Det står en-og-førti øl
 

Obersikt over bryggeriene i Sør-Trøndelag

Obersikt over bryggeriene i Sør-Trøndelag

Her er en liste over bryggerier i Sør-Trøndelag bortsett fra Trondheim, som jeg laget en egen oversikt over tidligere, med status sålangt jeg kjenner til dem. Jeg har vel ingen illusjoner om at denne lista er komplett eller 100% korrekt. Det er ingen store avsløringer på lista, selv om de fleste sikkert finner ett og annet nytt bryggerinavn.

  • Røros bryggeri og mineralvannfabrikk er et bryggeri å følge med på. De etablerer et relativt stort bryggeri med tolv årsverk på et industriområde. Tidligere har de stort sett fått produsert ølene sine hos Atna Øl. I tillegg har de dagens ca 500 liters anlegg i kjelleren på Vertshuset Røros, som fungerer som brewpub og mikrobryggeri, så teknisk sett teller dette som to ulike bryggverk Status: Det mangler neppe ressurser eller prosjektstyring, så det blir bryggeri.
  • Rein Drikke brukte endel tid på å finpusse oppskrifter på et pilotanlegg samtidig som deres store anlegg skulle installeres. Mange test- og småbatcher har vært brygget, og det kom juleøl i 2013. Etterhvert har endel batcher kommet i butikker, både lokalt og i Trondheim. Det er ikke det mest høylytte eller ekstreme bryggeriet, men siktet opprinnelig primært på brygging av matøl for lokale restauranter. Status: Igang med bryggingen, er i siget.
  • Ospe Nanobryggeri er et kjellerbryggeri der Sindre Rynning Hansen i Oppdal ønsker å brygge øl til markeder, messer, arrangementer og lignende, samt å selge fra egne lokaler. Bevillingssøknaden holdt på å strande i fjor høst på at kommunen ikke ville tillate produksjon og salg ifra bopæl, men kommunestyret gikk i mot rådmannens innstilling. Tankegangen bak bryggeriet synes å være en slags myk overgang fra hjemmebrygging som hobby til å kunne selge ølet. Status: Interessant forretningsmodell, avventer resultatene.
  • Ølkjillærn Bryggeripub i Folldal, ved Stian Grøndal Berget fikk i fjor sommer innvilget utvidet bevilling som også omfatter tilvirking. Han arrangerer dessuten Grimsbu Ølfestival, som vel må sies å være blant de små men spennende. De har også ølbutikk der. En liten og litt bortgjemt øl-oase med en handlekraftig lokal propell. Status: Dette blir det nok noe ut av.
  • Trettenget ble annonsert for flere år siden. De var med i Trøndersk mesterskap for håndverksbryggerier. Tanken var at de skulle brygge mens Ørlandet Kysthotell skulle servere. Det nært forestående juleølet var «garantert», men materialiserte seg aldri. Status: Missing in action.
  • Storm Brygghus i Kvenvær på Hitra startet i fjor. De har en rekke øl ute, er tilgjengelig i butikk. De brygger på et 200 liters Speidel-system med fire gjæringstanker. Generelt synes bryggingen å være et delkonsept i det gamle eldresenteret, der mat og overnatting er sentrale elementer. Status: Operativt.
  • Storli gård i Oppdal hadde tidligere servering til matserveringen på gården. De har imidlertid valgt å ikke gå videre med utskjenking. Ølet deres er tradisjonsbrygget, temmelig smaksrikt og maltet er av egen produksjon. De brygger fortsatt, men selger ikke lengre, så teknisk sett er de ikke et kommersielt bryggeri. Om du viser interesse for ølet, kan du nok fremdeles få smake, men du får neppe kjøpt. Status: Kommer kanskje tilbake?
  • Kystbryggeriet Frøya er installert i et tidligere lakseslakteri på Uttian på Frøya, innkjøpt fra Frankrike. De skal brygge for tapping på statlig lisens, og har estimert 5000 liter over en treukers periode. Det vites ikke om det har kommet igang med bryggingen. Status: utstyr på plass.

Dersom vi teller Røros som to, og vi ser bort fra Storli og Trettenget, så er dette sju bryggerier som er aktive eller har målet i snarlig sikte. Det kommer i tillegg til 9 eksisterende eller kommende bryggverk i Trondheim. Det vil si 16 bryggerier i Sør-Trøndelag. (Og i tillegg kommer sikkert de jeg har glemt og oversett.)

To av bryggeriene på lista har mineralvann som fokus i tillegg til øl. Det ser vi også litt av i Trondheim, der Monkey Brew tenker i de baner, i tillegg til E. C. Dahls – som riktignok faser mineralvannproduksjonen over til Ringnes for å rendyrkes som et ølbryggeri.

Ellers ser vi et digert spenn i foretningsmodeller. På den ene siden er Moe og Storm, som har brygging som en del-aktivitet, men egentlig driver med mange forskjellige ting, til Austmann, Dahls og Røros, som er heltids brygging. Trenden de siste årene har vel gått i retning av at et mikrobryggeriet blir en del av en helhetlig drift som typisk omfatter et puslespill av servering, mat, kanskje overnatting, butikksalg av lokale varer, ølkursing, konferanser og ølsmaking osv.

Den mest spennende etableringen er Ospe nanobryggeri, som synes å forsøke å viske ut den skarpe overgangen mellom hjemmebrygging og kommersiell brygging og mellom kommunal og statlig lisens. Enkeltmannforetaket bak bryggeriet fikk kommunal bevilling for salg i november – rett nok frafalt kommunen kravet om å ha dagligvarer, men i stedet utvidet de salgsbevillingen til å omfatte tilvirking. Vanligvis er det vel bare skjenkebevillinger som kan utvides til også å gjelde tilvirking?

Ølsalget skal foregå fra bryggeriet, som ligger i kjelleren i bopæl, men området er forhåpentligvis ikke utelukkende regulert til boligformål. Uansett er det bare deler av ølsalget som skal foregå fra bolig/bryggeri. Det meste av salget skal foregå på messer og markeder med salgsbevilling fra aktuell kommune for hvert enkelt tilfelle. Med mindre de mente skjenkebevilling, så er vel dette også presedensløst? Utover dette ønsker Ospe å forsyne ulike lokale aktører og festarrangementer med øl via en ordning som høres ut som man egentlig burde hatt status som distributør.

Jeg forestilte meg at kommunen kun har mulighet til å gi bevilling for tilvirkning som utvidelse av en skjenkebevilling. Med en evt skjenkebevilling ekskluderer man mulighetene for flaskesalg fra samme lokale. Dessuten må man vel ha en statlig bevilling om man skal selge flasker fra «nabolokalet». Det er jo en statlig bevilling som utløser retten til å kunne få salgsbevilling for varene, ikke omvendt, at en salgsbevilling gir rett til å tilvirke øl for salg og distribusjon. Eller har jeg misforstått?

De er i hvert fall ikke paragrafryttere i Oppdal … skjønt jeg mistenker at de trenger å gå noen runder ekstra i denne saken.

Noen nye bryggerier har vi i hvert fall fått siste året.