Det står en-og-førti øl
 

Norske Ølhunder 1973-2014

Det er den tiden av året. Den tiden det er prisutdelinger. Nobelpriser og sånt. Under «sånt» sorterer Bryggeriforeningens pris Årets ølhund, og det store spørsmålet er hvem som får den for 2015.

Årets ølhund gikk strengt tatt inn i 1994 etter at Kari Svendsen hadde fått prisen året før. Vi kan ta det som symtomatisk for Bryggeriforeningen. Det var først i 2010 at prisen igjen ble delt ut. Med dette avbrekket fulgte også et brudd rundt hvordan prisen ble vinklet. I perioden 1973-93 gikk prisen mest til journalister, skribenter, mediefolk og kulturpersonligheter. Det virker som man har valgt personer som var tale- og skriveføre og som hadde holdt ølfanen høyt og tydelig. Og forøvrig kan man mistenke at et solid forbruk av utepils på Oslos restauranter og kaféer i hvert fall ikke var diskvalifiserende.

Prisen ble tatt frem igjen og børstet støv av i 2010 – året etter at Petter Nome ble ansatt i Bryggeriforeningen. Vi kan tolke også dét som symtomatisk for bryggeriforeningen. Siden den gang har den vært gitt til to politikere, to pubverter og én blogportal. Forsåvidt har man fortsatt linjen med å velge målføre folk, men samtidig er strikken strukket litt mer de siste fem årene. Der de første 20 vinnerne er relativt like, så viser tildelingene de siste årene langt større spredning.

Så det store spørsmålet er: hvem blir årets ølhund 2015? Her er mine stalltips.

 1. Landbruksminister Sylvi Listhaug står nok for tur. Hun har jobbet for å bedre forholdene for småbryggeriene. Først er det oppmykningen av mulighetene for å selge egne produkter, helt opp til 22% ABV. Rett nok gjelder ikke dette øl av rent tekniske grunner, men når denne friheten åpnes for sider, sake, fruktvin og annet, så ligger det mer i kjømda. Dernest har hun loset de nye reklamereglene gjennom systemet, slik at bryggerier og utesteder endelig får mulighet for å gi nøktern produktinformasjon – til og med over Internett. Utdelingen kommer like i forkant av at de nye reklamereglene trår i kraft. Meget sterk kandidat og i tråd med andre tildelinger de siste årene. Om noe taler mot, måtte det være at man ønsker å vente til hun er ute av regjeringen.
 2. Morten M Kristiansen var i mange år tegner i VG under navnet Morten M. Han var med å starte Atna Bryggeri (som ikke er det samme som Atna Øl som er dagens navn). Som deleier i et bryggeri var han nok diskvalifisert for denne prisen, men han har trukket seg grundig ut. I tillegg har Morten M tegnet en daglig tegning i VG i mange år, og det var en gjennomgående gimmick at han tegnet en øl-relatert tegning hver fredag. Isolert sett er dét nok til å motta prisen. En meget verdig kandidat som passer godt inn i rekken av de tidligere prisvinnerne.
 3. Lars Marius Garshol kunne fått den for omfattende og utrettelig arbeid for å bringe gamle øltradisjoner frem i lyset og tilbake i glasset. Han har et bokprosjekt på gang, og dét kan være et nyttig fokuspunkt for å prisen. Mot dette taler at bryggeriene nok ikke helt har tatt innover seg gamle bryggetradisjoner … vel, bortsett fra i festtaler da. Det er jo tross alt Bryggeriforeningen som deler ut denne prisen.
 4. Norbrygg kunne kanskje fått den, siden de har vært et nøkkelknutepunkt for hjemmebryggetrenden i mange år, og dermed også utgangspunktet for mikrobryggeriene som har dukket opp. Men når Bryggeriforeningen har strukket strikken til en organisasjon i fjor, er det mindre trolig at de gir den til ny organiasjon i år. Og Norbrygg er sikkert tilgjengelig for en eventuell pris også i fremtiden. Strengt tatt burde NorØL vært en enda mer selvskreven kandidat, men de har strengt tatt vært «missing in action» i en god del år nå.
 5. Maltølkommisæren i maltølfestivalen på Berrihytta i Stjørdal kunne fått den som representant for tradisjonsbryggere. Det er en rolle, ikke en person, men det er en meget verdig mottaker. Maltølkommisæren er seremonimester siden 1970-tallet ved maltølfestivalen i Berrihytta, en festival som har bidratt til å holde ved like og forbedre de gamle maltøltradisjonene. Selv om det er en verdig kandidat, tror jeg Bryggeriforeningen legger seg på en prisutdeling som er mer i tråd med medlemsbryggerienes behov og interesser.

Dernest er det mange personer som hadde vært prisen verdig, men som er formelt ekskludert fordi de er «bransjefolk». Sigrid Stretkvern for misjonering rundt øl-og-mat; Kjetil Jikiun for å ha gått i bresjen rundt småskalabryggerier; Ølakademiet for å gape over alt som har med øl å gjøre; og sist men ikke minst: Petter Nome burde absolutt ha fått den selv.

Kåringen skjer kvelden 29. oktober 2015, i et arrangement der folkevalgte, presse og enkelte andre kan smake på årets utvalg av juleøl. I fjor kolliderte det visst med Kongens årlige julemiddag. Det er heldigvis ikke et problem i år, for er det noen man ønsker å spandere juleøl på, slik at de kan la seg påvirke (av alkoholen, mener jeg), så er det de som kan påvirke opinionen og lovene.

Her er forøvrig en liste over tidligere års vinnere.

