Det står en-og-førti øl
 

Åpent oppfølgingsbrev til Vinmonopolet

Jeg har vært litt sen til å ta tak i denne saken, men her kommer det. Først side 1 og side 2 av svarbrevet fra Polet. Under kommer teksten jeg nettopp har sendt til Polet via epost. Jeg skal holde dere oppdaterte om svar jeg får.

Jeg takker for hyggelig brev datert 21. januar 2008 fra Produktsjef Anita Mikalsen med svar til og klargjøringer på punktene i min juleønskeliste som jeg sendte i adventstiden. Hun henviser til dere for videre kontakt i saken.

Det var imidlertid ett punkt jeg særlig festet meg ved i svaret, og jeg ønsker her å komme tilbake til det, siden det berører det gjennomgående temaet i ønskelista. Jeg skrev om de skråstilte kassene på Vinmonopolets utsalgssteder, og Mikalsen svarte: «I våre butikker er det en uttalt policy å lagre og stille alle ølflasker stående».

Jeg har over lang tid erfart en virkelighet som ikke rimer med det som presenteres i svaret. For å underbygge dette, har jeg tatt en runde på alle polene i Trondheim. Status er at ved 4 av 6 Vinmonopolbutikker brukes skråstilte hyller nederst i hylleseksjonen der ølet står. Spesielt ille er det at øl med bunnfall av utfelt gjær plasseres i disse kassene, når man enkelt burde kunne ha reservert dem for de mange ølmerker uten bunnfall.

For noen år tilbake forsøkte jeg å ta opp spørsmålet med betjeningen på ett av polene. Det var to spørsmål jeg dengang tok fatt i, det ene gikk på de skråstilte hyllene, og det andre var at ølet han dengang holdt på å sette ut på hyllene var utgått på dato. Jeg fikk en fem-minutters tirade som i hovedsak kan kokes ned til at «øl er noe forbannet tull som Vinmonopolet aldri skulle hatt», og dessuten var det «aldri noen som kjøper det, så det går ut på dato.» Angående de skråstilte hyllene fikk jeg beskjed om at det var Vinmonopolet sentralt som hadde satt dem opp, og betjeningen hadde hverken mulighet eller tillatelse til å endre på oppsettet.

Jeg skal være forsiktig med å trekke slutninger på grunnlag av enkeltsaker og enkeltpersoner, men grunnholdningen jeg møtte i denne saken er ikke utypisk - om enn langt mer ekstrem - for slik jeg så altfor ofte opplever Vinmonopolet. Jeg har bestemt inntrykk av at tallrike andre ølentusiaster mener det samme.

Jeg vet utmerket godt at ikke alle innen Vinmonopol-systemet hater øl, men det er vanskelig å ikke sitte med en følelse av at det er en generell favorisering av mer «statuspregede» varer på bekostning av ølet. Flere av punktene i ønskelista gikk direkte eller indirekte på akkurat det.

Jeg vil gjerne be om en utdyping av hva som menes med «uttalt policy» mht loddrett plassering av ølflasker. Hvem har uttalt det og i hvilken sammenheng? Hva menes med policy - er det et pålegg til butikkene, eller er det bare en retningslinje eller anbefaling? Når stammer denne policyen fra? Og hva har man eventuelt gjort for å implementere den og verifisere at den etterleves?

I tillegg vil jeg også gjerne signalisere et ønske om rene øl-pol på det større stedene, for jeg har etterhvert kommet til den erkjennelse at ølet neppe kan riste av seg sin B-status innen polsystemet sålenge det som idag er henvist til «ølhylla»; gjerne bortgjemt i en stille krok, og gjerne sammen med ymse-hylla. Rent alkoholpolitisk burde det vel også være i allmen interesse at det drikkes sterk-øl fremfor den generelt langt sterkere vinen - en varegruppe som jeg opplever får gjennomgående bedre behandling, høyere status og mer fremtredende plassering.

Om det så skulle være at mine erfaringer er spesifikke for Trøndelag, og at virkeligheten er annerledes i resten av landet, ber jeg om unnskyldning for maset mitt. Som sørlending utvandret til Trøndelag har jeg stor forståelse for at trøndere kan være sære og egenrådige og ikke alltid overivrige etter å rette seg etter sentrale pålegg. Men i så fall er jeg likefullt takknemlig om at det dere tar tak i saken.

Med hilsen,
Anders Christensen
Ølentusiast