Det står en-og-førti øl
 

Nett-razzia fra Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir, tidligere Rusmiddeldirektoratet) har nylig gått bredt ut mot norske bryggerier med fokus på nettsidene deres. Det som mange oppfatter som produktinformasjon, blir av dem behandlet som reklame, og reklame er jo forbudt. Dette gjelder mange. I alle fall følgende ser ut til å ha fått henvendelse fra SHdir (utfra postjournalen deres), med et krav om tilbakemelding innen 15 februar.

Ringnes (19/1)
P Ltz Aass (19/1)
Lervig Aktiebryggeri (17/1)
Storms chem laboratorium (12/1)
Atna Bryggeri (12/1)
Nordkapp Mikrobryggeri (22/12)
Hardanger Saft- og Siderfabrikk (22/12)
Kalfarets Kultur (22/12)
Farmen Gårdsbryggeri(31/10)

Selv om det her er mest bryggerier, så er det et par som skiller seg litt ut fra de andre. Noen lager andre ting enn øl, men det er alkoholpolitisk ikke fundamentalt forskjellig. Storm lager barprodukter og essenser. Utfra datoene virker det som om det er de minste som er kontaktet først, mens «storfisken» Ringnes først er kontaktet 19 januar. Vi ser også at de har arbeidet seg gjennom bryggeriene, og tatt noen om gangen.

Den som kanskje skiller seg mest ut, er Farmen - og det har vært en diskusjon om dem på forumene til både bryggeri.net og Norbrygg.

Det spesielle med Farmen er at det er en hobby-hjemmebrygger som har laget hjemmesider for bryggingen, med proft utseende. Ikke noen tapebiter med uleselig håndskrift på deres flasker, nei - men pene, trykte etiketter med søtt og forseggjort design. Har SHdir bommet og trodd Farmen var en kommersiell leverandør. Nei - den forklaringen rimer ikke helt. Såvidt jeg kan se, har alle de andre som er blitt advart fått sine bevillingsnummer oppgitt. De har ikke bare «snublet» over en side og sendt brev til første og beste adresse med krav om endring av sidene. Direktoratet har sannsynligvis gått systematisk igjennom registeret sitt over bevillingsinnehavere og sjekket deres hjemmesider.

Det er også noe annet som gjør at Farmen skiller seg ut fra de andre: tidsaspektet. De fleste bryggeriene ser ut til å ha fått brevene sine fra SHdir utover fra desember, men for Farmen er det listet tre brev i brevjournalen (søk etter «Farmen» i postjournalen). Det første er datert i midten av oktober, og synes å være en forespørsel til Farmen om tilvirkningsbevilling (NB: alle brev er merket «Fra», trykk på «bestill» for å få frem hvorvidt de faktisk er «fra» eller «til»). De to siste er fra slutten av samme måned, og det siste av dem ser ut til å omhandle reklame for alkoholholdig drikk, formodentlig med henvisning til websidene. SHdir startet hjemmeside-razziaen knappe to måneder etter at spørsmålet tilsynelatende kom opp i en brevveksling med et hobbybryggeri med lekre websider. Timingen kan kanskje tyde på at nett-razziaen ble trigget av brevvekslingen mellom SHdir og Farmen, snarere enn at Farmen var ett av mange bryggerier som ble mål for razziaen.

Men tilbake til nett-razziaen. Den trenger ikke å være noe ragnarokk for mikrobryggeriene, tvert imot. Millimetertolkningen til SHdir er kanskje i tråd med lovens og forskriftenes bokstav, men samtidig setter det søkelyset på hvor overmodent en endring og oppdatering av dette regelverket er - og det er politikernes bord. Gårdsmat, kort-reist mat, lokalproduksjon, tradisjonelle varer osv er på vei inn, og et tungrodd regelverk helper bare de store og sterke ved å hindre de små og sårbare. Dersom EU-tilpasning skal ha troverdighet, så må vi snart se en tilnærming til det fremherskende regelverket i EU mht alkohol, og ikke en panisk tviholding på forelda strukturer i håp om å beholde dem for evig og alltid.

Er jeg for alkoholreklame? Vel, jeg er ikke spesielt glad i reklame i det hele tatt, og det gjelder også alkoholreklame i like stor grad som annen reklame. Derimot er jeg for produktinformasjon, dvs den informasjonen som du selv kan oppsøke, som ikke hopper på deg fra «avisbilag» og utendørs reklametavler. Jeg kan i farten ikke huske å ha sett ett eneste norsk bryggeri ligge på feil side av gråsonelinja mellom reklame og produktinformasjon, og dersom bryggeriene har brutt reglene, så må reglene endres.