Det står en-og-førti øl
 

Ølreklame på Deli de Luca

Pizza og øl, hånd-i-hånd
 
Reklame for Birra
Moretti
Her er hva jeg fant på Deli de Luca på Kjevik Lufthavn, bak sikkerhetskontrollen, men slett ikke bak utenlandskontrollen. Er dette egentlig lovlig? En Calzone var priset i disken til 60,-. En Birra Moretti kostet 69,-. Det er vel ikke lov å rabattere alkohol (jf forbudet mot såkalte happy hours).

Ved å gruppere det med andre varer blir det egentlig ikke bedre. Er det calzone'en som blir billigere fordi du også kjøper en pils, eller er det pilsen som rabatteres når du kjøper den til mat? Det er mulig at Deli de Luca kan argumentere med at de her selger et helhetlig måltid, og helhetligheten i dette er at italienske calzone passer så inderlig godt til en italienskbrygget pils, men ...

Det er to problemer med dette (utover dette med pizza og pils). For det første er en slik argumentasjon veldig tynn. Kan man da rabattere all alkohol bare det selges sammen med noe omtrentlig matchende mat. Dernest er det et problem at dette fungerer som et reklameskilt ikke bare for calzone'en, men også for ølet. Det er jo også et interessant knep at man i stedet for å avbilde ølet på plakaten, bygger inn en liten hylle som fire ølflasker kan stå på. Teknisk sett unngår man å avbilde ølet på det som virker som en tilbudsplakat, men i realiteten fungerer fire oppstilte flasker på hylla like under plakaten like bra – om ikke bedre – enn en avbilding av ølet.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at her er det mange overtramp på alkoholvedtektene. Slikt blir ikke bedre ved at mange synes å være bekvemme ved et system der de frimodigste tar seg friheter – og leverer dem tilbake dersom det mot formodning skulle påpekes. I de fleste tilfeller «går det bra», mest fordi ingen klager sålenge man ikke overtrår reglene altfor grovt. Slikt blir det bare ujevne forhold av, for det er de store som blir tatt, og de små som får lov til å holde på. Det er også store geografiske forskjeller, slik at det som er forbudt i én kommune synes å være gangbart i en annen.

Jeg kunne ha lyst til å starte et lite prosjekt: Påpeke bruddene på alkohollovgivningen og tvinge Helsedirektoratet til å si noe konkret om hvorvidt slikt er lovlig. Og la meg starte med denne reklameplakaten til Deli de Luca.

Noen vil kanskje synes det er unfair, men denne tilbuds- og reklameplakaten var så utførlig laget, og danset seg så elegant gjennom visse gråsoner, at jeg har vanskelig for å tro at dette ikke bevisst er gjort for å komme seg rundt reklameforbudet.

Her er hva jeg sender til Helsedirektoratet:

Reklame for Birra Moretti hos Deli de Luca

Jeg reiste 23. november i år med fly fra Kjevik flyplass ved Kristiansand. I avgangshallen for innenlandsrutene (dvs etter sikkerhetskontrollen men før pass- og billettkontroll for utenlandsruter) ligger en Deli de Luca som har et bredt spekter av varer, sikkert fordi de er den eneste butikken i denne avgangshallen. Ved siden av å servere ulike lette retter, serverer de også alkohol, deriblant øl. Butikken ligger åpent og integrert i avgangshallen, uten særlig vegger eller avskjerming.

På veggen bak disken i denne butikken hang en reklameplakat i ca A1-format, som jeg vedlegger et bilde av. Den tilbød en calzone og ølet Birra Moretti til en fellespris på 99 kroner. Dette ølet var isolert priset til 69 kr, mens calzonen alene var priset til 60 kr. Utfra dette var det et avslag på 30 kroner i forhold til om de to varene skulle kjøpes separat.

Plakaten var utformet slik at ølnavnet Birra Moretti var skrevet med noe som kunne oppfattes som bryggeriets skrifttype for denne merkevaren. Merk at skrifttypen som er brukt på plakaten imidlertid ikke bruker offisielle logoelementer for denne merkevaren. Faktisk er ølnavnet feilstavet, da det heter «Birra», ikke «Bierra». I tillegg var plakaten rammet inn slik at en smal hylle var integrert i plakatens nedre kant, og på denne var oppstilt fire flasker med Birra Moretti.

Jeg har følgende spørsmål rundt reklameforbudet i forhold til denne reklameplakaten.

  1. Er det lov til å kombinere en matrett og en alkoholholdig drikk til en «pakkepris» som er rabattert i forhold til om de to ble kjøpt isolert?
  2. Er det lov som på denne plakaten å bruke elementer som kan oppfattes som deler av varemerken (så som logoer, spesielle skrifttyper, fargekombinasjoner osv), eller skal slike plakater bruke nøytrale grafiske elementer som ikke skiller ølnavn o.l. ut fra resten av teksten?
  3. Jeg antar at det er forbudt å avbilde ølflasker på reklameplakater, selv om det formodentlig er lov å reklamere for et måltid som også omfatter alkoholdig drikk. Stemmer dette? Er det i så fall lov å omgå dette ved å anbringe flasker med drikken i umiddelbar forkant av en reklameplakat, slik det er gjort her? Merk at de flaskene som ble servert ble plukket fra et kjøleskap, ikke fra hylla i forkant av plakaten.
  4. Dersom reklameplakaten er lovlig har jeg ytterligere ett spørsmål. Plakaten fremstod som reklame for kun ett av flere ølmerker som Deli de Luca serverte. I Trondheim var det for en tid tilbake en mye omtalt sak der en mikrobryggeripub fikk påpakning av kommunen over en tavle i serveringslokalet med priser og vareutvalg. Tavla listet bare de øltypene man brygget lokalt, som tross alt var bryggeriets primære varespekter. Imidlertid serverte bryggeripuben også vin og brennevin, og kommunen mente at tavla dermed forskjellsbehandlet noen alkoholprodukter ved ikke å nevne dem alle. I lys av saken fra Trondheim, har ikke da Deli de Luca brutt regelverket ved å trekke frem bare ett alkoholdig produkt når de tross alt serverer flere.

Med hilsen,
Anders Christensen, anders@geekhouse.no
Vedlegg: bilde i jpeg-format.

Jeg skal holde dere oppdatert.