Det står en-og-førti øl
 

Dagen for økning av alkoholavgifter

Idag - 1. januar - er den sedvanlige dagen for å øke alkoholavgiftene. Det var på denne dagen i 1913 at dagens system med alkoholavgifter ble innført, etter at man tidligere hadde beskattet malten, ikke alkoholen direkte.

Nå har Staten vært temmelig edrulig de siste årene, ved at alkoholavgiftene kun har økt proporsjonalt med konsumprisindeksen. Unntaket var i fjor, da man økte avgiftene reelt med 5 prosent. De som forfekter at avgiftene er lave liker også å vise til at man senket avgiftene på 1990-tallet. Det er ikke fullt så ofte de husker å nevne at det i bunn og grunn var en EU-tilpasning, og den gikk mest på å få et ensartet system for både vin og øl. Siden de to drikkene overlapper i styrke, måtte man ha et ensartet avgiftssystem for dem som ikke favoriserte produsenter av det ene fremfor det andre.

Norge har favorisert «alltid» importert vin fremfor lokalt produsert øl, men det fører for langt her å drodle om årsakene til det. Favoriseringen av vin - i hvert fall den mest åpenbare - ble altså avviklet. Alternativet til å sette ned avgiftene på øl ville være å heve dem for vin ... meeen, det var jo EU vi skulle knytte oss tettere mot dengang, og det var EU mesteparten av vinen kom fra. Dessuten var det vel en slags forståelse av at man uansett måtte tilpasse seg EU og i hvert fall ikke øke avstanden til deres avgiftsnivå for alkohol.

Avgiftene fra og med 1. januar 2012 blir:
    over 0,7% og tom 2,7% - økes fra 2,95 til 3,00 pr liter
    over 2,7% og tom 3,7% - økes fra 11,13 til 11,31 pr liter
    over 3,7% og tom 4,7% - økes fra 19,28 til 19,59 pr liter
    over 4,7% og tom 22% - økes fra 4,31 til 4,38 pr liter pr volumprosent.

For kompletthetens skyld kan nevnes at brennevinbaserte drikkevarer - altså alt over 0,7% som har innblandet brennevin (f.eks rusbrus) og alt som er sterkere enn 22% - øker fra 6,61 til 6,72.

Staten har altså holdt seg innenfor konsumprisindeksen, og hoppene er ikke veldig store. Ikke synes jeg at alkoholavgiftene er så ekstremt høye i Norge heller. Det er 9,80,- pr halvliter og 6,53 på en tredjedels liter for vanlig 4,7% øl. Hmmm, kommer ikke MVA på toppen av den, forresten? Uansett, det merkes på butikkprisen, men på pubene er det nok ikke dette det som drar prisen mest opp.

Dessuten merkes den best på billig-ølet, mens den er mindre synlig i prisen på de litt mer eksklusive merkene.