Det står en-og-førti øl
 

Stiftelsesmøte for ny ølklubb

Under finner dere annonseringen for oppstartmøte for en ølklubb i Trondheim. Møtet er i morgen (mandag 10 desember) klokken 19.00 på Den Gode Nabo. Jeg håper vi sees!

Selv om Trondheim har flere ølklubber, er de alle temmelig lukkede, sosiale vennelag. Vi ønsker å starte en ølklubb i Trondheim, der medlemskap er åpent for alle som glade i godt og variert øl, og der ølkultur, ølmangfold og ansvarlig nytelse av øl står i fokus. Vi ser for oss at medlemsaktiviteter - ved siden av sosiale sammenkomster på byens beste puber - vil inkludere ølturer, ekskursjoner, foredrag, smakinger, osv, samt at vi ønsker en organisasjon som kan arbeide for interessene og forbrukerrettighetene til oss som er glade i godt øl.

Vi trommer sammen til oppstartsmøte mandag 10 desember 2007 klokken 19:00 hos Den Gode Nabo og håper at så mange interessenter som mulig har anledning til å komme.

Forslag til dagsorden for møtet er:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av referent
  4. Oppstartsgruppa fremlegger forslag til lover
  5. Debatt om ølklubbens formål/medlemaktiviteter
  6. Debatt om forslaget til lover
  7. Avklaring av navn
  8. Konkretisering av oppgaver for interimstyre
  9. Legging av omtrentlig tidsplan for videre oppstart
  10. Valg av interimstyre

Med hilsen Oppstartsgruppa,
      Leif Olav Jøsang
      Morten Kvam
      Arve M Lervik
      Anders Christensen