Det står en-og-førti øl
 

Quiz: Feilnavigering?

La oss kjøre en quiz fra tid til annen. Jeg er ingen fan av quizer som kan løses med litt googling, så spørsmålene er nok ting som man enten må vite eller selv finne ut av. Premier er det smått med, men jeg satser på at heder og ære ved først å finne ut av vanskelige spørsmål er motivasjon nok.

Lesere for ha meg unnskyldt, men jeg vender stadig tilbake til Arendals bryggeri. Etikettene på deres Arendalspilsner bruker maritime elementer - det er nærmest som et gammelt sjøkart som viser innseilingen til Arendal gjennom Galtesund.

Men de som studerer hvordan kartet er tegnet og fonten til navnene på kartet, ser at dette er photoshoppet. Navnene er til og med plassert ulikt på kartet på boksversjonen i forhold til flaskeetikettene. I det minste skal de har skryt for ikke bare å ha tatt et generisk sjøkart, men faktisk brukt ett som har tilknytning til byen.

Imidlertid - ett av navnene på kartet er helt feil plasert. Denne pinlige kartfeil for et bryggeri som er stolte av sin maritime arv må vel bli den ultimate øl-quizen for arendalitter: Hvilket navn er feilplassert på bakgrunnskartet på etiketten på Arendalspilsen? Såvidt jeg vet gjelder det både for flaske- og boksetiketten.

Svar sendes i e-post til anders@geekhouse.no innen utgangen av 15. januar (UTS). Første person som svarer korrekt vinner heder og ære. Vinnerens navn publiseres ved neste quiz.