Det står en-og-førti øl
 

Utgave egnet for utskrift

En utskriftsversjon kommer automatisk dersom du forsøker å skrive ut, ved at web-leseren din vil tolke innholdet for utskrift. Du trenger derfor ingen spesiell utskriftsvariant av bloggen. Innstillinger for marger, farger og slikt gjøres på din egen PC.

Utskriftsversjonen har ingen tilleggsinfo i margen, og den fokuserer på høyoppløslige bilder og ingen bakgrunn utover et banner på første side, slik at den er egnet for å skrives ut. Den skal sømløst håndtere både A4, letter og en rekke andre format, men dette må stilles inn fra din nettleser og drivere for utskrift.

Du får ikke med kommentarer på utskriftsversjonen. Bildenes plassering i utskriftsversjonen er ikke optimalisert i forhold til sideskift, slik at dersom et bilder normalt ville deles over et sideskift, må det enten deles i to, eller utskriften må flytte hele bildet til neste side – og dermed etterlate de nederste delene av den foregående siden tom. Sånn er det dessverre bare.

Tidligere kunne man bruke en parameter til hver URL for å velge om man ville ha utskriftsversjon, mobilversjon eller «vanlig» versjon. Websidene er nå endret slik at de tilpasser seg til sidebredde og format, slik at du ikke trenger å tenke på det lengre.

For å lagre til PDF-fil bruker du utskriftsversjonen, men med en skriverdriver som lagrer til .pdf-fil. De fleste datamaskinene støtter det.

Det er forsåvidt mange mulige innstillinger man kunne tenkt seg å kunne justere på i forbindelse med en utskrift eller pdf-versjon. Størrelse på bilder og figurer, fontstørrelse, og man kunne tenkt seg at linkenes URL-er ble listet på slutten av fila. Men det virker som papirbaserte versjon er på vei ut, så jeg sikter i første omgang mot en temmelig enkelt og kjedelig versjon.