Det står en-og-førti øl
 

Utkast til brev til de lokale polene

Her er utkastet til brev til de lokale Trondheimspolene som bruker skråstilte hyller.

Spørsmål om plassering av øl i skråstilte hyller

I butikken deres er det brukt skråstilte hyller nederste i hylleseksjonene for varegruppen øl, hvilket er negativt for kvaliteten på ølet. Jeg kontaktet Vinmonopolet sentralt i desember 2007, og fikk svar fra daværende produktsjef Anita Mikalsen som skrev følgende på dette punktet:

I våre butikker er det en uttalt policy å lagre og stille alle ølflasker stående.

Jeg har i etterkant brevvekslet elektronisk med Vinmonopolet, og i september 2008 gav produktsjef Martin Paulsen følgende klargjøring og utdypelse:

Som tidligere produktsjef Mikalsen uttalte i et svar til deg, er det en uttalt policy at alle ølflasker skal lagres og stilles stående i våre butikker. Utsagnet "uttalt policy" kan tolkes som en retningslinje vi forventer at butikkene skal følge og overholde. Slike meldinger blir sendt ut sentralt og dersom noen ikke har fått dette med seg, skal vi sørge for at det blir gitt beskjed igjen.

Oppstillingen av ølflasker i deres butikk er imidlertid ikke i samsvar med den policy som Vinmonopolet sentralt har formulert. Hva mer er, de ølmerkene som lagres i de nederste, skråstilte hyllene er delvis av den typen levende øl med gjærutfelling som nettopp best bør lagres loddrett stående. Om det i disse hyllene kun hadde vært øl som var filtrert og pasteurisert, ville jeg ikke lagt så stor vekt på plasseringen i slike hyller.

Spørsmålene jeg ønsker svar på er:

  1. Hva er motivasjonen for at man i deres butikk har valgt å bruke skråstilte hyller for øl, og videre sette øl med gjærutfelling i dem, i strid med Vinmonopolets uttalte policy?

  2. Har dere tenkt å endre denne praksisen?

Med forventningsfull hilsen,
Anders Christensen

Det er fritt frem for å kopiere og tilpasse dersom du ønsker å sende til tilsvarende brev til ditt lokale pol. Send meg da gjerne en mail. Jeg er dessuten spesielt interessert i høre hva resultatet av slike henvendelser blir.