Det står en-og-førti øl
 

Stolt crowdfunder for å skaffe kapital

Stolt bryggeri legger ut aksjer via Folkeinvest à la crowdfunding. Minstesummen for investorer blir trolig 1040,- og det blir mulig å tegne seg før jul. Dermed har vi kanskje funnet årets julegave til ølnerder som egentlig har «alt»?

Det er ikke mulig å gi så mange detaljer om saken, fordi Mikael Slettedal fremdeles sitter med papirarbeidet som skal inn til Folkeinvest. Dermed må vi vente noen dager før alle brikkene har falt på plass, og han stipulerer at detaljene blir offentlig i løpet av kommende uke.

Men Mikael kan fortelle at pengene han får inn skal gå til to ting, dels til driftskapital og dels til et spennende prosjekt som han ikke ønsker å fortelle mer om før det annonseres i neste uke. At han trenger mer driftskapital skyldes at han ikke kom helt i mål da han overtok bryggeriet fra stifterne tidlig i 2018. Dermed har han ikke tilstrekkelig handlingsrom i driften.

Ser vi på regnskapet for 2019, ser vi at Stolt hadde inntekter for 2019 på 3,32 mill, og et underskudd før skatt på 583'. Begge tall er et par hundre tusen lavere enn hva de har lagt på i årene 2016-2018. Det var ved nyttår 4,15 mill i gjeld, hvorav ca 2/3 var langsiktig gjeld til banken. Generelt ser det ut som relativt stabile regnskapstall. De som eventuelt investerer i bryggeriet bør selvfølgelig grave seg ytterligere ned i dette, men for de fleste handler det kanskje mindre om en pengeinvestering enn det handler om å bli deleier i et ekte bryggeri, selv om det er en aldri så liten andel.

Internasjonalt har vi sett flere bryggerier som har tatt i bruk crowdfunding for prosjekter, og mest kjent er kanskje Brewdog og Stone. Stone brukte crowdfunding for sin bryggeri-filial i Berlin, plassert i et gammelt gassverk i Mariendorf, syd for sentrum. Dette bryggeriet ble i fjor vår overtatt av Brewdog. Mest kjent for crowdfunding er kanskje nettopp Brewdog, gjennom sitt konsept «Equity for Punks» – der siste runde startet tidligere i høst. Begge bryggerier har fått endel kritikk for å suge til seg masse penger til prangende prosjekter, på bekostning av mindre bryggerier med langt mer beskjedne og jordnære behov. La oss ikke her ta diskusjon om hvor berettiget kritikken er.

Her hjemme har vi sett mindre til crowdfunding, og jeg kommer i farta bare på to som har snust på det. Det var et sentralt konsept i Henning Thoresens Norske Bryggerier, som visstnok kom så langt som til et par uker før det skulle åpnes for tegning, da det strandet på at Finanstilsynet satte Folkeinvest på vent utfra juridiske betraktninger. Prosjektet til Thoresen virket da også temmelig håpløst, i og med at han ikke syntes å ha bryggefaglig kompetanse med på laget, samt at det ved tegningstidpunktet gjenstod uleverte regnskap.

Også Austmann hadde crowdfunding som et viktig element da de skulle finansiere nytt bryggeri for noen år siden. De gikk imidlertid heller i kompaniskap med Hansa Borg Bryggerier, og selv om det etterhvert endte med skilsmisse, så var det i starten et trekk som gav markedstilgang og tilgang til spesialkompetanse på en rekke fagfelt – i tillegg til kapital, selvfølgelig.

Går vi langt nok bakover i tid, var faktisk også Borg Bryggerier på en måte crowdfunded, siden det ble solgt et utall små og mikroskopiske aksjeposter der. Også Norbrew og Sagene så ut til å forsøke å trekke inn gud og hvermann som aksjonærer, men uten at det egentlig var crowdfunding.

Strengt tatt er det rart at ikke flere norske bryggerier har crowdfunded sin aktivitet. Nordmenn har et emosjonelt forhold til sine bryggerier, noe som nettopp burde legge forholdene tilrette for en slik type finansiering.

Mikael forteller at mangel på driftskapital har gjort at de har prestert under evne og etterspørsel, og det er hva han nå ønsker å rette opp. Om jeg forstår ham rett, vil det også gjøre at bryggeriet kan gå inn på større og bedre avtaler med distributører. Avslutningsvis forteller han at de ser frem til å vise hva Stolt er god for.

Vi venter i spenning på at detaljene blir offentlige og vi får vite mer. Og kanskje noen nå kan oppdatere juleønskelistene sine?