Det står en-og-førti øl
 

Hansa kjøper Nøgne Ø

Eller rettere sagt: Hansa Borg (Ellers bare Hansa blant venner) kjøper aksjemajoriteten på 54,44% i Nøgne Ø, men bryggeriet skal bestå videre, uten noen tydelig signaliserte endringer. Jeg er ikke helt overbevist, for Hansa kjøper seg neppe opp i andre bryggerier utelukkende som investering uten deltakelse og innblanding. Og dersom det ikke trengs endringer, så er det heller ingen grunn til å kjøpe seg inn.

Men så er dette dagen hvor de ønsker å feire et oppkjøp og gjerne vil komme store og vakre ord, og gi nyheten en positiv spinn. Det er ikke dagen da de ønsker å annonsere og eller problematisere eventuelle fremtidige tøffe tak.

Ordningen har da også mange fordeler. Hansa har penger, NØ har salgspoensiale, Hansa har teknisk kompetanse, NØ har en internasjonal merkevare, Hansa har infrastrukur, NØ har street creds. Så egentlig burde de finne hverandre i et kompaniskap. Men mon tro om det ikke også delvis handler om to hyppige tema innen bryggeribransjen: produksjonsoppskalering og oppsuging av markedsandeler.

Det er vanskelig å si hva det vil komme til å bety, men jeg tror vi kan komme til å se tilbake på 27. november 2013 som et veiskille i norsk bryggerihistorie. Om vi skal slite på et allerede forslitt uttrykk, så er en epoke trolig over – hvilket også impliserer at en ny har startet. Det er farlig å spå, spesielt om fremtiden, så la meg heller forsøke å blinke ut mulige problemer, snubletråder og scenarioer fremfor å si hva sannsynligheten er for at noe skal inntreffe.

  • Slakter man gåsa? Vil Hansa vite å ikke slakte gåsa som legger gulleggene? I noen andre overtakelser der ett stort og effektivisert bryggeri kjøper opp et lite håndverksmessig bryggeri har man ønsket å få i pose og sekk ved å kombinere den enes effektivitet og skalering med den andres håndverksproduksjon og renomé og til slutt stått tilbake uten noen av delene.
  • Nøkkelpersonell. Vil Nøgne Ø kunne beholde nøkkelpersonell på lang sikt, eller vil tilstrekkelig mange av dem kikke seg rundt og forsvinne lavmælt ut i løpet av de neste månedene? NØ er i mindre grad det fysiske bryggeriet enn det er personene og kulturen bak, så om de mister tilstrekkelig mange av nøkkelpersonellet, så mister de seg selv.

  • Hva med sake? Hva som skjer med sakeproduksjonen kan være en indikator. Vil de legge den ned for å konsolidere på kjernevirksomhet, eller er det tut-og-kjør for videre eksperimentering? Dersom de vil konsolidere, så er sakeproduksjonen det første og enkleste å økse bort. Svaret på dét vil trolig slå an tonen for andre deler av bryggeridriften.
  • Hva med Waldemar. Hva skjer med Waldemar som bryggeri og merkevare? Om jeg har forstått rett, har Hansa brukt Waldemar mikrobryggeri som et slags pilotbryggeri og så produksjonssatt suksessfulle oppskrifter på hovedbryggeriet under merkevaren Waldemar. Et bryggeri bør ikke konkurrere med seg selv, og Waldemar er i direkte konkurranse med NØ. Blir alt dette koordinert i et håndverksbryggerimerke og et industribryggerimerke. Kommer de til å bruke NØ til å sondere markedet for produkter som så kan masseproduseres innen Waldemar-merkelappen? Legger de ned Waldemar eller faser den over under NØ? Får vi NØs standardøl på boks?
  • Samordningsgrad. En av tingene som NØ har signalisert, er at de får tilgang til salgskanaler og slikt, siden Hansa har et sterkt rammeverk for denslags. Men det betyr at disse funksjonene må samordnes, og da må det omorganiseres. Hvor dypt kommer man til å samordne dette og på hvor mange områder av driften vil det samordnes?
  • Nytt bryggeri. NØ trenger nytt produksjonsanlegg. Blir det NØ versjon 3, eller blir det et Hansa i Grimstad som også brygger NØ-labelen? Det er vel sagt tydelig at det det blir NØ versjon 3, men hvordan ser fasiten ut når vi skuer tilbake om fem år?
  • Flytting til Bergen. Vil de flytte deler av produksjonen til Bergen (eller til CB i Kristiansand), i det minste i en overgangsfase der man har kapasitetsproblemer frem til nytt bryggeri står klart? Og hvordan vil markedet reagere på det. Hva er muligheten for at en midlertidig flytting av produksjonen etterhvert blir permanent? For eksempel fikk Ægir endel pepper da de flyttet noe av ølproduksjonen til Belgia i en overgangsperiode mens de ventet på nytt bryggverk.
  • Hva gjør Ringnes? Her blir det nok svart på en eller annen måte. Kommer de til å kjøpe opp sitt eget bryggeri. Siden det handler om å skaffe seg labels med god kredibilitet og betydelige markedsandeler, er det ikke så mange veletablerte bryggerier å ta av. Lervig er lokalpatriotiske og trenger ikke pengene, så da er det vel stort sett Haandbryggeriet, Kinn og Ægir igjen. Og får i det hele tatt Ringnes lov til å kjøpe opp flere småbryggerier? Eller vil de etablere et Brooklyn-bryggeri i Norge slik som i Sverige? Eller kanskje gjenoppliver de Schous eller Frydenlund som spesialmerker.
  • Hva med Arendals og CB. Ringnes har til nå har til nå ganske suksessfullt forsøkt å kvitte seg med Arendals Bryggeri. Men når Hansa nå planter nok et fotavtrykk på Sørlandet, i tillegg til CB i Kristiansand, vil Ringnes ta opp lokal-kampen gjennom Arendals? Og hvordan påvirker dette fremtiden og strategien for CB internt i Hansa Borg?

... følg med i neste spennende episode av «Bryggeri-Norge».