Det står en-og-førti øl
 

Første nummer av Beeradvocate

Idag kom første nummer av Beeradvocate i posten. Det må være over ett år siden jeg startet abonnementet. Det var med åpne øyne og en god magefølelse jeg gikk inn på et abonnement for et tidskrift som ville komme i det som dengang var fjern fremtid. Og ventetiden har vært verd det.

forsiden til Beeradvocate Forsiden til det nye tidsskiftet Beeradvocate
BeerAdvocate

Det er et elegant tidsskrift - selv annonsene er forseggjorte, og det aner meg at mange annonsører må ha blitt filtrert bort på grunn av undermåls design. Artiklene virker interessante (selv om jeg ikke har fått tid til å lese dem alle). På overflaten kan det virke som ett av disse bladene med masse form og lite innhold, men ved nærmere ettersyn ser det ut til å gå langt tilstrekkelig i dybden. Personene bak tidsskriftet - brødrene Ahlström - har i mange år drevet beeradvocate.com, der mye godt redaksjonelt stoff har dukket opp i tillegg til ølnyheter, intervjuer, reviews osv. Ja, det finnes andre, som ratebeer.com, men Beeradvocate er allikevel noe mer, synes jeg.

Som brødrene selv påpeker i sin første leder, så finnes det få gode, månedlige tidskrifter for øl-forbrukere. Det finnes flere for hjemmebryggere, for kommersielle bryggere, men ingen (ifølge dem) for de rene forbrukerne av øl. Det er kanskje en litt sterk påstand, men allikevel heller ikke veldig langt unna en viss sannhet. Vi må se bort ifra andre språk enn engelsk, Camras utgivelser (i UK) og f.eks Ale Street News (seks nummer pr år) - og da er det ingen overflod igjen.

Uansett stiller Beeradvocate i en egen klasse pga design, og den minner meg om tidlige nummer av Wired. La oss håpe at den blir like nyskapende og spennende. På den negative siden kan anføres at det nesten utelukkende handler om amerikanske forhold, og at transporttiden gjør at vi i Norge ligger et helt nummer etter USA, men akkurat nå skal ikke det ødelegge gleden.