Det står en-og-førti øl
 

I dag er det humlas dag

Humla har lenge vært et viktig landbruksprodukt, og da Frankrike laget sin revolusjonskalender der 80% av dagene var tilegnet et eller annen plante, typisk et jordbruksprodukt, var det naturlig at også humla fikk sin dag - og den dagen er i dag. Det er vel verd å skåle for, gjerne med en IPA.

Revolusjonskalenderen

Idag er humlas dag i kalenderen, for idag er tridi 23. fructidor i år 230. Det er mulig at din kalender sier det er 9. september 2022, men det er bare fordi du bakstreversk henger igjen i den gregorianske kalenderen. Om du har tatt skrittet over i den franske revolusjonskalenderen (eller den franske republikanske kalenderen, om vi skal være presise) vil du vite at 23. fructidor er tilegnet humleplanten.

Humlekongle som er klar for innhøsting Humlekongle, humla har vært et viktig landbruksprodukt i uminnelige tider.

Revolusjonskalenderen skulle ordne opp i en nokså rotete gregoriansk kalender, og gjøre den like strukturert som meteren var i forhold til fot/alen/tommer. Ikke sett meg i gang med å forklare den julianske/gregorianske kalenderens mangler, det bør heller gjøres etter et par øl på en pub. Men kortfattet: mye av problemene bunner i at dagslengden, månedslengden og årslengden ikke er hele multiple av hverandre, og hvordan ulike samfunn har forsøkt å håndtere eller maskere dette. Dessuten har dag, måned og år variasjoner over tid, så om man skal være pirkete, er det ikke engang trivielt å bestemme deres lengde helt eksakt.

Franskmennenes problem med kalenderen var nok helst et annet. Dagene var tilegnet kristne helger, og månedene bar navn fra romerske keisere og guder. I den anti-religiøse franske revolusjonen var det grunn god nok til å gjøre noe med kalenderen i tillegg til å rydde i usystematikken. Som mottrekk til det religiøse, ble hver dag tilegnet en plante, et dyr eller et redskap som ble brukt i jordbruket, og månedene fikk navn etter klimatiske eller jordbruksmessige oppgaver.

Dermed fikk vi tridi 23. fruktidor – som er tredje ukedag i andre tidagersuke i måneden fruktidor, som betyr noe slikt som «den fruktgivende måneden». Og denne dagen er tilegnet humleplanten. Det er ikke gitt at den faller på samme gregorianske dato hver år, for revolusjonskalenderen fulgte et litt annet system for å håndtere skuddår, uten at vi skal gå i detaljer. Den katolske kirke lister over 20 helgener og saligkårede som har 9. september som sin festdag, blant andre slike religiøse kjendiser som Sta Wulfhilda, St Hyasinth og St Kieran. Totalt er det visst ikke mindre enn ni ulike St. Hyasinth. Saligkåring er tredje og siste trinn på veien til å bli helgen, og vanligvis er det først på dette trinnet man får en tildelt en festdag av kirken.

Revolusjonskalenderen har hele tre dager for bygg. Først er det 29. vendémiaire (ca 20. oktober) som er for bygg generelt, mens 4. fructidor (ca 21. august) er viet seksradet bygg, og 7. fructidor (ca 24. august) er viet vinterbygg.

Til gjengjeld er vindruen tilegnet en hel måned! Her ligger litt av kritikken av revolusjonskalenderen. Den er litt vel fransk, og plantene som har fått tilordnet dager i den er typiske for fransk landbruk. De skal ha skryt for å forsøke å koble det mot noe de tenkte på som naturgitt og universelt, men det er tross alt vanskelig å få det til.

Året starter på den dagen der høstjevndøgn faller, i forhold til observatoriet i Paris, og det smaker litt av å definere Paris som verdens sentrum. Litt av suksessen med meteren over tommer og fot, var at den tok utgangspunkt i noe som ikke var nasjonalt, men en ti-milliontedel av avstanden fra ekvator til polene – så godt som man klarte å måle og beregne det. Det var altså et universelt (eller rettere sagt jordisk) mål, ikke et nasjonalt eller kongelig mål.

Dyrker du humle?

Og hvordan går det forresten med humlehøsten din. Om du har en hage, bør du ha humle der, helst en gammel tradisjonssort fra området der du bor. Det både bevarer gamle sorter, og er en snakkis i hagen din. Jeg har liten tro på importerte humlesorter, for mye av humlas «terroir» koker egentlig ned til at den er en kortdagsplante som er svært sensitiv overfor variasjonene i dagslengde i løpet av sommeren for å modnes til rett tid.

Så i kveld er det kanskje en god anledning til på ta seg en ekstra godt humlet IPA?