Det står en-og-førti øl
 

Ølimport gjennom Tastespot, del 2

Tastespot er en nettbutikk som selger vin, og som er basert i England. Jeg skrev om den da den kom i søkelyset etter at en rekke personer fikk epost med alkoholreklame fra dem i november og desember. Hva har skjedd siden og hvorfor?

Gustav Foseid var nok nærmest i sin analyse av saken: Tastespot har trolig kjøpt en litt for billig spam-liste. Det er formodentlig en liste som skulle inneholdt personer som er interessert i alkoholholdig drikke, men som i praksis også var spekket med epostadressene til avholdsfolk og bevillingsmyndigheter – sikkert fordi kvaliteten på innsamlingen av epostadresser var elendig. Moralen er: ikke spam og ikke kjøp epost-adresselister fra spammere.

Helsedirektoratet sendte brev datert 19. desember til Tastespot der de klargjorde at de oppfattet at nettstedet var profilert mot det norske markedet, og at dette gjorde at de også faller innunder norsk lovgivning for alkoholreklame – selv om de er basert i England:

Når det gjelder reklameforbudets rekkevidde, må det imidlertid også sees hen til straffeloven § 12, ettersom overtredelser av reklameforbudet er straffbare etter alkoholloven § 10-1. Straffeloven § 12 første ledd fastslår at norsk straffelovgivning gjelder for handlinger begått i Norge og straffeloven § 12 andre ledd hjemler at handlingen også kan anses foretatt der den har hatt sin virkning (se vedlagt brev fra Lovavdelingen i Justis- og politidepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet av 08.05.2008).

Dette virkningsprinsippet medfører at også aktører som er etablert i utlandet i prinsippet kan straffes for overtredelse av reklameforbudet, selv om reklamen er utarbeidet utenfor Norge og ligger på en utenlandsk server. Vilkåret er at reklamen må være rettet mot det norske markedet, jf. vurderingen ovenfor.

Helsedirektoratet bad Tastespot om en utgreiing rundt dette. I svarbrevet sitt datert 17. februar blånekter Tastespot for at Helsedirektoratets oppfatning er korrekt, men svarer unnvikende på dette med alkoholreklame over epost.

Tastespot does not agree with the Directorate of Health perception that the website is geared specifically to the Norwegian market. The business model of Tastespot is designed to invite its customers to choose which currency should apply to price information on any particular page of the website.

Samtidig virker det som de har rensket websidene sine for endel informasjon som er rettet spesifikt mot Norge. Eller som de skriver i svarbrevet sitt:

Tastespot ensures that it acts in accordance with the regulation applicable in the various countries it operates. Therefore, Tastespot will immediately remove the information on the page that the Directorate of Health finds problematic in relation to the advertising of Alcohol Act § 9-2.

Og rundt det som har med epostlista deres, virker det som de kort og godt feilinformerer mot antatt bedre vitende, eller i det minste drar en diger goddag-mann-økseskaft:

In respect of the newsletter, please note that the customer must actively notify Tastespot that they want to receive any mailings from the Company. Nevertheless, and to ensure that future newsletters are consistent with the ban on alcohol advertising, these will be designed differently for Norwegian reipients.

Hmm. Ingen innrømmelse av at mottakerne av nyhetsbrevet er blitt satt på lista mot sin vilje, bare en indirekte påstand om at de må ha gjort det selv? Ikke snev av selvinnsikt nok til selv å foreslå en vasking av epostlista for adresser som ufrivillig kan ha havnet der? Vil virkelig Helsedirektoratet la dem slippe unna med det?

Sakens ene kjerne dreier seg om uønsket reklame pr epost, og der tror jeg Tastespot har en meget dårlig sak. Utfra hva Gustav Foseid har fortalt, er også administrative epostadresser i Norbrygg kommet på Tastespot sine lister. Formodentlig ender det med en verbal smekk på lanken og masse gratis reklame for Tastespot.

Sakens andre kjerne er hvorvidt Tastespot har vinklet epost og spesielt websider mot norske kunder. Uansett hvor mye de måtte selge til England og resten av Europa, når de spesialdesigner sidene for norske forbrukere, kan det argumenteres for at de går under norsk lovgivning – i hvert fall etter Helsedirektoratets syn. Dette aspektet ser Tastespot ut til stilltiede å ha akseptert ved å endre sidene.

