Det står en-og-førti øl
 

Hvordan søke på bloggen

Du kan lete i bloggen på flere måter, enten via stikkord (tags), via URL, eller via den interaktive søkeboksen som ligger i menyen på venstre side skriver du bare inn ordene du vil søke etter og trykker «Søk» og du vil få vist alle sider som har minst ett av de ordene du søkte etter.

Søking via søkefeltet

Om du ønsker det, kan du bruke logiske operatorer i dette søkefeltet:

  • «bryggeri and juleøl» gir sider som har begge ordene
  • «bryggeri or brygghus» gir sider som har i det minste ett av ordene
  • «not bryggeri» gir sider som ikke har dette ordet

Du kan også bruke parenteser for å gruppere uttrykkene. Dermed kan du søke etter for eksempel «(bryggeri or brygghus) and julebrygg and not juleøl» som gir deg sidene som inneholder enten «bryggeri» eller «brygghus», og som samtidig må inneholde «julebrygg» samtidig som de ikke inneholder «julebrygg». (Dessverre virker det ikke som den klarer å nøste parenteser.)

Deler av ord vil normalt treffe, slik at «brygg» vil treffe både bryggeri, brygghus og brygge.

Dersom du vil søke etter et bestemt uttrykk, kan du omslutte det i dobbeltapostrofer, så som "brygge godt øl", og den vil da kun finne dette dersom de tre ordene kommer etter hverandre i teksten, men merk at eventuell tegnsetting mellom disse ordene også må være med.

Merk at du kan også skrive dette litt enklere: "øl and vin" kan skrives «+øl +vin», mens «øl or vin» kan skrives som «øl vin». Her kan du bruke «øl -vin» for «øl not vin», altså sider som inneholder «øl» og ikke «vin».

Søking via URL

Du kan søke direkte i URL'en om du ønsker det. Da bruker du ?find=søkebegrep, der søkebegrepet er det som du ville skrevet i søkefeltet, men med mellomrom skrevet om til "+" og plusstegn skrevet om til "%2B",

Det finnes også noen ekstra valg, som du får opp dersom du klikker på «Utvidet» til høyre for søkeboksen. Det gir deg noen ekstra valg, blant annet

  • om du vil søke i kun innlegg og underkategorier av den kategorien du står på akkurat nå.
  • om du vil søke på deler av ord eller hele ord
  • om du ønsker resulteter som har alle ordene du angir eller bare minst ett av dem.

Det er ikke lengre mulig å bruke søkemekanismen til å søke i kommentarene etter at det ble lagt om til Remark42 for kommentarer.

Søking via stikkord

Vanligvis vil du søke med stikkord ved å klikke på et stikkord som er brukt i et innlegg, eller ved å finne et relevant stikkord i lista over alle stikkord.

Men du kan også bruke stikord direkte i URL, og du bruker da URL-en https://beerblog.no/tags/stikkord, det vil for eksempel si https://beerblog.no/tags/humle for få en oversikt over alle sidene som er merket med stikkordet «malt».

Dersom du vil finne sider som er merket enten med «malt» eller med «historie» kan du skrive stikkordene etter hverandre med semikolon imellom, så som i https://beerblog.no/tags/malt;historie.

Dersom du vil finne sider som er merket med både «malt» og med «historie», kan du skriver stikkordene etter hverandre med komma mellom, så som https://beerblog.no/tags/malt,historie – men merk at om du bruker mange slike stikkord på denne måten, er det lett at ingen innlegg blir funnet.

Merk at du dessverre ikke kan kombinere semikolon og komma for mer kompleks leting.