Det står en-og-førti øl
 

Useriøst om øl av Aftenposten og Borglund

Sukk, så har Aftenposten redusert seg til såpekasse for en skribents personlige harang, i dette tilfellet mot kvalitetsøl. Dere finner «testen» - av alle steder - hyttebilaget til avisa, skrevet at Per A. Borglund.

Joda, jeg vet at det er mange som ikke liker mørkt og kraftig øl som smaker noe, og jeg plages ikke ved det. Men popularitet har aldri vært noe entydig godt mål for kvalitet, annet enn blant de av livets middelhavsfarerne som panisk frykter for å skille seg ut fra hjorden.

En gyllen regel er at man ikke forsøker å anmelde det man ikke har peiling på, og i hvert fall ikke det man dypt og intenst hater. Rett nok er det enkelt og fristende å drite ut sine hatobjekter for full offentlighet i blomstrende språk, og det er en lettvint måte å skaffe seg applaus fra likesinnede, men det er likevel ikke akkurat et tegn på egeninnsikt, integritet, seriøsitet eller selvsikkerhet. Likevel er dette hva jeg mistenker Borglund for å ha gjort. Selv i de terningkastende avisene bør det stilles visse krav til en objektiv vurdering, ikke bare ren subjektiv synsing.

Her flyter det liberalt med billige poenger og utskjellinger. Jeg finner ingen grunn til å gjenta smøreriet, gå dit og les selv. Jeg har sett mye rart skrevet av lagerboys i hat over nye ølvaner og frustrasjon over at ølverdenen og dens utvalg ikke stivnet til som et vokskabinett det året de fylte 20. Jeg skal slett ikke påstå at det gjelder akkurat denne artikkelforfatteren, men min første innskytelse var nettopp flash-backs til slike holdninger.

Hvem er så Per A. Borglund? En annen artikkel i hyttemagasinet forteller at han er forlagssjef i Aftenposten Forlag, og har skrevet en bok om kokebøker - bokstavlig talt på eget forlag. Det nevnes videre at han har «godt over 5000 bøker om mat og vin» - et poeng som nevnes flere steder og synes å være hans fremste krav på berømmelse. Det er en bakgrunn som burde borge for at han kan endel om smak og fødevarer, selv om ryggmargsrefleksen drar meg i en helt annen retning. I alle fall må vi ta seriøst hans eget utsagn som en selvbeskrivelse: «For ganer som er fin-tunet inn på kalde pilsnerøl, føles Polets øl (i vårt utvalg) omtrent like riktig som å servere Solo til lutefisken.» Det lyder som en lagerboy (for å bruke begrepet Wychwood har udødliggjort) og muligens vinsnobb, om boksamlingen hans er en indikasjon.

Det er denne typen artikler som journalister ikke bør slippe upåaktet unna med. Og om tilbakemeldinger ikke er velkomne, så er det ikke mindre viktig å gi dem.

Så la oss begynne allerede her og gi kritisk og relevant tilbakemelding. Vi kan ta utgangspunkt i artikkelens foto - som forfatteren selv har tatt. Det er en meget dårlig idé å plassere ølet i direkte og sterkt sollys, selv om det bare er for noen få minutters foto-op. Øl som dette har generelt mer humle enn jeg tror han er vant til. Stoffene fra humla blir spaltet og dermed ødelagt av UV-strålingen i sollys. Rett nok beskytter brune flasker bedre enn blanke, men ølet blir ødelagt av sollyset, eller skunky som det heter på engelsk. Så kanskje noen av alle disse forferdelige smakene han erfarte var selvfremkallet?

Dernest synes jeg det er temmelig freidig å beklage seg over at ølet er uklart, for så i neste åndedrag å innrømme - ja nærmest kokettere med - at man ikke har behandlet det slik det skal. Det er selvdiskvalifiserende og vitner om dårlig planlegging og lav seriøsitet. God skikk ifm anmeldelser er å sikre at varene man tester er i den best mulige kvalitet.

Aftenposten ... sukk! Dette er ikke et seriøst trekk av dem. La oss bare håpe at det i det minste finnes seriøse avislesere i Norge - lesere som innser at en test der gjennomsnittet er 1,7 i terningkast ikke egentlig er verd noe utover det å karakterisere testeren selv.

Siste: Aftenposten ser ut til å ha fjernet artikkelen, og det er et forsonende trekk og viser at man reagerer når slikt skjer. Det er tross alt viktigere å legge vekt på hvordan man rydder opp, enn hvilke tabber man i utgangspunktet gjorde. Du finner fremdeles den originale artikkelen på Googles cache, søk etter "borglund hyttemagasinet øl".