Det står en-og-førti øl
 

Om bildene på ølbloggen

Jeg forsøker å bruke mest mulig bilder som har en enkel lisens på opphavsrett. Det betyr at jeg tar endel bilder selv, men også at jeg baserer meg på bilder som har en liens under Creative Commons. Især forsøker jeg å bruke bilder fra Wikicommons Media, der de fleste bildene er tydelig merket med CC-lisenser. Også Flickr er en fin kilde til bilde, fordi det er tydelig merket med lisenser.

Mange som legger ut egne bilder har kanskje ikke noe i mot at andre som meg gjenbruker dem. Men når det ikke er lagt ut med en eksplisitt lisens, så må jeg enten avklare med vedkommende eller jeg må gjøre en vurdering om bildet av ulike hensyn har falt utenfor opphavsretten eller dekkes av et unntak. En liten henstilling til dere som legger ut bilder: Gi dem en eksplisitt lisens!

Døde linker er alltid et problem på Internett. Dersom jeg bruker et bilde ved å linke opp mot det, blir det ikke bare en død link, men også en tom ramme på bloggen. Derfor ønsker jeg helst å kopiere bildemateriale til min egen site, og så heller referere til der jeg fant det, fremfor å bruke det der det opprinnelig ligger.

Jeg har valgt å la katalogen med bildene på bloggen ikke være søkbar. Bildene i seg selv er jo søkbare via de sidene som det er lenket opp fra.