Det står en-og-førti øl
 

Hvor kommer «suds» fra?

På engelsk - spesielt amerikansk engelsk - brukes «suds» som et uformelt navn på øl, men hvor er opprinnelsen til dette? På engelsk er suds et gammelt ord, men det refererer til såpevann og tidligere til sølevann, og et mellomtrinn kan være vaskevann eller skittent vann. Aller først, denne betydningen av det engelske ordet er trolig beslektet med norsk «besudle», som egentlig er tysk, og i bakhodet mitt svever «sudrer» som jeg tror er grisefôr av matrester. Men, hva har så dette med øl å gjøre?

Andrew Iversen fortalte at han på sekstitallet i Berkshire hadde hørt begrepet brukt om ølet som rant ned i sluket når man overfylte glassene under tapping. I praksis var det vel slik at dette ble samlet på en tank og pubeieren kunne trekke dette fra på regningen, siden det var svinn. Når pubverten selv drakk dette, var det ekstremt billig, men kanskje ikke helt sunn fyll.

Men brukt om øl er det et relativt nytt begrep. Ifølge Oxford English Dictionary er det først observert brukt om øl i USA på tidlig 1900-tall, av George Vere Hobart i boka «I'm from Missouri (they had to show me)», og ordboka siterer: «Who ... hoists a few dippers of suds? ... Dad!».

Hvorfor har så dette ordet som generelt betød noe skittent og negativt blitt til generell slang for øl? Den forklaringen jeg har sett andre steder er at skummet på såpevann minner om skummet på en øl. Tja, det er vel så, men såpe er det jeg minst tenker på når jeg sitter der med en øl, og forøvrig er jo såpe og ølskum veldig inkompatible.

La meg foreslå en alternativ etymologi, en som egentlig ikke er beslektet med den gamle betydningen av suds. Delstaten Missouri er hjem for Anheuser-Busch og en av de gamle sentrene for brygging i den tyske stilen. Det var de tyske bryggerne som tok med seg lager-teknikken og undergjær og pilsneren til USA, der de fortrengte den gamle bryggetradisjonen som var fundert på britisk brygging. Så grunding var den overkjøringen at det før mikrobryggerirevolusjonen bare var noen få portere og et snev av øltypene cream ale og California common ale igjen - jaja, sistnevnte ble også skapt av tyskere, og cream ale var de gamle bryggernes stilmessige tilsvar på den tyske bryggestilen med lagerøl. Enda mer betegnende for graden av overkjøring er at tidsskriftet for den amerikanske bryggeriforeningen ble utgitt på tysk helt frem til første verdenskrig, og da de gikk over til engelsk, var det kun for å vise sin patriotisme. Brygging i USA er tysk-basert, det er nok å se navnene på ølene og bryggerne, så som Papst og Schlitz.

Tysk har nemlig ordet «Sud», som betyr sjy eller avkok. Det er beslektet med det norske verbet «å syde» som på engelsk heter «to seethe», som betyr å nesten-koke noe eller å småkoke. Begge språk har forøvrig dobbeltbetydningen av syde/seethe: at det yrer og beveger seg, slik som en folkemasse kan syde. Av trøndersk interesse kan nevnes at navnet på den lokale festretten sodd er formet av å syde: det som har sydet er sodd.

Så, Bier-Sudes betegner på tysk visstnok den ferdige meskede eller kokte vørteren som ennå ikke er gjæret. Er det helt utenkelig at tyskerne har bragt med seg sin bryggeterminologi til USA, og at Sudes deretter har blitt fanget opp i amerikansk engelsk som slang for øl. Og så har man senere retrospektivt og feilaktig koblet det mot det eldre engelske ordet suds à la såpevann utfra en visuell likhet rundt ølskum og såpeskum.

Jeg tror dette er mulig. Og dermed åpner det muligheten for at suds brukt slik Andrew Iversen hørte det i Berkshire (om spill-øl) og suds brukt som slang om øl i USA har ulike opphav, henholdsvis basert på skittent vann for den britiske bruken, og basert på det tyske ordet for det som har kokt i tilfellet med den amerikanske bruken. Hvor ofte kommer ett og samme ord til oss via multiple etymologiske veier?