Det står en-og-førti øl
 

Du skal klage på ditt øl!

Ja, ikke hele tiden selvfølgelig, men du skal klage når ølet faktisk er dårlig. Noe av det som står i butikkhyllene er infisert, defekt eller lagringsskadd. Det er ikke så mye at det er farlig å drikke, men det er tilstrekkelig skadd til at det ikke er noen nytelse. Gode venner hjelper hverandre, og vil du være en ekte venn med bryggeriet og andre øldrikkere, så sier du ifra til rette vedkommende.

Merk at jeg ikke sier at du skal klage for all verden på Untappd og andre steder. Klag til bryggeriet dersom det er en feil som trolig rammer hele batchen, eller til butikken dersom det var en hyllevarmer som var lagringsskadd. Skjønt «klage» ... la oss heller kalle det å tipse dem.

Gjennomlyst ølflaske som viser små flak som svever rundt i ølet Dette skulle vært et klart øl, men det har blitt felt ut små flak som svever rundt og ses gode ved gjennomlysning
Foto: Anders Christensen, CC BY-SA 4.0

Den beste måten å få bryggeriene til å innse at de har et kvalitetsproblem med en batch er å gi tilbakemelding. Det er alltid noen som klager på noe, så én enslig klage er lett å avfeie som en dårlig flaske eller en person som ikke helt kan å smake øl. Men dersom det plutselig fosser inn med klager på en bestemt batch, så legges det merke til.

Hva bør du ta med når du klager?

 1. Liste hvor og når du kjøpte ølet.
 2. Sannsynliggjøre at du oppbevarte og serverte den korrekt, dersom det er relevant.
 3. Fortelle hva du opplevde når du åpnet og smakte, og hvorfor du mener det skulle vært.
 4. Relevante data fra etiketten, som holdbarhetsdato, batchnummer osv.
 5. Ta bilder, dersom det er relevant, av infeksjonsringer i flaskehals, uappetittlige sedimenter osv.

Før du klager bør du sjekke ut og tenke over noen ting:

 1. Kontroller holdbarhetsdatoen, så du ikke klager over et øl som er gått ut på dato – med mindre det ble solgt etter den var gått ut.
 2. Les over etiketten, så du ikke overser en kommentar der om at akkurat dette ølet skal smake sært og utfordrende.
 3. Dersom det er et øl du selv har satt på en stund, tenk over om du har oppbevart det på rett måte.
 4. Er det sannsynlig at det var en dårlig enkeltflaske, eller er det trolig et gjennomgående problem med en hel batch.
 5. Om mulig, diskuter med venner som evt kan bidra faglig og smaksmessig.
 6. Det kan være lurt å gå ut saklig og litt ydmykt. Da er det lettere å snu om det viser seg at du tar feil.

Dersom det er et øl som er servert på utested, kan du si ifra i baren. Kjøpte du på butikk eller pol kan du si ifra der. Dessverre kan det mange ganger være utfordrende å få gehør for slike tilbakemeldinger. Det er ikke alle som selger øl som har tid til å sympatilytte til klagen din. Og de skal ha ben i nesa for å kutte salg eller servering av et øl når de tross alt ikke kan være sikker på at bryggeri og distributør vil godta at det sendes i retur som defekt. Men én ting er viktig: ta godt vare på de utsalgs- og serverings stedene som er kvalitetsbevisste nok til å gjøre det!

Det beste er å klage til kilden – til bryggeriet. Det er tross alt de som evt må ta beslutningen om å trekke et parti. Og det er de som formodentlig har gjort kvalitetssjekking på forhånd, og som bør sitte med noen eksemplarer for å kontrollere kvalitet dersom det blir spørsmål i etterkant.

De vanligste unnskyldningene for ikke å si ifra er:

