Det står en-og-førti øl
 

Juleøltestene for 2006

Jeg har tenkt å lage en oversikt over juleøltestene for 2006. Kanskje det etterhvert blir en ekstra meta-test av de ulike testene - eller i det minst en forsøk på å trekke ut hvilke øl som kom best ut av totaliteten av testene. Det er sikkert mye morsom statistikk som kan trekkes ut av dette.

Til nå i år har jeg bare funnet tester fra apéritif og art of taste, samt fra Norøl. Det kan virke som om mange aviser har out-sourcet juleølsmakingen til proffe organisasjoner i år, men jeg skal være forsiktig med si dette for bastant, for det er tidlig i sesongen, og dessuten har jeg for få data.

Inntil videre er jeg takknemlig for å få mail til anders@geekhouse.no med tips og pekere til juleøltester som ikke allerede er registeret på siden som er lenket til over. Jeg er interessert i alle tester, også vennelag som har testet et dusin ulike typer, bare det er med resultater. Også tester som kun er publisert på papir er interessante, si hvilken avis og datoen, så skal jeg sikkert kunne grave den frem fra biblioteket.

Update: Det ble dessverre ingen analyse av disse testene for 2006.