mye av det som de tar inn er partivarer, så de ser ikke egentlig hva som er problemet. Det er mulig vi her snakker forbi hverandre, for jeg vil gjerne ha flere partivarer utover juleølene - men også her er vel grossister og imporører rett adresse.

  • Varer under 4,8%. De svarer her at de er lovpålagt å selge varer over 4,7%, samt at på samme måte er lovpålagt å selge alkoholfri produkter. Det vil si at de ikke kan ta inn en pilsner på 4,7%, men teoretisk antar jeg at de kan ta inn Munkholm - uten at jubelen står i taket av den grunn. Det er vel ingen overraskelse av de holdt seg innenfor paragrafene på dette punktet.

  • Behandling av flasker. Her sier de at de gjør det som tenkes kan for å behandle varene rett, men at grossister og importører også har et ansvar. Angående skråstilte flasker, så vil jeg gjerne sitere fra brevet: «I våre butikker er det en uttalt policy å lagre og stille alle ølflasker stående.» Videre sier de at de etterstreber å ha høy kompetanse på ansatte, og at det bør være en selvfølge at flaskene behandles skånsomt gjennom strekkodeleseren, selv om de ikke kan garantere at det alltid skjer.

  • Solskjerming. Her skriver de at har gjennomført et prosjekt for å skjerme varene mot solen og for å gjøre forbedringer der lysrør og spotlights kan være et problem.

Det mest iøynefallende er at de igjen sier at øl skal lagres stående og stilles ut på hyllene stående. Jeg vet av egen erfaring at det ikke er tilfelle. Jeg foreslår et lite prosjekt: frem til 1. mai sjekker vi våre lokale pol, og dersom de har flasker stående i skråhyller, så ta et bilde (mobilkamera er ok), og send det til meg (91897181 eller på epost til anders@geekhouse.no). Legg ved dato og spesifikasjon på hvilket pol, og hvilke ølmerker som er skråstilt. Jeg skal etter 1. mai sammenstille det og sende brev til polet og påpeke hvor deres «uttalte policy» ikke overholdes.