Det står en-og-førti øl
 

Utvidelse av øl-utvalget

Utfra hva jeg erfarer, så kommer House of Beer til Norge. Dette er ikke en pub eller noe slikt, men et distribusjonssystem for øl der Carlsberg-konsernet er primus motor - enten ved at de eier bryggeriene eller har en eller annen slags avtale om distribusjon. Dermed skulle det bli mange nye tilgjengelige øl gjennom Ringnes i Norge.

Ringnes har ikke akkurat ledet an i utvidelse av utvalg. Snarere tvert om, de siste årene har deres våteste drømmer øyensynlig vært å legge ned lokale bryggerier og redusere antall varianter. Men det er innenfor øl-bransjen som i mange andre bransjer: det er de små som er smidige, og som har antenner til å plukke opp nye trender; mens det er de store som er etterdilterne.

Vi har allerede sett noen nyere takter fra Ringnes i det siste. Introduksjonen av seriene Verden Rundt og Horisont skapte kanskje ikke noen jordskjelv blant øl-entusiaster, men det var da et slags skritt mot bredere utvalg. Dessuten virker det ikke som de har planer om legge ned flere produksjonssteder. Noen få øl fra Carlsberg-systemet importeres, der Jacobsen-serien kanskje står fremst.

Med House of beer kan dette endre seg drastisk. På de danske sidene til House of Beer er det listet over sytti øl. Noen av disse er riktignok tilgjengelige fra før på det norske markedet, så det øker ikke utvalget fullt så mye. (Rent bortsett fra at det presser de eksisterende distributørene til å finne nye øl for å tette hullene når distribusjonen av disse flyttes til Ringnes.)

Dersom hele utvalget til House of Beer blir tatt inn til Norge, så får vi Brooklyn, Nørrebro, GB, Kongens Bryghus, Christoffel og mange andre. Imidlertid er ikke det sikkert, siden de tyskspråklige sidene beregnet for Sveits har et langt snevrere utvalg. Men det er jo lov å håpe.

Norids domenedatabase kan nemlig fortelle at Ringnes registrerte domenet houseofbeer.no i november i fjor. Med innskjerpelsen av praktiseringen av reglene for bryggerienes «reklame» (les: produktinfo) på internett som kom like etter, så blir det vel ikke mye relevant info som kan plasseres på disse websidene. Kanskje har de bare registert det rent defensivt for at ingen andre skal okkupere sidene? De har også registrert houseofbeverages.no, men uten at det synes å være et internasjonalt navn.

Ellers kan det nevnes at på websidene til www.ringnesgress.no ligger det endel informasjon, også om øl .... hmm, er det et uskikkelig lite bryggeri som har glemt å fjerne websidene med ølinfo, mon-tro? Det er litt gammel info og tildels testsider som ligger der, det mest interessante er at de også har info om vin! Men siden det er gammel info, så var kanskje det noe de tenkte på en gang i tiden og nå har lagt på is. Men hva betyr ringnesgress!? Er det «Ringnes' websider på gress»?