Det står en-og-førti øl
 

Opphavet til navnet «porter»

Porterens opphav er innhyllet i myter og annen historisk tåke. Og i mangel av at noen snubler over en god, historisk, skreven kilde, er det mulig man aldri vil bringe full klarhet i saken. Dette gjelder også navnet «porter». Her finnes det flere teorier, og la oss se nærmere på dem. Såvidt jeg vet bare to troverdige og samtidige kilder. De er:

Obediah Poundage som skriver 4. nov 1760:
The labouring people, porters etc. experienced its wholesomeness and utility, they assumed to themselves the use thereof, from whence it was called Porter or Entire Butt.

og:

César de Saussure som skriver 26. nov. 1726:
Another kind of beer is called porter ... because the greater quantity of this beer is consumed by the working classes.

Obediah Poundage - det er et navn som høres ut som det er tatt utfra en Dickens-roman - var gammel ølbrygger som startet i bryggeribransjen rundt 1690, og skrev anonymt en pamflett i 1760 om nødvendigheten av å øke prisen på øl. Nå er det sjelden ølbryggere argumenterer offentlig for økte ølpriser, men på 1700-tallet var i praksis ølprisene konstante, mens inflasjonen og skattene var begynt å stige, og dere akkumulative effekt over årene var betydelig. Dermed ble bryggernes marginer skviset. Hvem Poundage egentlig var, vites ikke, men det er vanskelig å komme rundt ham som kilde, kort og godt på grunn av gode og motstridende alternativer.

Franskmannen de Saussure skrev om mye annet spennende fra London i det som trolig var private reisebrev. Av ølinteresse er at han skriver at alle drakk øl, og ingen drakk vann, til tross for at London hadde utmerket vann å drikke. Selv den fattigste tigger drakk øl. Andre tidfester porterens opphav til 1722, så de Saussure skriver bemerkelsesverdig tidlig.

De to kildene over stemmer godt overens - og trolig er ikke bakgrunnen for navnet mer mystisk enn dette - at det var et populært øl blant arbeiderne i London. Men det har ikke forhindret en rekke andre teorier fra å dukke opp. La oss dykke ned i dem:

  • Noen mener det er en forvanskning av «export beer». Nå er i sannhet porter det ikoniske eksportølet fra midten av 1700-tallet og 100-150 år fremover. Men det er ingen grunn til å tro at det opprinnelig ble skapt for eksport. Tvert om, det er god grunn til å mene at eksporten kom etter ølets introduksjon, og at porternavnet var veletablert før eksporten startet. Dermed ryker denne navneforklaringen.
  • Andre mener det kommer fra latin potare - som er klar til å drikkes, og her skulle bryggerne notere «potare» med kritt på fatene for å vises at de var klare til å bære ut av bryggeriet. Eller var det «porter» de skulle ha skrevet for at bærerne - eller portørene - skulle ta rett fat. Jeg er skeptisk til historien, og synes den har romantiserende overtoner av klosterbryggerier med latintalende munker og av whiskyproduksjon med fat som lagres til de er klare. Jeg er meget skeptisk. Det forklarer heller ikke hvorfor akkurat porteren skulle få dette navnet, når man må anta at alle øl fikk den samme behandlingen.
  • Det har også vært foreslått at den kunne komme fra at ølguttene som sprang i kjelleren måtte hente øl fra tre ulike fat, og det derfor var et mer arbeidsintensivt øl for de som bar det. Dog var ikke disse ølkjellerguttene var portere. Ikke stemmer det historisk, siden three treads ikke var porter, det var dets erstatningsøl entire butt som ble navngitt som porter - og det var et øl som i henhold til tradisjonelle forklaringer skulle eliminere behovet for å tappe fra ulike fat for å bygge én og samme pint.
  • En annen - mer sannsynlig - mulighet, som Clive la Pensée har stilt seg bak, er at Porter var et øl som også ble solgt som «take-away» eller mer korrekt et øl som kan kunne kjøpe levert på døren. Bærerne som leverte ville da banke og rope «porter», og porter gikk fra å være navnet på budet til å bli navnet på ølet. Tja, det er mulig, men heller ikke dette understøttes av kilder. Rett nok ble sikkert øl og mat levert til privathjem av portere. Men for det første sier de to nevnte kildene at det var populariteten blant portørene og andre arbeidere som gav det navnet. Dernest sier kildene at det var det øl som var populært blant de lavere sosiale lag - som nok i mindre grad fikk sitt øl tilbært hjem. Til slutt forklarer det ikke hvorfor bare dette ølet ble hetende porter, og ikke andre øl (og andre varer) som man må ha blitt levert i like stor grad.

Derfor ... i påvente av at noen graver frem skrevne, samtidige kilder som kaster nytt lys over saken, så får vi akseptere den kjedelige, uromantiske og temmelig enkle forklaringen om at ølet fikk navnet sitt fordi den var populær blant en av Londons grupper av arbeidere.