Det står en-og-førti øl
 

De famler fremdeles i blinde

Gresset er alltid grønnere på den andre siden av gjerdet, er det ikke? Selv for avholdsbevegelsen.

Her i Norge sier vel regelverket at det ikke er lov å bundle flasker og bokser i "sixpacks" for å sikre seg at man kjøpe seks (dvs ikke dele dem opp i enkeltflasker) når man egentlig bare ville ha én. Jeg har aldri sett dem spesifisere pris for en "sixpack", og det er sikkert en god og lovpålagt grunn til det.

I New Mexico er de også ute etter å redusere misbruket, men der velger de motsatt vei. En lov som er vedtatt i delstatsforsamlingen krever at det ikke skal selges øl i enkeltpakninger fra dagligvarebutikker - for da er det så lett å kjøpe en enkelt boks, drikke den og så sette seg i bilen og kjøre i beruset tilstand. Samtidig skal det også bli forbudt å selge nedkjølt øl fra dagligvarebutikker. Loven må fremdeles igjennom delstatssenatet før den blir gjeldende lov, men det gjør den trolig. Visstnok har andre stater tilsvarende lover.

Det finnes andre eksempler på rare lover og regler som peker "hver sin vei". Et annet eksempel er det årvisse forbudet i Maine mot alt øl som har etiketter som tolkes som attraktive for barn eller som kan tolkes som ubluferdighet.

Det er to problemer her. For det første blir ikke (avholds)myndighetene enige om målet: er det å få ned misbruket, eller er det å få ned forbruket. For mange avholdsfolk er det vel knapt nyanseforskjell på disse, men alle som har vært på noen fester vet at det er stor forskjell.

Dernest, om målet er avklart, så virker det som man ofte famler i blinde når det gjelder virkemidler ... høyere skatter fører til mer smugling; strengere straff for smugling gjør miljøet hardere så det blir proft og hensynsløst; holdningskampanjer kan nok justere på holdninger, men er virkningsløse når de forsøker å gå helt på tverke av det målgruppa virkelig mener og tror.

Jaja, langtidsvarslet mitt at det meste kommer til å fortsette som tidligere de neste tretti-år.