Det står en-og-førti øl
 

Innlegg merket med «Christiania Bryggeri»

Disse innleggene er merket med «Christiania Bryggeri»:

Flasketapping gjennom tidene
Gammelt bilde av en tappemaskin på bryggeri, som fyller 24 halvflasker og plasserer dem i en ølkasse

Det er lett å anta at om vi har gjort ting på en bestemt måte de siste 20-30 årene, så må vi «alltid» ha gjort det slik i bakover i tid. Idag skal vi se på noen flere bilder fra samlingen på digitaltmuseum.no, der det er et rimelig stort antall bryggerirelaterte fotografier.

Øltype eller bruksområde?

Som vi så på oversikten over hyppigheten av ordet «juleøl» i norske aviser, var det et hopp oppover fra 1880. Idag skal vi se nærmere på noen annonser om juleøl fra Oslo fra dette ti-året. Når du leser disse annonsene, still deg spørmålet om ordet «juleøl» beskriver en konsistent øltype eller et generelt bruksområde.