Det står en-og-førti øl
 

Opphavsrett og litt om referanser

I utgangspunktet har jeg opphavsrett til alt jeg skriver på denne bloggen, i kraft av at jeg har skapt det. Et unntak er selvfølgelig der jeg bruker andres materiale, for eksempel bilder. I slike tilfeller skal det da være markert med kilde og lisensbetingelser i nær relasjon med bruken, eller i det minste under kolofonen.

For stoffet som jeg har skrevet selv, har jeg følgende vurderinger som jeg gjerne vil tydeliggjøre for de som ønsker å gjenbruke stoff.

 1. En rekke innlegg fra og med 2015 er markert med en lisensbetingelse på slutten av innlegget, typisk Creative Commons BY-SA 4.0 (samt sammendrag). Stoffet i innlegget kan da brukes av andre i henhold til betingelsene – «Navngivelse» og «DelPåSammeVilkår» – med eventuelt unntak av bilder andre delmaterialer som i så fall har knyttet til seg særlig informasjon om sine lisensbetingelser.
 2. Enkelte innlegg har mer restriktive betingelser, ofte motivert av at jeg tenker å bruke eller utgi stoffet eksklusivt i andre former senere. Jeg forventer at det respekteres.
 3. Innlegg fra før 2015 har i liten grad en spesifisert lisensbetingelse for opphavsrett. Om du ønsker å gjenbruke noe herifra, må du ta kontakt først. Generelt ville jeg nok ha valgt en CC-lisens også på de fleste av disse innleggene, om jeg hadde tenkt så langt da jeg skrev dem, så i praksis finner vi trolig en løsning.
 4. Enkelte figurer, bilder, diagrammer osv som jeg selv har skapt er bevisst unntatt lisensbetingelser à la Creative Commons, nettopp fordi jeg ønsker muligheten til å kunne bruke dem mer eksklusivt senere. Ikke anta at fravær av lisensbetingelser betyr at det sikkert skulle være tilgjengelig under Creative Commons.

Dersom du ønsker å bruke stoff som er Creative Commons BY-SA 4.0. Så er betingelsene for bruken spesifisert på sidene til Creative Commons. Se også denne sammenligningen som de har laget over de ulike betingelsene.

Ett av kravene som er særlig viktig for meg er kravet «Navngivelse», som i norsk form inneholder formuleringen: «Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort.» Du kan referere til «Anders Christensen» eller «Det står en-og-førti øl …». Dersom det gjenbrukes på nettet, forventer jeg at det inkluderes en aktiv hyperlink til selve innlegget på bloggen min der stoffet er hentet fra. Dersom det brukes på off-line media, er det vanligvis tilstrekkelig å oppgi link som URL til bloggen, dvs «beerblog.no».

Et annet viktig poeng for meg er kravet DelPåSammeVilkår i CC-lisensene. Det betyr blant annet at om du bearbeider mitt materiale, så har jeg mulighet for å bruke din bearbeidelse på samme vilkår. I kortversjonen er det beskrevet som: «Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen.» Her er det et visst skjønn ved inkludering av mine bidrag og hva som blir et felles verk, men det er noe du i så fall bør ta høyde for. Er du i tvil, så kontakt meg, så finner vi ut av det på forhånd.

Merk også at noe av materialet mitt har tilleggsbetingelsen IkkeKommersiell, som betyr at du ikke kan bruke det for å oppnå en kommersiell fordel eller i ervervsøyemed. Se forøvrig CC BY-NC-SA 4.0, og det tilhørendesammendraget. Det er med andre ord ikke nødvendig at du eksplisitt selger det, sålenge det inngår som en del av et større hele som du direkte eller indirekte tjener på.

Sett deg inn i Creative Commons-lisensenes betingelser, og ta ikke det som står på denne siden som annet enn en kort sammenfatning av noen av de viktigste punktene.

Noen øvrige punkter og ønsker:

 • Jeg blir stort sett både glad og stolt når folk ønsker å gjenbruke materiale jeg har skrevet, så du må gjerne tipse meg om at det gjenbrukes, inkludert hvor og når – men merk at dette ikke er noe formelt krav. Jeg er også generelt positiv i å lage «backlinks» på bloggen, det vil si pekere til der stoffet er blitt gjenbrukt eller omtalt.
 • I den grad du gjenbruker mitt arbeide inn i et større hele som avviker fra hva mitt bidrag egentlig mener eller argumenterer for, er det fint om du tydeliggjør at denne forskjellen.
 • Disse lisensene begrenser selvfølgelig ikke noen i forhold til sitatretten.
 • Dersom du refererer til konkret side med en URL, vennligst bruk kanonisk versjon av URL'en. Den starter med https://beerblog.no/ og slutter med .html. Imellom der er det et filnavn og kanskje et katalognivå. Vennligst ikke bruk indirekte referanser via Facebook og Twitter etc.
 • Om du ønsker å sitere bloggen mer formelt korrekt i en artikkel eller bok, så foreslår jeg at du følger tipsene i Kildekompasset, blant annet dette.
 • Dersom du refererer til et innlegg for en bestemt dato, foreslår jeg at du sikrer at den aktuelle siden lagres hos Internet Arcive på det tidspunktet da du har hentet den ned, for å sikre at det lagres en versjonert kopi hos en annerkjent aktør på nettet. Bruk feltet «Save Page Now» på denne siden hos archive.org.
 • Jeg har ikke brukt tid på DOI for bloggen eller for innlegg, men dersom du har behov for at konkrete innlegg har en DOI så ta kontakt. Det samme gjelder ISSN og eventuelle andre identifikatorer.
 • Dersom du er blant dem som fremdeles sterkt føler at blogger ikke har noe i en referanseliste å gjøre, så er du velkommen til å ta kontakt, for eksempel pr epost, slik at du i stedet kan referere til materialet kategorisert som «personlig kommunikasjon».

Dersom det er noe annet rundt dette du lurer på, så ta kontakt.