Det står en-og-førti øl
 

Alle norske bryggerier

En kommentar tidligere gikk på å få en liste over alle norske bryggerier, og det sammenfaller mye med et foredrag i den lokale ølklubben jeg i et anfall av overmot meldte meg frivillig til: nettopp å presentere en bredde-oversikt over norske mikrobryggerier på halvannen time.

Her kommer notatene mine over bryggerier, og det er sikkert mange som er uenig i inndelingen i grupper, og det er sikkert bryggerier som mangler på lista.

  • Makrobryggerier (inklusive separate produksjonssteder): Ringnes, E. C. Dahls bryggeri, Arendals bryggeri, Christiansands bryggeri, Mack, Hansa, Grans, Borg, Aass, Lervig Berentsen

  • Brewpuber (eget brygg men uten matservering): Oslo Mikrobryggeri.
  • Gastropuber, (dvs brewpub med matservering): Trondhjem Mikrobryggeri, Lillehammer Mikrobryggeri, Qdulla, Bryggebryggeriet, Klostergården Håndbryggeri, Breiflabben Brygghus, Waldemars Mikrobryggeri (Kalfaret Brygghus), Ekspedisjonen Bryggeri (og Ekspedisjonen Skjenkestove).
  • Pubbryggerier (eget brygg som supplement til andre øl): Espedalen Fjellbryggeri (Ruten Fjellstue), Bryggeriet pub.
  • Mikrobryggerier (brygger i små batcher): Kinn Bryggeri, Ølve på Egge Bryggeri, Ægir Bryggeri, Inderøy Gårdsbryggeri, Små vesen Bryggeri, Valdres Gårdsbryggeri, Union Bryggeri (ex Trio), Atna Øl, Trollbryggeriet, Nøgne Ø, Håndbryggeriet.
  • Virtuelle bryggerier (brygger hos andre): Hønefoss brygghus, Lundetangen, Ladegaardsbryggeri, Chakra, Vestlandsbryggeriet.
  • Gårdsbryggerier (kun lokal servering på gården, og vanligvis bare for sluttet lag): Vestmo i Stjørdal, Granås i Stjørdal, Mo Laksegard i Suldal, Holo Gardstun i Flåmsdalen, Storli gård i Oppdal.
  • Annet: Gjerberg bryggeri (ikke salg eller servering, kun kursing).
  • De nedlagte bryggeriene (etter ca 1990): Nekolai Pøbb og Cafe, Nordkapp Mikrobryggeri, Møllebyens mikrobryggeri, Atna bryggeri, Østerdalen bryggeri, Glommen bryggeri, Baatbryggeriet, BryggeriKAIA, Dalane brygghus, Trio Bryggeri, Det lille bryggeri., Studenten Johan Albrecht Brygghus, Tromi.

Puuuuhhh, hva har jeg glemt og hva er feilklassifisert? Den er sikkert ikke komplett. I hvert fall er det flere bryggerier som har lagt ned de siste tyve årene. Nå gjenstår det bare å lage en slide for hvert av bryggeriene ...