Det står en-og-førti øl
 

Blogarkiv for september 2019

Under vises blogarkiv filtrert for perioden september 2019.

Maltimport på 1300-tallet

En av Englands viktigste havnebyer i høymiddelalderen var King's Lynn, eller Bishop's Lynn som den het før reformasjonen. Enkelte dokumenter er bevart som viser regnskap over toll, blant annet for handel med Norge. Spoiler alert: malt opptrer ganske hyppig.

Her skal jeg liste alle som står i Regesta Norvegica om utførsel og innførsel fra Norge til Kings Lynn i årene 1203-1207. Som man vil se, er det mye malt og honning. Jeg lister også de andre varene, både utførsel og innf... [Se resten]

Kunngjøringer høst 1884

Her kommer en ny runde med gamle kunngjøringer som har et tilsnitt av øl og bryggeri. Motivasjonen for å transkribere disse er delvis at det bringer dem ut i den delen av nettet som søkemotorene når, og delvis at det gir en tidskoloritt til en ellers temmelig kjedelig bedriftshistorie.

Tomme ølkasser 2. oktober annonserer Jernbanen etter eierne av det som er funnet på tog eller på stasjonene i andre kvartal av 1884. Iblant en lang liste med gjenstander, finner vi: 1 Kasse ... [Se resten]

Smånyheter uke 34-35/2019

I lista over bryggeriregnskaper vi kommet til backloggen. Selv om ett og annet relevant bryggeri blitt hoppet over i farta, så tar jeg også med meg endel små og sære bryggerier – selskaper og initiativer som knappest noen har hørt om, og som kanskje aldri blir noe mer enn et AS og en aksjekapital på 30.000.

Aja Bryggeri legges ned gjennom styrt avvikling, kan Drammens Tidende melde. Bryggeriet overtok lokalene etter at Haandbryggeriet flyttet derfra for en fire års tid side... [Se resten]

Linkråte
Gale pekere til regestene - lagt inn av Anders Christensen - 02/07/2023 17:43:34
UiO har oppgradert programvaren som har viser regestene, og i den forbindelser ser det ut som alle regestene som er vist i den store lista har fått sitt løpenummer inkrementert med 1, men det skal være rettet i blogg-teksten nå. Det virker ikke som det er mulig å dyplenke til dem utfra bindnr og regestnr, men kun utfra det uoffisielle løpenummeret for regestene i denne databasen. Dermed vil det vel sikkert skje igjen. For dokumentene i Diplomatarium Norvegicum er det snakk om større forskyvninger enn én. Dersom det skjer igjen, må du bare søke opp dette i dokumentasjonsprosjektets søkeside utfra dato – og tips meg gjerne.