Det står en-og-førti øl
 

De andre arnoldusene

Når jeg først har dykket ned i St. Arnold av Metz, så kan jeg like gjerne liste kortfattet alle de andre Arnold-helgnene, så man lettere kan differensiere mellom de ekte øl-arnoldene og de andre arnoldene.

  • St. Arnoul d'Yvelines, død ca. 534, festdag 18. juli. Apostel til frankerne som led martyrdøden i Yvelines-skogen (Aquiline) mellom Paris og Chartres. Han har en høy status i Frankrike, og deler ikke bare navn, men også festdag i den katolske martyrologien med St. Arnold av Metz, nemlig 18 juli. At de to dagene sammenfaller kan skyldes: a) et sammentreff, b) at man valgte å flytte liket - og dermed fikk underet - på det som allerede var St. Arnolds dag; eller c) at den katolske kirken ploget de to arnoldene inn på samme dag når frankerne ville ha to St. Arnolder. Denne helgenen er ikke knyttet til brygging eller øl.
  • St. Arnold fl. 800, festdag 8. juli. Gresk av fødsel, men virket ved hoffet til Karl den store, der han spesielt ble kjent for sin veldedighet overfor de fattige. Landsbyen Arnold-Villiers nær Jülich er oppkalt etter ham. Han er lett å forveksle med St. Arnold av Metz både fordi de er noenlunde nært i tid og rom, og fordi de begge virket blant frankerne. Som en konsekvens ser man tidvis også St. Arnold av Metz bli feiret på 8. juli. Men denne helgenen synes ikke å være knyttet til brygging eller øl. Det er noe sært at han heter Arnold om han skulle være av gresk avstamning ... nåja.
  • St. Arnold av Soissons, ca 1040-1087, festdag 14. august. Kalles også St. Arnold av Oudenburg etter stedet han trakk seg tilbake til. Etter å ha vært soldat, ble han munk i Soissons i Frankrike, der han motvillig steg til å bli abbed i klosteret og senere biskop i Soissons. Da en konkurrent forsøkte å ta over bispedømmet, valgte han å ta det som et tegn og en mulighet til å komme seg bort. Han dro så til Oudenburg (Aldenburg) i Flandern, mellom Brugge og Oostende, der han grunnla et nytt kloster hvor han levde resten av sitt liv. Han er skytshelgen for blant annet ølbryggere og humleplukkere. Det første skal visstnok ha sitt opphav i at han brygget øl i klosteret og energisk talte varmt for ølet som sunn drikke fremfor vann - som jo ofte var forurenset. Han ble født i Tiegem ved Oudenarde, og i Frankrike er han også kjent som Arnoul d'Audenarde eller Arnoul de Pamele (Pamele var Oudenaardes tvillingby på den sydøstre bredden av Scheldt). Festdagen - 14. august - er dagen før hans dødsdag, men den oppgis ofte som 8. juli, som trolig er en forveksling med forrige helgen.
  • St. Arnold av Oudenaarde er ikke egentlig en helgen, men en misforståelse av at forrige helgen har hatt ulike navn, slik at det er blitt oppfattet som flere separate helgener. Samtidig har det vært flere profilerte grever ved navn Arnold av Oudenaarde, slik at mange (meg inkludert) har falt i den fellen å tro dette var en egen helgen. Så er nok ikke tilfelle, og begrunnelsen og forklaringen er gitt over.

Så finnes det en rekke andre helgener med navn Arnold, men de er vanligvis såvidt nært opp til vår tid, at de ikke forveksles med øl-arnoldene, det vil si med St. Arnold av Metz eller Arnold av Soissons.