Det står en-og-førti øl
 

Norske sterkøl i Danmark

Men hva så med norske øl i Danmark, hvor ligger de i prisbildet? Tja, her blir det interessant. For det første er det få eller ingen norske øl i danske butikker, kort og godt fordi danskene er flinke til å fokusere på sine egne, innenlandske øl. Men i spesialbutikkene - dvs ølbutikker og vinbutikker - finnes det endel ikke-danske øl, og noen norske.

Skal vi se ...

Danske vs norske ølpriser Prissammenligning for noen norske sterk øl i Norge og Danmark
anchr

Her er alkoholavgiften i Norge beregnet til 4.31 kroner pr liter pr alkoholprosent, og ganget med 1,25 for også å ta høyde for MVA som kommer på toppen av alkoholavgiften. Videre er beregnet en emballasjeavgift på 4,97 og en engangsavgift på 1,02, og disse er også ganget ut med MVA. Dansk flaskepant er på DKK 1,00, mens dansk alkoholavgift er 1,50 pr prosent pr liter, og på toppen av det kommer 25% MVA. Prisene er sjekket i juli 2011.

Jeg har med andre ord forsøkt å fjerne særavgifter og eventuell tilhørende MVA, men forøvrig latt MVA på restprisen være. Den er uansett 25% i både Norge og Danmark, så den spiller liten rolle.

Danske ølpriser for norsk øl Ølprisene på norske statusøl i Danmark, del 1
Foto: anchr

I utsalgspris er de danske prisene en god del lavere enn de norske. Om vi trekker fra avgifter og skatter (og MVA på disse) fra prisene, så blir differansen mindre, og de blir omtrent sammenlignbare.

Danske ølpriser for norsk øl Ølprisene på norske statusøl i Danmark, del 2
Foto: anchr

Men det vi imidlertid må huske her, er at vi snakker om en spesialhandel for vin i Danmark som fører det som er eksklusive varer i det danske markedet, så prisnivået her burde man forvente er høyt. I tillegg må vi forvente at logistikken til en dansk vinhandel er mer kronglete og dyrere enn til Vinmonopolet. Dette er dessuten partivarer som man i Norge vet selges raskt og tildels blir revet bort, slik at det er ingen grunn til å regne inn en faktor for lagerhold av hyllevarmere, mens i en dansk vinhandel med spesialøl fra hele verden vil nok det være en fordyrende faktor - det var i alle fall endel støv på disse flaskene.

Forøvrig ble hvert øl i Vinens Verden i Odense pakket individuelt inn i et papir, så ikke flaskene klirret i posene - som forøvrig var gratis. Strengt tatt kunne vi nesten har regnet 25 øre pr flaske i ekstra avgift på norske poløl i poseavgift, men vi skal la det ligge i regnestykket her.

Det vil si at når norske øl selges som eksklusive importøl i Danmark, er prisen sammenlignbar med utsalgsprisen på hjemmemarkedet i Norge - til tross for at vi burde forventet at den skulle ha vært langt høyere der ute.

Er norsk øl i Norge dyrt i forhold til hvordan det samme ølet prises i utlandet? Ja, der ser slik ut. Dyrt, men ikke spinndyrt. Prisnivået på det norske hjemmemarkedet er omtrent der hvor de samme varene prises som eksklusive importvarer i utenlandske spesialforretninger - etter at vi har kompensert for skatter og avgifter.

Men det er også svært vanskelig å argumentere utfra disse tallene for at det norske polsystemet gir oss noen prismessige fordeler - snarere tvert imot. Men når det er sagt, så er det ikke prisen som er min personlige kjepphest her, men utvalget og tilgjengelighet. Jeg har bare tatt med dette regnestykket for å vise at mangelen på utvalg ikke synes å oppveies av at spesialølet i det minste er billig.