Det står en-og-førti øl
 

Mulige nye bryggerier (og ikke-bryggerier)

Jeg har drevet litt undersøkelser omkring mulige nye bryggerier, basert på leting på web. Her er hva jeg har funnet, og her har jeg tatt med selv endel blindspor (faktisk flest blindspor). Jeg har med vilje holdt meg borte fra bryggerier jeg kjente til eller hadde hørt om eller sett omtalt tidligere.

 • Christiania Bryggerier Henschien synes ikke å drive med brygging, men har registrert eller forsøkt å registere en rekke gamle bryggerilogoer og -etiketter fra 1800-tallet som varemerker. Det er noen år siden nå, og det kan virke som initiativet (uansett mål) har rent ut i sanden. Omtrent samtidig registerte Ringnes «Christiania Bryggeri» som varemerke, noe som kanskje var et defensivt trekk for å unngå at dette varemerket falt i hendene på noen andre, Ringnes mistet jo Lundetangen etter å ha vist null interesse for det en lang periode. Status: neppe.

 • Trollpils Magnus Holla Sivertsen har adresse på en studentby i Trondheim. Utover enkeltmannsforetaket art, har jeg ikke klart å finne noe om brygging knyttet til dette. På mail svarte han at planen var å ta over markedet når Dahls en eller annen gang la inn årene - hvilket hørtes temmelig ambisiøst ut. Status: ikke hold pusten.

 • Kalfarets kultur fokuserer på mangt og mye, men ifm alkohol ser de ut til å begrense seg til sider. Status: feil banehalvdel.

 • Trønderbryggeriet brygger ikke selv, til tross for navnet. De har hovedsaklig fokusert på utleie og vedlikehold av tappetårn og annet utstyr til barsektoren og enkeltfester. I den sektoren kan det virke som om de har en temmelig høy aktivitet, men jeg vil tro at vi ikke kommer til å se dem brygge selv. Status: misvisende navngivning.

 • Fjordbryggeriet på Fjellgården Gjæra i Norddal er et lite gårdsbryggeri som fikk bevilling for brygging og utskjenkning. De ble presentert på Norge Rundt julaften 2006 (se NRKs websider for opptak), og utfra hva jeg kunne se, så brygget de etter tradisjonelle metoder og med gammelt utstyr. Det virker som de kun serverer til lukkede lag på organiserte turer. Status: i drift, men omfang uvisst.

 • Nordlandsmalt i Bodø står oppført under produksjon av øl, men det er formodentlig som produsent av råstoffer til øl-produksjon, ikke som produsent av øl. Status: bare råstoffleverandør.

 • Restaurant Biff'n i Skien er registerert på samme person som står bra Lundetangen bryggeri i nyere tid. Han er en mann med endel jern i ilden, men er vel først og fremst restauranteier, med blant annet Bryggeriet Pizza og Biff (muligens at det er denne restauranten som går under klengenavnet Biffen?). Restaurant Biff'n er registerert under produksjon av øl for andre selskaper og virksomheter, og det høres kanskje ut som en brewpub (eller -restaurant) var påtenkt. Registeringen er gammel, og tanken er sannsynligvis inaktiv. Status: på is?

 • Horten bryggeri er registrert under produksjon av øl selv om de sluttet med ølproduksjon i 1970. Det er formodentlig bare av sentimentale grunner, for så langt jeg kan bringe på det rene, så er de et rent eiendomsselskap. Status: has-been.

 • North Western Company er et anonymt navn, men det har nettopp skiftet navn fra Chakra Breweries Norway - firmaet bak et øl som er blitt omtalt i ikke akkurat smigrende vendinger i det siste. Der Chakra var registrert under reiseartikler og lærvarer, er North Western registrert også under produksjon av øl. Det er kanskje en indikasjon på at vi kommer til å se flere øl fra den kanten? Dog, dersom vi ekstrapolerer historikken, så blir det trolig import eller lisensbrygg fra dette firmaet. Status: neppe egen brygging.

 • Belysningskompaniet i Kristiansand er - tross navnet - registert under produsjon av øl. Det ser ut til at dette firmaet tidligere har hett «Sørlandsbryggeriet», og det er mer i tråd med registeringen. At vi har hørt lite til dem, og at de har skiftet navn bort fra noe som har med øl er vel indikasjoner på at vi neppe får se noe brygging fra disse. Status: neppe.

 • Martins pub på Lillestrøm søkte sommeren 2006 om bevilling for tilvirkning og servering (ved siden av andre, kommersielle øl), og har tydeligvis fundert på det samme tidligere. Øyensynlig var det snakk om en pub uten matservering, med batcher på 200 liter med estimat på 50 batcher i året i tillegg til øl kjøpt fra grossist. Søknaden ble avslått, blant annet fordi bryggingen av kommunen ikke ble oppfattet som et helhetlig konsept. Status: noen etapper igjen.

 • Nekolai Pøbb og Kafé fikk i 2004 bevilling frem til sommeren 2008 på tilvirkling av øl både over og under 4,75%. Fremtiden i våre hender i Trøndelag refererer til at de faktisk selger selvbrygget øl (men bruker det feilstavede navnet Nekolaj Pøbb og Cafe). Jeg har ikke kunnet verifisere det, men skal følge opp tråden. Status: lovende.

 • Bryggerhuset Gausland i Rogaland har fått bevillig for tilvirkning av øl fra 2003 og utover, men serverer kun til lukkede selskaper. Se bryggerhuset-gausland.no. Pr email har jeg fått vite at de har brygget noen ganger i små batcher, men det virker ikke som om de har et kontinuerlig tilbud. Status: brygger, men bare tidvis.

 • Damgaard Holding AS i Egersund har muligens et ølbryggeri på trappene, men jeg er usikker på om dette er i tilknytning til eller i konkurranse med Berentsen (dvs Egersund Mineralvandfabrik). De ser ut til å være knyttet til en bedrift for skipsutstyr, men holdingselskapet har kanskje ytterligere aktiviteter på trappene? Status: aner ikke.

 • Egge Gård ser ut til å ha fått en tilvirkningsbevilling, men siden de allerede produserer eplemost, så er det formodenlig cider de ønsker å produsere, ikke øl. Status: sider, ikke øl.

 • Leeland Gård i Iveland har profilert seg på jakt, med utleie av hytter. På nettsidene deres nevnes det i forbifarten at servering av maltøl til sluttede selskaper er en del av konseptet rundt hytteutleien. Status: sannsynlig.

Vel, det var en lang liste, og selv om jeg ikke har full kunnskap om alle på lista, så kan det tenkes at andre kan plukke opp løse tråder og nøste videre.