Det står en-og-førti øl
 

Austmann og Hansa Borg slår opp

Jeg tror ikke det var så mange som så den komme, men det er altså sant ... eller rettere sagt, Austmann + Hansa Borg er ikke lengre sant. Det går mot skilsmisse, og faktisk en hurtigskilsmisse.

Grunnlaget er en kortfattet artikkel i Adressa (paywall), en artikkel i Vinpuls og ikke minst et brev fra bryggeriet stilet til «kunder, venner og elskere». Det står ikke så mye der. Vi kan lese at de har kommet til en minnelig ordning med Hansa Borg som avsluttet eierskap og samarbeid. Ja, samarbeidet skal nesten hasteavsluttes, for Hansa distribuerer Austmann-merkevarene frem til 1. juni – det er bare 5 uker det. Det er vel knapt nok tid til å tømme logistikkjeden for de Austmann-varene som allerede er inni den.

Det neste som står i brevet er at bryggeriet nå er lokalt eid – men det står ikke at det er de tre gründerne som nå er ene-eiere. I Adressa er Hansa Borg-direktør Giil sitert på at de har kommet til enighet om at «de tre gründerne igjen skal ta fullt eierskap til virksomheten». Det åpner for muligheten av at de tre bruker en eller annen rett til å kjøpe ut Hansa Borg men har investorer i ryggen for å kunne betale for det. Hansa eide 50% av Austmann, og det vi vet er at denne eierandelen er nå på lokale hender. Hvem har de eventuelt fått med seg som nye investorer? Det er ikke godt å vite, for artikkelen i Adressa er ukarakteristisk kortfattet for en såpass interessant nyhet. For det første tipper jeg at de sørger for å sitte med en majoritet, dersom de selger videre til investorer. Og så jeg tipper at vi i tidens fylde får en langt grundigere presentasjon fra Adressa – og kanskje svar på hva og hvem og hvordan og litt til. Inntil da får vi andre bare spekulere.

Kanskje det er tanter og mødre som har trådt til? Tja, kanskje. Dersom Hansa Borg har konkludert med at de heller vil ut enn å bli med videre, og dermed har sluppet austmennene løs med en gullkantet avtale. Etter fadesen med Ringnes og nedleggelsen av Tou, er det vel ingen som ønsker å nedlegge et bryggeri en sterk fanskare. Det finnes fremdeles trauste og joviale rogalendinger som får et intenst hat i blikket når Ringnes og Tou bringes opp som tema.

Det er mer sannsynlig at for eksempel Kjeldsberg har spyttet inn penger. Denne gamle kjøpmannsfamilien har også drevet kaffebrenneri og bygget seg opp som en større regional grossist. Nå sitter de med en enorm lagerkapasitet og en visjon om å gjøre lagerområdet til en teknologisk og trendy bydel i Trondheim. Det er i Kjeldsbergs lokaler at Austmann idag holder til. Og Kjeldsberg tenker strategisk og langsiktig og visjonært, og ikke utelukkende kortsiktig på pæng. Om ikke annet, tipper jeg at Kjeldsberg er en del av svaret.

Ellers var jo Austmann en runde ute hos investorer i 2016, den gangen endte de ganske overraskende opp med Hansa Borg. Såvidt vites var det flere lokale investorer som også var interesserte, men Austmann valgte en partner som hadde både penger og øl-kompetanse, og som kjente bransjen. Kanskje de heller skulle valgt noen som kun hadde penger og kjærlighet til øl, og så kunne Austmann fylt på med sin egen øl- og bransje-kompetanse? Kanskje er det en av disse gamle beilerne som kommet inn på banen igjen? Den gangen jobbet de også med en folkeinvestering, så kanskje vi vil se noe à la Brewdog Equity for Punks eller Folkeinvest?

