Det står en-og-førti øl
 

Avgiftskutt på alkohol

Avgiftskuttet på alkohol og en rekke andre varer ble annonsert forleden, og er regjeringens hjelpende hånd til norske bryggerier. Det heter seg at alle monner drar, men er dette egentlig nok til virkelig å monne?

Opprinnelig var det lagt opp til den vanlige avgiftsøkningen som skulle være synkronisert med inflasjonen, se regjeringens opprinnelige forslag for 2021. Planen var at alkoholavgiften på øl på 4,7% ville økt fra 22,18 pr liter til 23,63 pr liter, mens et sterkøl på 7,0% ville gått fra 35,77 til 37,03; en økning på hhv 3,50% og 3,52%. Forslaget er nå at avgiftene senkes til hhv 21,27 og 33,32 – se for eksempel denne lista i Smarte Penger, og her er tall pr halvliter hentet fra de to artiklene:

Ølstyrke Avgift
2020
Planlagt
2021
Virkelig
2021
4,7% 11,41 11,81 10,63
7,0% 17,88 18,51 16,66

Det ser kanskje ikke ut som all verden til avgiftsreduksjon, men her er realiteten at alle monner drar.

Politikerne har presentert dette som en avgiftslette på 10%. Men her er det viktig å forstå at alkoholavgiftene ikke senkes 10% i forhold til dagens nivå, men 10% i forhold til den planlagte økningen fra nyttår på 3,5%. Den reelle avgiftsletten ifht dagens avgifter i kronesatser er på 6,83% og 6,85%. Dermed er avgiftene for disse tilbake til temmelig presis 2016-avgiftene i ren kroneverdi … og det er jo på en måte et skritt fremover. I tillegg må vi også ta med at det beregnes MVA på toppen av alt dette, så de reelle differansene mellom satsene øker noe.

Vi huske på at alkoholavgiftene de siste årene bare har økt i forhold til konsumprisindeksen. Selv om mangt kan sies om konsumprisindeksen, så betyr det i det minste at avgiften er tenkt å følge kjøpekraften, mens det vi nå ser er en reell nedgang i avgiftsnivået.

Her må det også nevnes at den planlagte årlige avgiftsøkningen på brennevin og rusbrus blir gjennomført, noe som øker avgiften for en 70cl på 40% fra 219,52 til 227,08. Det er ikke verdens største økning, men det drar jo i gal retning. Tilsvarende prosentsats gjelder for rusbrus.

Dersom dette regjeringens er sjakktrekk mot handelslekkasjen til Sverige, så blir det interessant å se om det klarer å demme opp for harryhandelen når grensene åpnes igjen. Er det nok lokkekraft i rusbrus og sprit – og flesk og sigaretter, eller vil nordmenn kutte ut svensketurene fordi halvliteren med pils på hjemmebane til våren er 1 krone og 47 øre billigere enn den var i høst?

Jeg mistenker at svaret på dette er «nei», for det er nok andre ting mer enn ølet som er lokkevaren. Såvidt jeg forstår blir det avgiftskutt på snus og godis, men ikke på sigaretter. Dessuten avhenger dette regnskapet av at dagligvarekjedene i Norge lar avgiftskuttene på øl komme forbrukerne til gode, og det er kanskje ikke sikkert. Til alt overmål ligger svensk pils på rundt ned mot SEK 12, og man får Mack Arctic for SEK 13,90 i Sverige – så det er fremdeles en stor differanse i pris.

Vi får følge med og se om prisene på øl faktisk synker etter nyttår – og i så fall med hvor mye.