Det står en-og-førti øl
 

En «ny» brewpub i Trøndelag

Så kom jeg frem på telefonen og fikk verifisert mistanken min: TMB er ikke eneste brewpub i Trøndelag. I Selva i Agdenes kommune finnes «Nekolai Pøbb og Kafe», men det er feil å kalle det en «ny» pub, for det ser ut til at de har vært i drift siden sommeren 2004, med bevilling for tilvirkning hele tiden. Jeg snakket med dem på telefonen forleden, og de kunne bekrefte at de brygget for salg i egen pub. Jeg oppfatter at de er en typisk lokal-pub, og at de derfor ikke har brydd seg med internettsider eller annen utadrettet informasjon. Jeg fant referanse til dem på websidene til «Fremtiden i våre hender» i Trøndelag, der de ble karakterisert som: «Økologisk gårdsbruk med pub. Hjemmelagde hamburgere og sjølbrygget øl.»

Hvilke øl de har varierer. Jeg tror de kan klassifiseres som en brewpub med ett enkelt sesong- eller gjesteøl. Da jeg ringte, hadde de mørk lager, men det virket som om de satset på ingen eller små tidsgliper mellom de enkelte batchene. Formodentlig har de også andre øl i tillegg. Kvaliteten skulle være ivaretatt ved at en tidligere norgesmester i hjemmebrygging bor like i nærheten og hjelper til - jeg tror vi da snakker om noen fra Selven og Vassbygden ølbryggerlaug.

Skal jeg dit ut? Ja, selvfølgelig. Men det er ikke et område med verdens best utbygde kollektivtransport. Området er ikke spesielt overbefolket, og de fleste bussene ser ut til å være skolebusser som går på tider som er krøkkete for et pub-besøk. Derfor er det mulig at et besøk må kombineres med overnatting på et nærliggende motell - men jeg skal spare dere for de siste dagers neddykking i logistikken. Olav, en arbeidskollega av meg, har ektefelle som kommer derifra, og de besøker Agdenes relativt ofte. Han er selv øl-interessert, og har lovet å rekognosere. Mer info kommer etterhvert. (Merk at denne beskrivelsen er kun bygget på få og tildels upresise data, og at jeg ennå ikke har vært der.)