Det neste vi kan lese utfra pressemeldingen er at dersom vi ser bort fra fint tilslepne og diplomatiske formuleringer fra en forretningsmessig skilsmisse, så tyter det frem en punk-attitude mellom linjene. Jeg har nevnt åpningsfrasen «kunder, venner og elskere», og det er verd å ta med de tre grundernes tituleringer: Vinko: «Forklift aficionado»; Thomas: «The Original Lunch Lady»; og Anders: «Employee of the Month, Nov 2013». Dette er ikke tre fyrer på eksistensiell jakt etter investorer, jeg tolker det som tre selvsikre fyrer som ikke lengre ligger våkne om natta fordi de tenker på økonomien.

Utover dét skulle jeg likt å vite mer om hvorfor ikke samarbeidet mellom Austmann og Hansa Borg var verd å føre videre. Dette virker som en minnelig skilsmisse, og følgelig må begge parter være enige om at de er bedre tjent uten å samarbeide om salg, distribusjon og storskala produksjon. Bare dét er oppsiktsvekkende i en bransje der parolen temmelig ensidig har vært at større er bedre. Og dessuten: bak høflighetsfrasene om å avslutte det så fort som f*en må det ligge en spennende historie om frustrasjon og hodestanging i vegg.

Er dette en corona-relatert sak? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har slengt innom taproom'et deres fra tid til annen siden jeg jobber 100 meter unna. Den stemningsmessige temperaturen jeg har kunne sanse har vært lenge preget av en uuttalt spenning eller frustrasjon. Og det har luktet at noe har vært i emning også før coronaviruset traff avisoverskriftene. Det er mulig coronaviruset har forsterket dette og har katalysert prosessen så den er blitt ferdig på rekordtid.

Det er mange uavklarte spørsmål. Hva vil skje med bryggingen av Austmann-øl hos Hansa Borg i Sarpsborg? Det sies ikke noe om det i pressemeldingen, men det nevnes heller ikke at det vil fortsette. Jeg tipper at det er et hint om at det avsluttes. Hvor skal i så fall Austmann brygge volum-ølet sitt? Hva med E. C. Dahls? ... det hadde vært markedsmessig spenstig!

Det neste uavklarte spørsmålet er hvordan Austmann ser for seg å distribuere ølet. Tross alt har Hansa Borg sørget for at bokser og flasker med Austmann-logo har endt opp i butikkhyllene. Jeg tviler sterkt på at Austmann har tenkt å gi opp butikkmarkedet, og da trenger de relasjoner til dagligvarekjedene. Det er vanskelig å forutsi løsningene her, men det er utenkelig at ikke Austmann har planlagt og forhandlet på kammerset forut for og under denne skilsmissen. Kanskje har Rema en rolle i dette? De overtok grossistvirksomheten fra Kjeldsberg og gamle bekjentskaper kan skape store undre ... men dette blir bare spekulasjoner. Tenk om Rema har fått en ny bestevenn? Eller hva med Lykke og Bunnpris? ... men inntil videre holder jeg en knapp på Kjeldsberg.

Et annet spørsmål er hva dette får å si for Nøgne Ø. Strengt tatt har det ikke noe med Nøgne Ø å gjøre, men når Hansa Borg trekker seg så plutselig og fullstendig ut av en mikrobryggeri-satsning, så reiser det spørsmålet om hva de tenker rundt det andre mikrobryggeriet sitt. Her må vi huske at de for en tid tilbake fikk ny direktør, og før det ny styreleder. En ny giv i markedsstrategi lå i kortene etter at inntektene krympet sterkt. Kanskje innvarsler bruddet med Austmann en ny strategisk giv?

For Austmann impliserer den lavmælte men gledestrålende stemningen at de har ting under kontroll og at de kommer med mer informasjon senere. Kanskje var koblingen til Hansa Borg ikke så mye en ernærende navlestreng som den var et hemmende håndjern? Kanskje ser vi et bryggeri med en helt ny giv i tiden fremover?

La meg avslutte med å sitere fra avslutningen i pressemeldingen deres: «Fra oss tre gründerne i Austmann: Stay safe, våre hjerter er med dere og vi håper å se dere alle når støvet legger seg.»

... hmmm, det er altså noe støv som skal legge seg i tiden fremover ... så følg med.