Det står en-og-førti øl
 

Kolofon for ølbloggen

Æres den som æres bør, heter det. Jeg har kanskje skrevet innholdet på denne bloggen, men det hadde ikke vært mulig å drive en slik blogg uten å bruke myriader av programvare som andre har skrevet og som de svært ofte har tilgjengeliggjort gratis for meg og andre. En slik gavmild altruisme er inspirerende. Tusen takk!

Under er listet en rekke pekere til designelementer eller programkode som har bidratt eller som brukes på bloggen. Jeg har også tatt med en del sentrale støtteprogrammer som har vært viktige. Det er umulig å liste alle elementer som har vært brukt eller som fremdeles brukes. Jeg ar derfor forsøkt å fokusere på det som har vært sentralt, som kan være nyttig info eller der det kreves av opphavsretten.

 • Bakgrunnsbildet er hentet fra kontoen til flickr-brukeren jchapiewsky, under tittel/forklaring «sampler», her er link. Bildet er tatt 9. mars 2013 og er pr januar 2022 publisert under CC by-sa 2.0. Bildet er transformert ved å la individuelle pixels langs nedre og høyre kant bli gjennomsiktige, slik at større andel er gjennomsiktige jo nærmere kanten man kommer.
 • Fargepaletten er plukket fra enkeltpixels i bakgrunnsbildet. Følgnede RGB-verdier brukes: Bakgrunnen er ddd/ddd/ddd; menyboksenes bakgrunn er ddd/ddd/ddd;
 • Navnebanneret er opprinnelig kodet i PostScript, med navnet i fonten Klarissa, og tagline i fonten Steelfish. Disse fontene er fritt tilgjengelige.
 • Marmoreringen langs høyre kant på tekstboksene og venstre kant på bakgrunnen er hentet fra en bildefil for bakgrunn som fulgte med «graffitti»-temaet til Themes-pakken for Blosxom-programvaren, som er er bloggen kjører på. Fila er i utgangspunktet i gråtoner, men er justert slik at den i stedet for å gå fra svart til hvitt går fra svart til samme farge som bakgrunnen vises i.
 • Remark42 (se remark42.com) brukes for å håndtere kommentarer fra og med starten av 2022.
 • cookieBAR (se cookie-bar.eu) brukes for såkalt cookie-banner, som trengs for å oppfylle regelverket rundt personvern og kravene til at brukerne spørres om de aksepterer bruk av cookies og får om hva som spores av cookies. Dette er «free software» uten at forfatteren bak er mer spesifikk.
 • Nettside-ikonet (favicon.ico) er hentet fra iconsdb.com, der det finnes som beer-inon under black-icons. Det er tilgjengelig under CC by-nd 3.0.
 • Blogg-programvaren er Bloxsom, som er et temmelig gammelt system, men samtidig temmelig enkelt og utvidbart, og litt latskap har hindret meg fra å konvertere til et bedre system. Det er lagt inn en rekke utvidelser (plugins), samt at det er skrevet litt ekstra kode, dels som plugins og dels som endringer til eksisterende kode. Både Blosxom og de fleste plugins er tilgjengelig etter en BSD-lignende lisens, eller som Public Domain. Følgende har kode-base eller moduler brukes:
  1. Blosxom – Copyright 2003, Rael Dornfest
  2. Archive plugin - copyright Brian Akins (bakins@web.turner.com)
  3. Metamail plugin - copyright 2007, Gavin Carr
  4. Exclude plugin - Copyright 2003, Breyten Ernsting
           Copyright 2004-2006, Barijaona Ramaholimihaso
  5. Tags og Tagcloud og Storytags plugins - Copyriht 2007, Gavin Carr
  6. Categories plugin – Copyright 2003, Todd Larason
  7. Preview plugin – Copyright 2003, Jason Thaxter
  8. Writeback plugin – Copyright 2003, Rael Dornfest
           Copyright 2004, Fletcher T. Penney
  9. Find plugin – Copyright (PD) Fletcher T. Penney, Eric Sherman og Marc Nozell
  10. Headlines plugin – Copyright (PD) Eric Davis
 • Nettsteder og -abonnementer jeg bruker for å overvåke, optimalisere, konsistenssjekke osv:
  1. UptimeRobot – monitorerer oppetiden til bloggen.
  2. Seobility – sjekker bloggsidene for feil og suboptimal SEO.
  3. Bunny CDN – for rask caching rundt om i verden.
  4. GTmetrix – for å måle og finkalibrere raskhet og ytelse over tid.

  Ellers har jeg tidligere også brukt Ubersuggest, Ahrefs, Mj12, og flere andre, samt at søkemotor-sidene til Bing og Google har vært og er svært nyttige.

 • Støtteprogramvare som er brukt for å lage designelementer på bloggen, understøtte driften av den, eller brukes for tekstskriving eller for automatisering av rutiner for bloggen er:
  1. NetPBM - konvertering av bildefiler
  2. Ghostscript – generering av rasterbilder utfra Postscript for header
  3. ImageMagick – konvertering av bildefiler
  4. Zim
  5. Emacs – for redigering av entries og programkode
  6. Spell – for stavesjekking, etterhvert integrert i Zim
  7. FreeBSD – som underliggende operativsystem, inkludert en rekke tilleggspakker
  8. Apache
  9. Perl –
  10. AWStats
  11. GNU Octave – for å kjøre utregninger og generere figurer for statistikk
  12. Sendmail – for håndtering av sending mail, bl.a for autentisering ifm kommentarer
  13. Mailman – for å håndere epostlister