Det står en-og-førti øl
 

Ølfestivalen Beer 14 i Oslo

Det lyder som en forslitt floskel – hvilket det også er. Jeg var på BEER14 i Oslo i går. Det er ølmessa for bransjen, og som åpnet opp for menigmann ved fyraften.

Selvfølgelig var ikke alle der, og ikke minst glimret det store bryggeriene med sitt fravær. Det var distributøren Beer Entusiast som organiserte dette, selv om jeg tror de var åpne for å få med alle bryggerier og til og med andre distributører. Det var muligens en overvekt på deres egne kunder, spesielt på importsiden.

Men l'ell ... Det føltes tilstrekkelig nært opp til at «alle» var der til at man ikke aktivt følte noe savn. Det er to måter å tolke dette på. Enten at øl-Norge nå er blitt så stort og mangfoldig at man ikke trenger at alt og alle samles for at det skal føles stort og komplett-ish.

Alternativt kan det tolkes som at komet-distributøren Beer Entusiast har tatt innersvingen på de andre distributørene.

Og de to alternativene utelukker ikke hverandre.

For i en bransje der øldistributørene ofte har blitt oppfattet som store og arrogante, eller små og vinfokuserte, så har Beer Entusiast vært et velkomment tilskudd og har kapret den ene lovende kunden etter den andre. Oppskriften deres ser ut til å ha vært a) dyp og relevant kompetanse; b) villighet til å ta i små batcher – mange små batcher; c) ydmykhet overfor kundene; d) gode og relevante nettverk. Det er en oppskrift de andre har fått med seg, og som vi kommer til å se mer av.

Det begynner å tette seg til med antall bryggerier, og det er snart ikke så lett å komme på banen med et nytt. Men har vi fått en metning av øl-distributører? Beer Entusiast har vist var det var et nisje-vakum i håndverksøl på distributørsiden, men er det bare plass til Beer Entusiast i den nisjen, eller er det rom for flere?