Det står en-og-førti øl
 

Pombeforgiftningen i Mosambik

Helgen 10-11. januar nådde Mosambik frem til «alle» aviser, på grunn av et forgiftet tradisjonsøl som ble servert i en gravferd, med mange døde som resultat. Og så ble det helt stille, som liksom for å oppfylle alle stereotypier om hvordan U-landsnyheter presenteres i Vesten. Men hvordan gikk det?

Vel, du skal lete godt og lenge før du finner noen aviser som skriver noe om saken utfra et tidsperspektiv etter 14. januar. Dessuten ble saken lokalt avløst av en enorm flom som helt stjal nyhetsbildet. Men saken er fulgt opp av noen få og noen lokale medier, og her skal jeg forsøke å gi en oppdatering.

Status pr 12. januar, var at 135 var innlagt på sykehus, og 69 var døde. Dagen etter hadde dødstallet steget til 72, mens antall innlagte var nede i 35. I ettertid er dødstallet steget til 75.

Men hva var galt med ølet?

De første rapportene pekte på galle fra krokodiller. Det var imidlertid flere som tvilte på det, og noen kom til og med til orde med overbevisende begrunnelser i vestlig presse før interessen for saken hadde dabbet av. Det ser ut til at krokodille-galle er helt ufarlig, men at den har rykte på seg i lokal folkemedisin for å være en ekstremt farlig gift. Visstnok skulle en dråpe i et ølfat være nok til å drepe alle i løpet av 24 timer – ifølge folketroen. Det passer godt på det som har skjedd, om det bare ikke hadde vært for at krokodille-galle er ufarlig.

Dernest var det noen som trakk frem revebjelle, Digitalis purpurea som er en innført art i Mosambik. En innfødt art, Ceratotheca triloba, innholder ikke giften som revebjelle er kjent for. Ofrene fikk symptomer som kunne minne om forgiftning av digitalis, men det virker som dette er sjekket ut av saken, for det er blitt stille om revebjelle.

Så begynte ryktene å gå. Bryggeren – Olivia Olocane – skulle ha kontaktet en malawisk heksedoktor for å gjøre brygget sitt ekstra sterkt. Han skal ha gitt henne urter som hun skulle legge under bryggekjelen, men så skal hun ha misforstått og lagt det oppi i stedet. Hun døde selv av brygget og kan ikke spørres. Heksedoktoren er det ingen som vet hvem var. Tja, jeg tviler, det minner for mye om en etterpåklok rasjonalisering og rykter uten konkrete holdepunkter.

Den første mer fornuftige forklaringen, og én med litt rot i virkeligheten – kom da politien arresterte broren til bryggeren, Graciano Chicamba. Han skal ha flyktet fra Chitima i Tete-provinsen like etter at forgiftningen, og de fant ham et godt stykke unna, i Chiúta. Ifølge «ubekreftede kilder» var det en intrige som kan minne om en såpeopera: Chicamba skal ha forgiftet et parti øl som hans kones elsker skal ha kjøpt fra hans søster – og motivet var visstnok sjalusi. Imidlertid hadde kjøperen returnert ølet utfra at det var undermåls volum i forhold til prisen. Bryggeren (den arrestertes søster) skal ha tatt det i retur, uten å være klar over at det var forgiftet. Hun skal ha helt det sammen med det ølet som skulle serveres i begravelsen.

Det er en forklaring som ikke samstemmer med rapporter om at de som kun drakk ølet på formiddagen forble friske, mens de som drakk det på ettermiddagen ble syke. Men kanskje det er en forvrengning av at symptomene først begynte å vise seg på ettermiddagen? Når så mange som 200 dør eller blir innlagt på sykehus, så er det neppe en gift der symptomene slår til umiddelbart.

Er det mulig at dette er forklaringen? Ja. Er det troverdig? Tja. Har politiet beviser? Ikke helt. Problemet er at de skal ha sjekket for «alle» mulige gifter, men uten å finne noe. Hverken laboratorier i Mosambik eller i den gamle kolonimakten Portugal har gitt positive resultater, mens tester i USA og Sør-Afrika ennå ikke er klare. Kanskje var det en gift som brytes ned raskt og fullstendig, og kanskje finner de det aldri ut.

Det har blitt pekt på insektsmidler med organofosfater, som kan være svært giftige i tilstrekkelig store konsentrasjoner. Men uten laboratorieanalyser som understøtter det, blir det lett synsing og rykter å peke på slike muligheter.

Saken er ennå ikke i havn, og jeg kommer nok tilbake med mer info senere. I hvert fall ser det ut til at tradisjonell pombe er utenfor mistanke. Jeg kommer sikkert tilbake til det.