Det står en-og-førti øl
 

Nærmere et «norsk» vrakøl

Jeg har tidligere skrevet litt vagt om en «norsk» vrakølsgjær. Status nå er at det formelle skal være kommet på plass, og det er nå bare praktiske utfordringer igjen.

Målet er å ta opp et par flasker øl fra vraket, og få gjæren dyrket frem i et dertil egnet laboratorium. Sannsynligvis blir det hos en av produsentene av gjær for hjemmebrygging - trolig enten de med smackpacks eller de med vials. Håpet er at denne gjæren da kan komme som en sesonggjær eller spesialgjær og være tilgjengelig for hele verden.

Gjæren det er snakk om kommer fra et engelsk bryggeri, og flaskene var tatt med på et mindre britisk ad hoc marinefartøy som ble senket av Luftwaffe i Nord-Trøndelag i april 1940.

Fartøyet var hjemmehørende i en by som huser ett av de mest høyprofilerte og eksperimentelle av de bryggeriene som har glimret på stjernehimmelen det siste tiåret. Og dermed burde det være god sannsynlighet for at vi kommer til å se produkter laget på denne gjæren. Det må bare være så altfor fristende å lage noe på gjær fra en flaske som tyskerne senket og som blir gjenoppvekket etter 72 år i dypet - spesielt siden de selv har brygget øl navngitt med puns på senking av skip i krig.

Jeg beklager at jeg inntil videre har lovet å være passelig vag i beskrivelsene, men jeg lover å komme tilbake med flere og mer spesifikke detaljer etterhvert. Ta foreløpig vagheten som en mulighet til en slags quiz.