Det står en-og-førti øl
 

Blogge på engelsk eller norsk?

Jeg vurderer å skifte til å blogge på englsk, av flere grunner:

  • Det gir flere potensielle lesere, men det betyr også at jeg må vinkle innleggene mot et internasjonalt publikum. et vil blant annet si mer kontekst når jeg beskriver norske forhold.

  • Temaene børkanskje være litt mindre fokusert mot norske forhold, nettopp fordi det kanskje ikke er av like stor interesse for internasjonale lesere som for et rent norsk publikum.

  • Det gjør det også enklere å klippe og lime materiale fra øl-boka jeg knotter på, og som er i engelsk språkdrakt.

Hva mener dere, engelsk eller norsk?