Det står en-og-førti øl
 

Hvordan sammenlikne prisnivåer mellom puber?

Parallelt med trekkfuglene om våren, kommer avisenes oversikter over hvilke puber som den billigste utepilsen. For oss som liker variasjon, er disse prisoversiktene nesten verdiløse, for de fokuserer alltid på billigste fatøl.

Men går det ikke an å lage en annen prissammenlikning? En som tar hensyn til at puber gjerne ikke har det samme utvalget, og at utvalget mellom to tilfeldige puber ikke engang trenger å overlappe? Ja, jeg tror det, og jeg skal forsøke å skissere en fremgangsmåte for hvordan dette kan gjøres. Verdien av dette ville være både å få gode prislister over hva ulike øl koster i de enkelte pubene (som en glissen prismatrise), og dernest, å få en indeks over kostnadsnivå, slik at man kan f.eks. si at pub A har et prisnivå som er 22% høyere enn pub B - selv om de har relativt få øl felles.

Første trinn er å samle grunnlagsmateriale, som kort og godt er priser på øl. Det enkleste er å holde seg til flaskeøl, for der er det enklere å verifisere at man ikke sammenlikner epler og pærer mht volum og øltype. Dog, det er ingenting i denne metoden som tilsier at man ikke kan bruke det for også fatøl. Rådataene for prisene er nyttige i seg selv, dels som et skjema over hvilke puber som har hvilke øl og dels for å se hvor man får den billigste ølet av en bestemt type.

Neste trinn er vanskeligere, og jeg har ikke en ferdig algoritme. Det som følger under er et førsteutkast, som jeg vil diskutere med noen som kan statistikk bedre enn meg. Ideen er at man kun kan sammenlikne puber for øl som er felles, og i for disse er det trivielt lett å rangere dem etter pris. Disse pub-rangeringene for hver øltype resulterer så i at en pub har en prisrangering for hvert øl det har felles med minst en annen pub. For hver pub aggregeres så rangeringene, kanskje vektet slik at øl som mange andre puber også har, teller mer enn øl som få andre puber har. Man kommer da ut med et tall for hver pub, og disse kan normaliseres slik at polet (som i denne sammenhengen også er en 'pub' eller rettere sagt utsalg) kommer ut som 1,00. En pub som mot formodning holder priser som jevnt ligger litt under pol-prisnivået, kommer da ut med f.eks. 0,95, mens en pub som ligger godt over polprisnivået kommer ut som f.eks. 1,89. Dersom man viser det i en graf, kan x-aksen være rangeringen, og y-aksen representere utvalget, og de billige pubene med godt utvalg ender i en felles kvaderant.

Siden polprisene er like over hele landet, er det også mulig å sammenlikne puber i ulike byer, selv om det gjøres av to forskjellige person - bare de bruker samme algoritme. Det er også mulig å sammenlikne prisnivået i to puber som ikke har noen øltyper felles, gitt at de hver har øltyper felles med en tredje pub (eller rekke av puber).

Det morsomme er at man til og med kan regne ut prisnivået på utenlandske puber med dette systemet - så sant de har noen øl som er felles (direkte eller via andre puber i samme landet) med norske puber. Her må man være litt forsiktige, for norske øl burde være dyrere i utlandet enn i Norge, pga transport, og dersom det kun er norske øl som brukes for å relatere de utenlandske pubene til norske puber, så ville man da få et tilsynelatende høyere prisnivå for de utenlandske pubene. Tilsvarende ville det være lavere dersom man sammenliknet med lokale øl fra det landet, så det beste er vel å få en miks av ulike øl, og spesielt øl som kommer fra et tredjeland.

Man kan også bruke en slik utregning i motsatt retning, slik at en pubeier kan besvare spørsmålet: hvordan skal jeg prise dette ølet i forhold til mitt nåværende prisnivå. Dersom man først har samlet inn dataene, er det også mulig å skrelle bort moms og alkoholavgift, og dermed regne prisnivå på det gjenværende.

Hva er så ulempene? Tja, det krever en del datainnsamling og litt utregninger. Dessuten regner det bare relative priser, og det sier lite om prisnivået generelt. Anta at alle puber som førte et bestemt øl doblet prisen over natta. Det ville ikke ha noen innvirkning på denne prisindeksen. Det vil si at denne indeksen kun forteller hvorvidt en pub har høye eller lave priser i forhold til andre puber.

Er det måter å jukse på? Vel, man kan jo ta inn øl som ingen andre har, og prise dem hvor høyt man måtte ønske, for sålenge det ikke er noen andre å sammenlikne med, blir prisen på dette øl irrelevant for prisindeksen. Men i det øyeblikket en annen pub tar inn samme ølet, gir det seg utslag. En annen ulempe er at en brewpub aldri kan komme med på denne statistikken, for den selger kun øl som er tilgjengelig der og bare der, og dermed er det umulig å sammenlikne.

Høres noe slikt nyttig ut? Jeg trenger å konferere med noen matematikere og statistikere (gjerne over en øl eller to). Det finnes også ferdige modeller som kanskje kan brukes. Videre er det en diger innsats som trengs på å samle inn data (for ikke å si holde data oppdatert). Men jeg er på gale tanker, eller har dette en mulig nytteverdi?