 1. 1973 – Paul Lorck Eidem var forfatter, tegner og journalist. I tillegg til å ha jobbet med ølreklame, skrev han også kokeboken Gode venner – øl og mat i 1970 og Øl i glass og gryte, som begge var en kokebøker utgitt av Bryggeriforeningen. Essensielt er dette bøker som forteller hvordan man bruker pilsner, bayer og bokkøl til og i mat, og i hvert fall Gode venner… er en god bok.
 2. 1974 – Gösta Hammarlund var norsk-svensk tegner og journalist, og var fast avistegner for Dagbladet ifra 1940, der ølet hadde en fast plass. Han skrev også endel petiter og andre mindre artikler.
 3. 1975 – Kåre Siem musiker og forfatter. Utgav blant annet LP-platen Øl er i alle fall øl i 1976, året etter at han ble årets ølhund. Han involverte seg også i Folkeaksjonen for pilsen.
 4. 1976 – Lars Bergendahl førkrigs skiløper som er opphav til slagordet Er'e noe vørterøl her!?
 5. 1977 – Terje Baalsrud forfatter, økonom, journalist og redaktør, aktiv i avisspaltene for øl.
 6. 1978 – Vera Reff (Veronica Hartmann Johansson) journalist og forfatter, kjent for sin kjendisspalte i Aftenposten Veronica på strøket og sine portrettintervjuer som forgikk på Anden Etage eller Grillen.
 7. 1979 – Ivar Eskeland forfatter, oversetter og litteraturkritiker, som var spesielt kjent for sine koserier.
 8. 1980 – Gunnar Haugan programleder på TV og skuespiller, blant annet kjent fra Nitimen og Reiseradioen.
 9. 1981 – Pedro (Salo Grenning) avistegner og illustratør, kjent ifra sine tegninger i VG.
 10. 1982 – Børre Eduard Werner idéskaper, reklamemann og tekstforfatter. Han var stifter av Folkeaksjonen for pilsen i 1979, der man klarte å hindre at pilsen ble tvunget nedover i alkoholstyrke og at sterkølet havnet på Vinmonopolet.
 11. 1983 – Ingen utdeling
 12. 1984 – Leif B. Lillegaard forfatter og journalist, spesielt kjent for dokumentarisk stoff og historiske romaner, ikke minst fra andre verdenskrig.
 13. 1985 – Rolv Wesenlund skuespiller, komiker, sanger, revyforfatter og plateprodusent. Kjent og kjær person som har vært med på mye, blant annet involvert i Pilsens Venner.
 14. 1986 – Erling Johansen var rørlegger av utdanning og selvlært arkeolog. Vissnok en humørfylt ølvenn.
 15. 1987 – Mentz Schulerud forfatter og kulturpersonlighet, ikke minst kjent som kåsør.
 16. 1988 – Jahn Otto Johansen journalist og forfatter, blant annet kjent som NRK-korrespondent fra Moskva og Washington.
 17. 1989 – Tore Skoglund forfatter og journalist, ikke minst kjent som komiker og humorist med nordnorsk vinkling.
 18. 1990 – Louis Jacoby visesanger og kosør og har blant annet utgitt Ut etter øl – Den store ølviseboka i 1995, og i 1996 CDen Ølviser fra en fyllepenn som har en sangmessig hyllest til hvert av de da gjenværende ikke-mikrobryggeriene.
 19. 1991 – Odd Børretzen forfatter, sanger, kosør, illustratør og oversetter, og generelt kulturpersonlighet.
 20. 1992 – Matz Sandman har vært embetsmann og Barne- og familieminister 1990-91, og har visstnok uttrykt sin glede over øl med nordnorsk tydelighet.
 21. 1993 – Kari Svendsen musiker og revyartist.
 22. 1994-2009 – Prisen ikke utdelt.
 23. 2010 – Lars Peder Brekk Landbruks- og matminister ifra 2008. Kjempet for øl som et tradisjonsprodukt og for bedre levevilkår for gårdsprodusenter av alkoholholdig drikke, deriblant gårdsutsalg og sikret lokal eksponering på Vinmonopolet.
 24. 2011 – Inge Staldvik er pubvert på Skjenkestova i Skoråvass, det tidligere gruvestedet i Nord-Trøndelag. Hans vareutvalg av spesialøl er større enn antallet fastboende i et betydelig antall mils omkrets. Pristildelingen gikk til en fargerik person som viste at man kunne ha en kvalitetspub også utenfor de store byene.
 25. 2012 – Frode Øverli – eller kanskje var Pondus den egentlige vinneren. Pondus og Jokke har drukket uttallige halvlitere på diverse utesteder, og Pondus har endog startet sin egen pub. Rett nok er Pondus' aversjon mot spesialøl omtrent like stor som hans homofobi, men på et overordnet nivå har Pondus alminneliggjort det å ta seg en halvliter på et utsted. Dette føles kanskje som en pris som strekker strikken litt, men atskillige tegnere har tidligere fått prisen.
 26. 2013 – Kristin Krohn Devold var forsvarsminister 2001-2005, og etter dette var hun generalsekretær i Den Norske Turistforening der hun kjempet for at det skulle serveres lokalt øl overalt der det var naturlig og praktisk.
 27. 2014 – Ølportalen.no fikk prisen for presentasjon av øl og ølkultur i nye medier: på internett. Også dette er en pris som strekker strikken litt i forhold til tidligere priser, siden den gis til et skribentkollektiv. Men samtidig er det sterk tradisjon for å gi prisen til de som både kan fortelle om øl og som kan flette øl inn i fortellinger.

Det blir spennende å følge med.

(Oppdatering 14. oktober 2015: korrigerte skrivefeil i navnet til Sylvi Listhaug.)