Det som ikke ser ut til å være et stridsspørsmål, er forretningsmodellen. Kan man sette opp en nettbutikk utenfor Norge og selge alkoholholdig drikke som leveres per postpakke? Det er ser nesten slik ut, sålenge man ikke reklamerer og ikke kan mistenkes for å fokusere særlig på Norge.

Kan forretningsmodellen konkurrere med norske priser? Ja, i hvert fall for en god del utenlandske spesialøl. Et sentralt punkt er hvorvidt nettbutikken samarbeider med en transportør med tilstrekkelig norgeskompetanse til å kunne strømlinjeforme fortolling og logistikk. Slik kan man fjerne usikkerhet og gjøre priser og levering forutsigbare. Kjernen i forretningsmodellen er og blir å spesialtilpasse for norske forhold, mens lovligheten ser ut til å koke ned til hvorvidt dette er synlig på elektroniske kommunikasjonsmidler.

Det er også viktig at man kan skille transportkostnadene i norske og utenlandske deler. Strengt tatt er det bare moms ved fortolling på den utenlandske delen av transportkostnadene, siden en eventuell norskkjøpt del av transporten allerede har moms innebygget. Slikt kan en tilfeldig ebay-pakke vanskelig ta hensyn til. Tastespot kan imidlertid spare en god del på ved å håndtere det spesifikt for Norge. Dersom de pakker et par dagers handel på én palle og sender den samlet med lastebil, så er ikke transportkostnaden fra England til norskegrensa allverden. Fortollingen kan også strømlinjeformes dersom papirarbeidet er gjort riktig. Da faller mesteparten av transportkostnadene etter grensepasseringen og er et anliggende utenfor fortollingen.

Saken er relevant utover det som går på Tastespot. Med de nye tolkningene av reklameforbudet, gis bryggerier rett til å gi produktinformasjon på nettsider. Det er også en mulighet ifm nettsalg av øl i butikkstyrke ifra nettbutikker. Eller rettere sagt: man åpner for at Vinmonopolet underlegges generelle regler, men samtidig blir reglene slik at det som Vinmonopolet har gjort til idag blir lovlig for «alle» som selger alkohol over nett.

Nye aktører som ønsker å selge alkohol via nettbutikk trenger fremdeles bevilling, og kan bare få det for alkoholholdig drikke i butikkstyrke. Jeg vil tro at både Ølakademiet og Gulating har regnet på økonomien i nettbutikk. Importørene kan også skaffe seg et ekstra ben å stå på dersom de kan selge øl i butikkstyrke direkte til forbruker via pakkelevering. På en måte er dette bare en gjenoppvekking av en gammel rett, der enhver privatperson – selv i avholdskommuner – hadde rett til å kjøpe øl direkte fra bryggeriet, levert via «en agent», ofte en kjøpmann nær kjøperen.

Her er problemet imidlertid at bevillingsplikten utvannes dersom man kan drive nettbutikken fra utlandet uten bevilling.

Nettsalg av øl over 4,7% er en annen skål, og det er her skyttergravene trolig dukker opp. Dersom Helsedirektoratet tolker at Tastespot går under norske regler, kan de neppe selge vin i polstyrke til Norge over nettet. Dersom det er én ting som hverken Helsedirektoratet, avholdsbevegelsen eller det borgerlige regjeringssamarbeidet tåler, så er det private konkurrenter til Vinmonopolet. Men så lenge Tastespot er et ikke-norsk selskap som norske privatpersoner kjøper tilfeldigvis handler hos på nettet, er det lovlig. Siden det er en bred og tåkete gråsone her, er temaet et minefelt av dimensjoner.

Tastespot har erklært at de ikke spesifikt målretter seg mot det norske markedet – selv om det er nettopp slik det tilsynelatende fremstår. Tastespot har all mulig grunn til å ligge lavt frem til de nye reglene trår i kraft, for da vil de trolig få mer spillerom, ikke mindre. Det er mulig at Helsedirektoratet av bekvemmelighetsgrunner aksepterer Tastespots påstander. For dersom de roter i denne saken og taper, hva er det da som hindrer Godteributikk.com fra også å starte Alkoholbutikk.com.

De som har lyst til å eksperimentere, kan forsøke å bestille vin fra Tastespot.com eller øl fra bier-deluxe.de. Eventuelle erfaringer hadde vært interessant å høre om.

(Disclaimer: IANAL.)