Det står en-og-førti øl
 

Metodikk for blindsmaking

Her kommer en oppskrift på hvordan blindsmake øl når de som står for blindsmakinen også skal ta del i smakingen.

Problemet oppstod på hytta i sommer da Magni og jeg skulle blindsmake Arendals pils og CB Pilsner. Ingen av oss hadde lyst til å administrere smakingen for den andre, for begge hadde lyst til å smake. Vi endte med en metodikk som var temmelig uperfekt, og vi satte oss ned for å finne en bedre.

Forutsetninger: Flaskene er så like (bortsett fra etikett) at de kan forveksles, i praksis vil det si boksøl eller brun panteflaske (bjørnunge). Dette vil følgelig ikke virke om man ønsker å dobbeltblindsmake for eksempel ett øl fra Nøgne Ø og ett fra Haandbryggeriet, fordi flaskene er så forskjellige.

Det er også en forutsetning at ølet er i utseende og skum omtrentlig likt, så som norske pilsnere. Det gir liten mening å dobbeltblindteste en stout mot en pilsner, siden det er innlysende hvilken som er hvilken.

  1. Person A tar frem to flasker som person B aldri har fått se, kler dem med aluminiumsfolie slik at alle etiketter er skjult, og åpner korkene og setter dem i en rekkefølge som noteres ned.
  2. Person B flipper en mynt, om det er kron byttes rekkefølgen på ølene, om det er mynt gjøre det ikke. Så helles ølet i glassene, ett sett for hver person som skal smake.
  3. Glassene serveres og notater gjøres.
  4. For å finne ut hvilket som som er hvilket, brukes den rekkefølgen som person A noterte ned, evt reversert om person B faktisk byttet om på ølene.

Metoden kan utvides til å gjelde flere personer: Som et nytt trinn mellom de to første trinnene kan person C, D, E osv flippe en mynt og bytte ølene dersom det er kron, ellers ikke. Hvorvidt det byttes noteres ned og tas med når man skal spore opp hvilket øl som er hvilket.

Metoden kan også utvides til å gjelde flere øl. En enkel metode er å kaste terning og gi hvert øl nytt nummer i rekkefølgen. Er det bare tre øl, kan man si at 1=4, 2=5 og 3=6. Slås en terning som viser et nummer som ikke eksisterer eller som allerede er opptatt, kastes det igjen.

Har man flere enn seks øl, kan man bruke en kortstokk, ta ut for eksempel alle hjerter fra ess (=1) til det antallet øl du har. Stokk kortene, og gå gjennom ølene, og gi hvert øl en ny plass i rekka lik det nummer du trekker fra kortstokken. Ikke legg kortene som trekkes tilbake blant de kortene som det trekkes fra.

Har du mer enn tretten øl, kan du kan ruter telle for øl nr 14-27, kløver fra 28-41 osv.

Har du mer enn 52 øl å smake på, så har du minst ett problem.

I den minste versjonen kan person A koble etikett mot flaske, men vet minimalt om ølets utseende og aroma. Person B kan koble flaske mot glass, men vet minimalt om etiketten. Ingen kan dermed koble fra etikett til glass. Om det er mistanke om at noen er troendes til å jukse, er det viktig at både A og B skriver ned rekkefølge og evt omstokking, slik at det ikke er mulig å lyve for at ens egen gjetning blir 'rett'.