four beers in a row
Det står en-og-førti øl
 

Litt under nullpunktet

Upi melder at det amerikanske megabryggeriet Coors har startet å skulle lære britene å drikke øl. De introduserer Coors Sub Zero på 100 puber, og CAMRA har selvfølgelig uttalt seg kritisk. Dette er en drikk der det fylles på issørpe på toppen av ølet, slik at ølet - på grunn av sitt alkoholinnhold - holder et par grader under frysepunktet for vann. Dette er ikke et nytt øl, men bare en ny måte å tappe det på.

tappetårn som serverer ølet under null grader

I Canadian Business ble denne nye formen for å tappe øl beskrevet (Google-cache). Spesielt liker jeg formuleringen om at:

A side benefit is that cooler beer has less foam, so bar owners waste less beer pouring the perfect pint. Cheers!

Hva mer kan vi si enn "sukk". Ølet holder -2,5 grader Celius, og har et internt kjølesystem med glykol (som vi sterkt formoder er i et lukket system), og det kan levere en pint på bare 13 sekunder. Det er litt uklarheter rundt teknologien, men det ser ut til at mesteparten av ølet kjøles ned til rundt -2,5 grader, samt at endel av ølet kjøles enda litt mer ned, slik at det kommer som is i glasset. Dermed kan drikken tåle endel varme fra omgivelsene uten at innholdet øker i temperatur. Jeg får flashbacks til saft-is og sludge. Mer info fra The Publician som også har bildet over.