 1. «Det er sikkert noen andre som har sagt ifra allerede.» Nei, det er ofte ikke det. Og selv om det er tilfelle, så vil flere tilbakemeldinger være mer overbevisende enn en enslig klage. Og dersom bryggeriet ikke har trukket et øl som er defekt, så er det grunn til å tro at andre ikke har tipset dem.
 2. «Jeg kjenner ikke ølet så godt, og vet ikke hva det skal smake.» Det er forsåvidt en gyldig unnskyldning, men noen feil er så grove at det ikke er snakk om at det var meningen at det skulle være slik. Og dersom du har et favorittøl du drikker ofte, så ar du et ekstra stort ansvar for å si ifra.
 3. «Skal ikke håndverksøl ha litt variasjon?» Joda, men det er forskjell på variasjon og defekter. Variasjon kommer av at man ikke klarer å treffe nøyaktig likt hver gang, og det er ingen unnskyldning for defekter, så som infeksjon, alvorlig oksidering. Dersom du er usikker, så si ifra. Om ikke annet så burde bryggeriene være glade for tilbakemeldinger om smakskomponenter som er så utfordrende at det oppleves som feil.
 4. «Men hva om jeg tar feil og dummer meg ut?» Da er du en erfaring rikere, og du har i det minste tatt et standpunkt for kvalitet på øl og vist det for verden. Det står respekt av det, selv om andre måtte mene at du tok feil.
 5. «Jeg ha'kke tid til dette.» Neivel, men du har tid til å drikke ølet? Det trenger ikke å være mer arbeid enn å finne kontaktinfo til bryggeriet og sende informasjon om batch og holdbarhet med en kort beskrivelse av de 2-3 mest utfordrende elementene i ølet.

Og ja, jeg vet at det kan være en vanskelig grenseoppgang mellom at et øl oppleves som uinspirerende men forsåvidt ikke direkte defekt, og at det har elementer som burde tilbakemeldes. Det er en vrien balansegang.

Det som du ikke bør gjøre er:

 1. Klage til gud og hvermann som egentlig ikke har med saken å gjøre. Det har f.eks liten hensikt å slakte ølet på Untappd. Sjekk det gjerne inn, og gi det gjerne en kommentar om at det smakte feil og må ha vært defekt. Men det er kanskje ikke helt rett å karaktersette det eller kviste det verbalt.
 2. Legge bryggeriet og bryggeren for hat. Det er ingen som brygger dårlig øl med vilje. Det er leit når defekter kommer ut, men feil og uhell skjer. Enkelte bryggerier har fått levert infisert gjær som de umulig kunne vite om. Slikt er langt verre for bryggeriet enn for deg som fikk en uheldig opplevelse med én flaske.
 3. Bli fortørnet dersom folk ikke deler din bestyrtelse. Distribusjon og salg av øl har mange ledd, og ikke alle som jobber der er ølnerder med nulltoleranse for defekter. De har trolig sett små-defekter komme og gå over årene, og i så stor grad at de er blitt litt avslepne. Verden er ikke perfekt. På en måte er det jo en jobb som alle andre.

Men for å spørre litt retorisk: Tror du landets vindrikkere lar seg avspise med defekte flasker med vin? Å-nei! Det vil de ikke. Klager du på vin er du kvalitetsbevisst, men skulle du klage på øl er du bare et kverulantisk petimeter. Vi ser det tydelig på at det er masse forbrukerstoff om vin i avisene, deriblant hva som er feil i vin. Da rådes du til å gå på polet å få pengene tilbake. Jeg ser sjelden tilsvarende for øl.

Og for å trekke frem litt data for uformelt å underbygge dette: jeg finner for søkeutrykkene «feil i/på vin», «vin med feil» og «defekt vin» totalt 44 treff i Nasjonalbibliotekets avisdatabase. Bytter jeg ut «vin» med «øl» er det bare 11 treff. Nå skal man være forsiktig med å trekke konklusjoner på såpass få treff, men det er allikevel betegnende at med «øl» er treffene preget av nyhetsnotiser, mens med «vin» er det mer karakter av forbrukerstoff. I lys av dette er det forunderlig at ordet «korksmak» gir hele 399 treff i avisdatabasen – igjen typisk som forbrukerstoff. For øl har vi ikke engang noe noe tilsvarende begrep. Begrepet «dårlig vin» har 3847 treff, der de fleste er fra etter 2010. Søker jeg på «dårlig øl» finner jeg 612 treff, der de fleste er fra før 2000.

Vær så snill at du gjør ølverdenen den tjenesten at du klager på ølet når du mener at det har feil. Dersom flere gjorde det, ville vi i fellesskap raskere kunnet luke bort tvilsomme batcher, og vi ville oppleve generelt høyere kvalitet på ølet. Kanskje ville også alle ledd skjerpe seg litt dersom de visste at øl med defekter gir betydelig merarbeid i form av klager og retur.

«Dugnad» er etterhvert blitt et utskjelt ord, men se på dette som en dugnad for gode øl og kvalitetsbevisste bryggerier.