Det står en-og-førti øl
 

Grans Ute(nlands)pils

Det virker som om Grans fører oss forbrukere bak lyset med hensyn til Utepilsen sin.

For tiden er jeg på pilsnerkjøret og kikker endel på datostemplinger og slikt. Jeg synes stemplingen av holdbarhet på Grans Utepils på boks var underlig i format. Den minnet liksom ikke om datostemplingen på andre bokser. Her er hva det stod:

P/LOT   23042013 23:38
EXP     23042014 KR

Mens her er et typisk eksempel på hva jeg har funnet av datostempling på alle andre av Grans bokser.

19:09
21.10.13

Datostempling for Grans Premium Pilsner Datostempling for Grans Utepils (gammel) Datostempling for Grans Utepils (ny)

I tillegg var innpakking annerledes, både hvordan pappen var viklet rundt de seks boksene, og hvordan sixpack'ene var satt på pallen.

Kanskje de har to, ulike tappelinjer for bokser? Men nei, det var bare Utepils som var annerledes. Kanskje de tappet den hos et annet bryggeri på grunn av kapasitetsproblemer eller i forbindelse med en feil på tappelinje? Men nei, ingen andre norske bokser hadde slik stempling.

Til slutt kontaktet jeg Grans med spørsmål om dette var tappet hos dem eller et annet sted, og fikk til svar: Utepils blir tappet med vår resept på lisens i på (sic) et bryggeri i Danmark. Jeg tolket det slik at Grans får det brygget og tappet etter egen oppskrift på et dansk bryggeri. Hvilket bryggeri vet jeg ikke. Jeg vet heller ikke om hele volumet av Grans Utepils er brygget i Danmark, men jeg oppfordrer leserne til å forsøke å finne en boks Grans Utepils med norsk datostempling.

Er dette så forferdelig ille, da? Vel, ja. Av to grunner.

For det første lar Grans disse boksene seile under falsk flagg og dermed forleder forbrukerne med hensyn til varens opphav. Øl og opphav er viktig for mange, noe Grans vet og ikke minst vet å dra fordeler av. I hvert fall implisitt presenteres ølet som laget i Sandefjord, men er egentlig et dansk importøl. Man kan ennå få dette ølet på to ulike boksdesign. Ingen av dem nevner noe om noe dansk bryggeri. Begge signaliserer utelukkende Grans bryggeri. Det nyeste av designet bærer til og med signaturen til Håkon Gran, «3. generasjons bryggerimester». Kanskje innkjøpssjefens signatur hadde vært mer passende? Og boksen har påskrift som må leses som: «Utepils – ekte vare – fra fjor'n». Men ingen har sagt at «fjor'n» ikke like så godt være Limfjorden som Sandefjordsfjorden.

Den andre grunnen er mer dyptstikkende.

  • I KlikkMats test 2009 av sommerøl var Utepils det eneste Grans-ølet som kom over streken, på 73 poeng, to poeng fra beste øl (jeg vet dog ikke om det deltok med flere øl fra Grans her.)
  • I VGs sommerøltest 2010 gikk Grans Utepils til topp med eneste terningkast 5.
  • I VGs sommerøltest 2011 kom Grans Utepils på delt førsteplass med følgende kommentar fra juryen: «Best i fjor, og best i år. Dette gir mersmak.» I samme test kom Grans Sommerøl på delt neste-sisteplast sammen med et alkoholfritt øl.
  • I VGs sommerøltest 2012 fikk Grans Utepils terningkast 5, mens Grans Sommerøl fikk terningkast 1 og kommentaren «Python».
  • I Oslo Bys test av sommerøl 2013 kom Utepils på delt førsteplass med terningkast fem, mens Grans Evig Sommer kom på delt sisteplass med terningkast 2.

Utepils har derfor gjennom en årrekke gjort det fra meget bra til riktig så utmerket for Grans, selv der deres andre øl ofte har falt igjennom. Dersom de egentlig ikke har brygget ølet selv, så er det nærmest en falitterklæring for bryggeriet. I tillegg ville det nærmest være å jukse, for jeg mistenker at dette ølet hadde blitt sjaltet om testerne hadde visst at det ikke var norskbrygget. Og det er nesten verre dersom de nylig har satt bort bryggingen av det som tidligere var et godt egenbrygget øl.

Det forklarer kanskje også hvorfor Grans er så variable i ølkvaliteten. Kanskje de gode Grans-ølene man snubler over fra tid til annen egentlig er lisensbrygget i utlandet?

Og så skulle jeg likt å vite hvilket dansk bryggeri som under-cover tilsynelatende slår norske industribryggerier i øltest eller øltest, selv med en lavstatus label?